محمد شلتوکی تعداد خبر 2504

  • محمد شلتوکی
    فعالیت رسانه ای خود را از سال 90 و در حوزه امنیتی-دفاعی آغاز کرد و در طول سالهای گذشته با رسانه ها، نشریات و موسسات مختلف همکاری کرده است. او هم اکنون خبرنگار حوزه دولت گروه سیاست خبرگزاری مهر است.