• بچه‌ها سحر پدر و مادرها را بیدار می‌کنند

    بچه‌ها سحر پدر و مادرها را بیدار می‌کنند

    این روزها بچه‌ها هم برای روزه گرفتن و بیدار ماندن برنامه‌های مختص خودشان را دارند، «سر سفره خدا» برنامه سحرگاهی شبکه نهال است که این روزها به سفره‌های سحری حال و هوای کودکانه‌ای داده است.