نشست هفته جهانی گفتگوی ادیان/

همزیستی مسالمت‌آمیز ؛ ضرورت امروز جوامع بشری

شناسهٔ خبر: 750895 -
رهبران و اندیشمندان ادیان مختلف در نشستی با عنوان "یاد بگیریم با هم زندگی کنیم" بر ضرورت همزیستی و زندگی مسالمت‌آمیز انسانها تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی ابطحی رئیس مؤسسه گفتگوی ادیان با اشاره به برگزاری این هفته در سراسر جهان از سوی مؤسسات صلح خواه و دینی، گفت: ایران کشوری است که در آن درگیری دینی به صورت مستقیم هیچگاه وجود نداشته و مردم متدین ادیان مختلف توانسته اند در این کشور، کنار هم زندگی کنند.

وی افزود: موسسه گفتگوی ادیان، مؤسسه ای گفتگویی است و بنابراین هفته گفتگوی ادیان فرصت مغتنمی را برای ما فراهم آورد تا در این زمان مسئله صلح و ادیان را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم و این پنجمین سالی است که این مراسم در ایران برگزار می شود.

ابطحی با اشاره به همکاری مؤسسه گفتگوی ادیان با انجمن حقوق کودکان (یونیسف) و بنیاد آریگاتوی ژاپن در خصوص نگاه به کودکان و تدوین کتابی با عنوان "یاد بگیریم با هم زندگی کنیم" با همکاری این مؤسسات اظهار داشت: نیاز زندگی با یکدیگر علاوه بر اینکه نیاز دینی است نیاز داخلی هم هست و ما باید جامعه را به این سمت هدایت کنیم که از دین به عنوان ابزاری صلح آمیز استفاده کند.

آبایی: همزیستی همواره نیاز جوامع بشری بوده است

آرش آبایی، مدرس و محقق دین یهود نیز در این نشست، با تأکید بر اینکه همزیستی جوامع مختلف قومی، نژادی و دینی از مهمترین موضوعات مورد بحث جوامع بشری بوده است و البته همواره موانعی بر سر راه آن قرار داشته اند، گفت: باور متعصبانه به حقانیت مطلق اعتقادات دینی و مذهبی خود و به طور متقابل باور به ابطال سایر عقاید و ادیان، اعلام و اقدام برای طرد، هدایت و یا حداقل نادیده گرفتن معتقدان به دیگر ادیان یا فرق مذهبی و سوء استفاده سیاستمداران و استعمارگران از اختلاف میان ادیان و مذاهب از ریشه های عمده تبعیض دینی است.

وی افزود: گفتگوی بین دینی و تأکید بر مشترکات ادیان معمولا از برجسته ترین راهکارهای پیشنهادی برای نزدیک کردن پیروان عقاید مختلف دینی به یکدیگر است، اما آنچه در این مسیر قابل توجه است، ماهیت این "مشترکات دینی" است که عموما از جنس عبادی و اعتقادی هستند، مانند ایمان به آفریدگار واحد، وحی و نبوت، نجات و رستگاری، رستاخیز و جهان پس از مرگ.

آبایی گفت: با وجود قوت این نقاط اشتراک، ظاهرا بخش مهمی از مشترکات ادیان کمرنگ مانده و آن، ابعاد انسانی و اجتماعی و به تعبیری، دنیوی است و همین بخش مربوط به رفتار دنیوی است که بیشترین تأثیر را در همزیستی گونه های متنوع اجتماعی دربر دارد.

وی با اشاره به تأکید فرامینی از 10 فرمان بر روابط دنیوی و اجتماعی افزود: در متن تورات نیز بخش قابل توجهی از احکام بر نحوه رفتار با همنوعان بدون ذکر دین یا اعتقادات آنها دلالت دارد و در آیه ای آمده است که همنوعت را مانند خودت دوست بدار.

وی گفت: توجه به جنبه های اخلاقی ، انسانی و اجتماعی آموزه های دینی به مثابه نتیجه و ادامه احکام عبادی و آیینی هر دین، کمرنگ نمودن نقاط افتراق و اختلاف برانگیز احکام دینی و وقایع تاریخ دینی، توجه به اینکه گفتگو و فضای مباحث درون دینی نیز مانند فضای بین دینی باید عاری از کینه ها و تعصبات باشد و همچنین پیش رو قرار دادن غایت و هدف نهایی ادیان که همان سعادت بشریت است از راهکارهایی است که دستیابی به زندگی مطلوب را در کنار معتقدان دیگر ادیان قابل دستیابی می کند.

کاملان: نقاط مشترک ادیان فضای ایجاد شده از طرف غیر متدینها را متأثر می کند

محمد صادق کاملان عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه مفید قم نیز در نشست "یاد بگیریم با هم زندگی کنیم" در مؤسسه گفتو گوی ادیان، به تبیین مبانی و شواهد امکان تعامل و زندگی مسالمت آمیز با سایر اقوام و ملل از منظر اسلام شیعی پرداخت.

وی با طرح این سؤال که "آیا اسلام در مواجهه با ملتها و امتها از ملاک و معیار واحد استفاده کرده است یا از معیارهای چندگانه" اظهار داشت: از آنجا که آموزه های دینی شامل سه بخش اعتقادات، اخلاق و شریعت می شوند، تبیین این مسئله نیازمند نگاهی اجمالی به این سه حوزه دارد.

کاملان اظهار داشت: بررسی آموزه ها در حوزه اعتقادات نشان می دهد نگاه اسلام به دیگر اقوام و طبقه بندی آنان بر اساس معیار و ملاک واحد و توجه اسلام به مشترکات میان ملل و اقوام است.

وی گفت:  از دیدگاه اسلام، ادیان الهی در اصول و مبانی شامل پذیرش خداوند به عنوان موجودی متعالی و برتر که مبدأ همه موجودات است و معاد یعنی اعتقاد به جاودانگی انسان و زندگی پس از مرگ و عمل صالح که افراد مؤمن به خدا باید انجام دهند، با یکدیگر مشترک هستند.

کاملان افزود: همچنین در اسلام هرگونه فرقه گرایی و اعتقاد به برتری گروهی نسبت به گروه دیگر مردود شمرده شده، از منظر اسلام، مسلمانان و یهودیان و مسیحیان در نزد خداوند یکسان اند و هر کس از هر دین و ملتی عمل خلاف انجام دهد جزای آن کار را خواهد دید و بنابراین قرآن تنها یک ملاک را برای سعادت انسان معرفی می کند و در این رابطه معیارهای چندگانه را مردود می شمارد.

استاد دانشگاه مفید قم همچنین با اشاره به اینکه در اسلام سفارش و تأکید بر اجرای عدالت و پرهیز از ظلم شده است، گفت: در حوزه اخلاق نیز هدف از رسالت و بعثت همه انبیای الهی تعالی بخشیدن اخلاقی جامعه است و بسیاری از احکام فقهی نیز ریشه در اخلاقیات دارند و بنابراین در اینگونه احکام نیز ادیان با هم مشترک هستند.

وی افزود: اما به لحاظ شریعت، از نگاه اسلام، تعدد شرایع چیزی است که خداوند مقرر کرده و اگرچه برخی احکام تعبدی ممکن است به لحاظ شکل و صورت تا حدی در ادیان مختلف با یکدیگر متفاوت باشند مثل زمان روزه و مقدار آن، اما این چیزی است که خداوند برای هر امتی به گونه ای خاص قرار داده است.

خورشیدیان: منافع بشر به صورت همگانی تأمین می شود

موبد اردشیر خورشیدیان رئیس انجمن موبدان تهران نیز در این نشست اظهار داشت: منافع بشر زمانی تأمین می شود که همه منافعشان را برای بالا بردن انسانیت یکی کنند.

وی گفت: برای یادگیری زندگی کنار یکدیگر، بر همه پیروان ادیان و مذاهب شایسته است که در حوزه دین به سه اصل پایبند باشند.

خورشیدیان اظهار داشت: هرگز فکر نکنیم که همه حق تنها پیش ماست و کسانی که غیر از ما می اندیشند و  باورمند هستند، ناحق هستند، لازم است یاد بگیریم که به عقاید راستین و اندیشه برانگیز یکدیگر که از روی  باورهای قلبی نیکو و احساسات پاک انسانی برمی خیزد، احترام گذاریم و همچنین بیشتر به مشترکات بین ادیان الهی که بسیار هم زیاد هستند، توجه کنیم و بپردازیم و  از پرداختن به جزئیات اختلاف برانگیز جداً  پرهیز کنیم.

وی با بیان اینکه انسانها برای بالا بردن دو بخش خرد و وجدان خویش در تلاش هستند، گفت: بالا بردن خرد بدون توجه به وجدان انسان را ازشمند نمی کند و ما باید در نظر داشته باشیم که پیش از هر اعتقاد و باوری انسان هستیم.

اسقف رمزی: نخستین وجه اشتراک، انسانیت است

اسقف رمزی، از جامعه آشوریان تهران نیز در نشست هفته جهانی گفتگوی ادیان، نخستین وجه اشتراک همه ادیان را انسان بودن معتقدان و پیروان ادیان دانست.

وی گفت: است لازم است قبل از اینکه مذهبی باشیم، انسان درستی باشیم تا اینکه همزیستی میان ما برقرار شود چون بدون رعایت این شرط مردم هرگز نمی توانند به صورت مسالمت آمیز با هم زندگی کنند.

اسقف رمزی افزود: شرط دوم پیروان ادیان توحیدی و ابراهیمی برای برقراری یک زندگی مشترک، پایدار و ثمربخش این است که نسبت به اعتقادات دینی یکدیگر احترام قائل باشند.

وی اظهار داشت: چنانچه این شرایط فراهم شود، پیروان ادیان توحیدی می توانند جهت تحقق عدالت اجتماعی، صلح، ترویج ارزشهای اخلاقی و معنوی و ارتقای سطح زندگی مردم همکاری کنند.

اسقف رمزی با تأکید بر نقش پیشوایان و راهنمایان دینی در ارتقای سطح زندگی مشترک انسانها گفت: یک رهبر مذهبی دلسوز و صادق قبل از اینکه مردم را با گفتار و سخنانش راهنمایی کند باید آنها را با رفتار و عملکردش به سوی حقیقت هدایت کند.

نشست "یاد بگیریم با هم زندگی کنیم" با حضور نمایندگان و اندیشمندان ادیان مختلف ایران به مناسبت فرا رسیدن هفته جهانی گفتگوی ادیان عصر دیروز در مؤسسه گفتگوی ادیان  برگزار شد.

هفته جهانی گفتگوی ادیان همه ساله از تاریخ 15 تا 21 سپتامبر (25 تا 31 شهریور ماه) به مناسبت فرا رسیدن روز بین المللی صلح در سراسر جهان برگزار می شود.

این هفته از سوی مؤسسه "خانواده جهانی برای صلح و دوستی"، یکی از 300 انجمن مرتبط با سازمان ابتکار عمل ادیان متحد در حمایت از روز صلح که توسط سازمان ملل به این عنوان نامگذاری شده، پایه گذاری شده است.

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
4 + 7 =