حامد حسین عسگری خبرنگار حوزه مجلس تعداد خبر 5516

کارشناس حقوق که فعالیت حرفه ای رسانه ای را از سال ۱۳۸۸ آغاز کرده است. در این مدت با خبرگزاری ها و روزنامه‌های مطرح کشور در حوزه اجتماعی و سیاسی همکاری داشته و هم اکنون خبرنگار حوزه مجلس خبرگزاری مهر است.