محبوبه نیاورانی عباسقلی خبرنگار حوزه دولت تعداد خبر 4756

  • کارشناس علوم سیاسی که فعالیت حرفه ای رسانه ای را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده است. در این مدت با خبرگزاری ها و روزنامه‌های مطرح کشور در حوزه سیاسی همکاری داشته و هم اکنون خبرنگار حوزه دولت و جانشین دبیر گروه سیاست خبرگزاری مهر است.