محبوبه نیاورانی عباسقلی خبرنگار حوزه دولت تعداد خبر 4822

کارشناس علوم سیاسی که فعالیت حرفه ای رسانه ای را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده است. در این مدت با خبرگزاری ها و روزنامه‌های مطرح کشور در حوزه سیاسی همکاری داشته و هم اکنون خبرنگار حوزه دولت و جانشین دبیر گروه سیاست خبرگزاری مهر است.