رویا سادات هاشمی خبرنگار گروه مجله مهر تعداد خبر 345

  • کارشناس علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی است و سابقه همکاری با نشریات مختلفی مثل همشهری جوان را داشته است.او از بهار سال۹۵ همکاری خود را در خبرگزاری مهر به عنوان خبرنگار سرویس مجله مهر آغاز کرده است.