فاطمه حامدی خواه خبرنگار هنرهای تجسمی تعداد خبر 4970

  • فاطمه حامدی خواه دانش آموخته رشته ارتباطات و پژوهش هنر از سال ۸۱ تاکنون با خبرگزاری ها و روزنامه های مختلفی در حوزه فرهنگ و هنر همکاری داشته است و هم اکنون در بخش هنرهای تجسمی خبرگزاری مهر همکاری دارد.