x
  • بمب‌های تروریستی دقیقا چه شکلی هستند؟

    بمب‌های تروریستی دقیقا چه شکلی هستند؟

    در ساعات گذشته شکل و شمایل بمب کشف شده در نجف آباد جنجال برانگیز شده و خیلی ها از دیدن آن شگفت زده شدند. اما مگر بمب های تروریستی ساخته شده در نقاط دیگر جهان چه شکلی هستند؟