/ توضیحات کتابخانه مجلس به اخبار مهر درباره سرنوشت اسناد صندوق کارپردازی /

غوغای بی اساس وصیتنامه بقایی

شناسهٔ خبر: 435961 -
کتابخانه مجلس شورای اسلامی در پی انتشار اخباری در مورد صندوق کارپردازی مجلس توضیحاتی با عنوان "غوغای بی اساس وصیتنامه بقایی "ارسال کرده است که همراه با پاسخ مهر در پی می آید .

به گزارش خبرنگار مهر ، مشروح توضیحات  روابط عمومی مرکز اسناد ، کتابخانه و موزه مجلس شورای اسلامی با عنوان " غوغای بی اساس وصیت نامه بقایی " ، به شرح زیر است .

اخیرا آن خبرگزاری محترم اقدام به درج اخبار و گزارشاتی در خصوص صندوق کارپردازی مجلس شورای اسلامی و محتویات آن نموده است که موجب ایجاد تشویق و نگرانی در اذهان ملت شریف ایران گردیده است . لذا ذیلا توضیحاتی ارائه می گردد تا در مسیر روشن شدن مطلب ورفع ابهامات منتشر گردد .

1- درتاریخ 18/10/85 تحت عنوان " وصیتنامه مظفر بقایی درصندوق کارپردازی مجلس نیست " مطلب به گونه ای تنظیم شده است که گویی رئیس کتابخانه مجلس چنین خبری را اعلام نموده است ، درصورتی که وی صراحتا اظهار داشته : " من احتمال نمی دهم چنین اتفاقی روی داده باشد " ؛ ولی آن خبرگزاری به نقل از پژوهشگران تاریخ معاصر و برخی کارکنان مجلس و محققین با الفاظ مبهمی مانند " گویا " ، خبر از مفقود شدن برخی محتویات صندوق کارپردازی مجلس می دهد ، و مطلب را به نحوی قبل و بعد از سخن رئیس کتابخانه قرار داده که توهم مزبور را ایجاد می نماید ، همچنین آنچه با عبارت " بطورحتم " از ایشان و استاد حائری نقل شده است صریحا تکذیب می گردد و اصولا اظهار نظر حتمی وقطعی درباره محتویات یک پاکت دربسته لاک و مهر شده امکانپذیر نیست . به همین جهت کارپرداز محترم فرهنگی مجلس جناب آقای کوهکن با دقت نظر و سنجیدگی ابراز داشتند که وجود وصیت نامه و باز شدن مهر و موم پاکت که به شواهد تاریخی نسبت داده شده است مطلبی مستدل و قابل استناد نیست .

2- در تاریخ 23/10/85 تحت عنوان " بیش از 1000 جلد کتاب از کتابخانه مجلس خارج شده است " مطالبی آمده است که در توضیح آن باید گفت : اولا به هیچ وجه حتی یک جلد نسخه خطی از کتابخانه خارج نشده است . و ثانیا بنا به تصمیم هیات محترم امناء کتابخانه تنها کتب زائد وتکراری به کتابخانه های متقاضی اهدا گردیده است  که اسناد مربوطه در کتابخانه موجود است .ضمنا آنچه به عنوان طرح تحقیق و تفحص و پیگیری قضایی مطرح شده است نیز خود دلیل بی اعتباری مسائل مطروحه است ، چرا که در غیر اینصورت شاهد رد این ادعاهای بی اساس در مجلس  مراجع قضایی نمی بودیم . به نظر می رسد مطرح کننده این مسائل هنوز در حال و هوای مبارزات انتخاباتی دوره قبل با معاون سابق اداری و مالی کتابخانه ( نماینده فعلی بیجار درمجلس شورای اسلامی ) بسر می برد و یا در تکاپوی زمینه سازی برای انتخابات دوره آینده مجلس است و در این راه از هر وسیله ای حتی آسیب رساندن  به حیثیت یک مرکز مهم فرهنگی که سرمایه ای عظیم برای ملت شریف ایران است ، ابایی ندارد . به همین جهت کتابخانه حق پیگیری قضایی موضوع را برای خود محفوظ دانسته و بدان اقدام خواهد نمود .

3- در تاریخ 24/10/85 تحت عنوان " شورای سیاستگذاری صندوق کارپردازی مجلس با آقای دکتر حداد عادل دیدار می کند " مطالبی آمده است که بخشی از آن کاملا بی اساس است . جناب آقای ابهری رئیس کتابخانه مجلس در مصاحبه با خبرنگار مهر سخنان جناب آقای کوهکن کارپرداز محترم فرهنگی مجلس را کاملا تایید کرده است و به هیچ وجه طرح سئوال از مسئولان فعلی حفاظت صندوق حتی در صورت مفقود شدن برخی محتویات را مطرح ننموده و اصولا طرح چنین مسئله ای اساس منطقی ندارد . امید است خبرگزاری مهر که " امانت داری واخلاق مداری " را شعار خود قرار داده است خود بیش و پیش از دیگران به این شعار پسندیده و زیبا پایبند باشد .

توضیحات مهر

1 - نیمه نخست تیر 1385 استاد عبدالحسین حائری - رئیس سابق کتابخانه مجلس و کارشناس نسخ خطی به خبرنگار مهر اعلام کرد "صندوقی در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وجود دارد که مشهور به صندوق کارپردازی است و اسناد با ارزشی از جمله توبه نامه باب و وصیت نامه مظفر بقایی در آن نگهداری می شود ." چندی بعد از بازگشایی صندوق مذکور ، وی همچنین به مهر اعلام کرد که "بعد از بازگشایی صندوق و شروع به کار کارشناسان صندوق کارپردازی مشخص شده است که جعبه ای که توبه نامه باب در آن نگهداری می شد و در چندین نوبت بازدید از صندوق به رویت استاد حائری رسیده ، در صندوق کارپردازی نیست ولی اصل سند مذکور در کنار اسناد دیگر موجود است ."

همچنین کارشناس یاد شده اعلام کرد  "مهر و موم پاکتی که اسناد مربوط به مظفر بقایی نمانیده مجلس شورای ملی در آن نگهداری می شده باز شده و وصیتنامه ای که گفته می شد در این صندوق وجود دارد درون پاکت وجود ندارد." در این مرحله ، خبرگزاری مهر بدون هیچ داوری در خصوص مسئله تنها به ذکر شواهد بسنده کرد و خبر را به نقل از کارشناسان و کسانی که از صندوق بازدید کرده اند منتشر کرد . استفاده از کلمه " گویا " - به عنوان لفظی که معنای قطعیت را در ذات خود ندارد - به معنی این است که رسانه خود در این زمینه اظهار نظر قطعی نکرده و با نقل قول دیگران در این خصوص به اطلاع رسانی پرداخته است . 

استاد حائری و حجت الاسلام ابهری نیز در گفتگو با مهر از وجود وصیت نامه مظفر بقایی و توبه نامه باب در این صندوق سخن گفته اند ، استاد حائری در گفتگوی اخیر خود با یکی از پایگاه های خبری با تائید خبر "مهر" مبنی بر باز شدن پاکت محتوی اسناد مربوط به مظفر بقایی گفته اند که "وصیتنامه بقایی در صندوق کارپردازی موجود است" و این اظهارنظر در تناقض کامل با متن پاسخ ارسالی از سوی کتابخانه مجلس شورای اسلامی است چرا که متن فوق وجود سند در صندوق کارپردازی را اساسا نفی می کند!

2 - بعد از انتشار اخبار مربوط به این صندوق، آقای محمد محمد رضایی عضو مجلس ششم با خبرگزاری مهر و دیگر رسانه ها تماس گرفت و اعلام کرد که اسنادی در دست دارد که 1000 عنوان کتاب از مجموعه کتابخانه مجلس خارج شده و آنطور که مسئولین این کتابخانه می گویند به دیگر کتابخانه ها تحویل نشده بلکه به طور گسترده میان مردم عادی توزیع شده و به عبارت دیگر به آنها بخشیده شده است .(متن کامل گفتگوی محمد رضایی نیزدر خبرگزاری مهر موجود است ) . 

3 - در تاریخ 24 دی 1385 حجت الاسلام سید محمد علی ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر به طور مشخص با اشاره به نامه ای که محسن کوهکن کارپردازمحترم  فرهنگی برای رسانه ها ارسال کرده است  بیان اینکه " اغلب اسناد " هنوز در صندوق موجود است را اشتباه خواند و این گفته را به این معنی دانست که برخی از اسناد موجود نیست و روشن است که این گفته رئیس کتابخانه به معنی نفی سخنان آقای کوهکن است . همچنین درخواست ملاقات با رئیس مجلس از سوی رئیس کتابخانه هم از سوی آقای ابهری به خبرنگار مهر اعلام شد .

خبرگزاری مهر تا کنون در این خصوص ، اصل اطلاع رسانی سالم و پایبندی به رسالت خبری را مد نظر قرار داده و در همین راستا به انعکاس نظرات کارشناسان پرداخته است ، اگرچه تا کنون مسئولین مربوطه از دادن پاسخ شفاف خودداری کرده اند اما  همچنان این پاسخ باقی است که : آیا وصیتنامه بقایی آن طورکه آقای محسن کوهکن اظهارمی کند اساسا در این صندوق وجود ندارد ؟ یا گفته استاد حائری در مورد قرار داشتن آن داخل صندوق صحیح است ؟ و آیا جعبه مخصوص نگهداری توبه نامه باب که دستخط ارباب کیخسرو شاهرخ بر روی آن قرار داشته داخل صندوق قرار دارد یا مفقود شده ؟

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
4 + 13 =