• آخرین دستاوردهای کارخانه «تولید دین»

    آخرین دستاوردهای کارخانه «تولید دین»

    اروپایی ها علاوه بر تولید و توسعه تکنولوژی استعداد بسیار خوبی نیز در تولید ادیان جدید و انحرافی دارند به طوریکه از قرن ۱۹ تاکنون ادیان زیادی تولید و صادر کرده اند.