آزاده خانی خبرنگار حوادث و انتظامی تعداد خبر 7507

  • کارشناس ارشد جامعه شناسی که از سال ۸۰ فعالیت رسانه ای خود را با خبرگزاری ها و روزنامه های کثیر الانتشار به عنوان خبرنگار اجتماعی آغاز کرد و از سال ۸۳ تاکنون به صورت تخصصی در حوزه حوادث و انتظامی فعالیت می کند. وی در حال حاضر خبرنگار حوزه انتظامی و حوادث خبرگزاری مهر است