ناصر جعفرزاده خبرنگار حوزه جوانان تعداد خبر 4526

  • کارشناس جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس ارشد جامعه شناسی جوانان از دانشگاه تهران است که فعالیت خود را در عرصه رسانه از سال ۱۳۸۳ آغاز کرده و تا امروز در کنار انجام پژوهش‌های اجتماعی، در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های مختلفی فعالیت کرده است. وی در حال حاضر خبرنگار حوزه جوانان و خانواده خبرگزاری مهر است