میترا سعیدی کیا خبرنگار حوزه معاونت علمی و شرکتهای دانش بنیان تعداد خبر 12803

  • خبرنگار حوزه علم و فناوری خبرگزاری مهر است.وی پیش از این با رسانه های مختلف در حوزه علم و فناوری به عنوان خبرنگار مکتوب و تصویری همکاری داشته است و از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان خبرنگار فعال در حوزه فناوری نانو شناخته شد