همه‌ی خبرهای امروز
  • قرص ۱۳۹۶-۰۸-۱۶ ۱۴:۲۷

    یادداشت مهمان:

    اما و اگرهای واردات دارو

    صنعت پزشکی در مرتبه اول وصنعت دارویی کشور در رتبه بعدی، از یک یا چند عارضه بسیار مهم رنج می برد که حجم واردات یا وجود واردات داروهای مشابه داخلی در برابر آن به چشم نمی آید.