محمد سررشته داری خبرنگار ورزشی تعداد خبر 3233

خبرنگار و روزنامه نگار ورزشی با بیست سال سابقه کار در این عرصه است. او تقریبا در تمام روزنامه های ورزشی و بخش ورزشی بعضی روزنامه های سیاسی ایران کار کرده و سابقه سردبیری در تعدادی از روزنامه های کشور را دارد.