• در استخر کتاب شیرجه بزنید!

    داستان یک عکس؛

    در استخر کتاب شیرجه بزنید!

    عکس‌ها، این قاب‌های ساده چهارگوشه یک لحظه و تنها یک لحظه را ثبت می‌کنند، اما مگر این نیست که هر لحظه داستانی قبل و بعد خودش دارد؟ ما این داستان‌ها را برای‌تان روایت می‌کنیم.