محمد صابری خبرنگار صنایع فرهنگی مهر تعداد خبر 1415

  • خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر که پیش از این در حوزه‌های سینما، تلویزیون، ادبیات و میراث فرهنگی تجربه همکاری با خبرگزاری‌های رسمی و روزنامه‌ها و مجلات سراسری را داشته است. او هم‌اکنون خبرنگار حوزه صنایع فرهنگی و فرهنگ عمومی در گروه فرهنگ خبرگزاری مهر است