نوشین قدم آهاری خبرنگار حوزه صنعت، معدن و تجارت تعداد خبر 2785

خبرنگار حوزه صنعت، معدن و تجارت خبرگزاری مهر است که از سال ۱۳۸۹ تاکنون با این مجموعه در این حوزه ها همکاری دارد. وی دانش آموخته ی رشته علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری است که در رسانه های مختلف اقتصادی مشغول به فعالیت بوده است.