زهرا شاهرضایی خبرنگار گروه مجله مهر تعداد خبر 514

  • کارشناس علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی است. کار خود را در خبرگزاری مهر از آذر سال 93 با عنوان خبرنگار سرویس مجله مهر آغاز کرده است. پیش از این به صورت پراکنده با برخی جراید همکاری داشته است.