پنج تحلیل درباره حوادث اخیر / نهضت روشنگری راه بیندازیم

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به تحلیل پنج نظریه "بد اخلاقی انتخاباتی"، "جنگ قدرت بین جناحهای سیاسی"، "جنبش اجتماعی"، "کودتای مخملی" و "فتنه بزرگ" درباره حوادث اخیر پرداخت و تاکید کرد که همه آنها را تا حدودی درست می داند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین فدایی ظهر دوشنبه در سلسله نشستهای دفترگفتمان انقلاب اسلامی خراسان رضوی در خصوص جریان شناسی و ریشه یابی فتنه های اخیرگفت: بر اساس آموزه های دینی در طول تاریخ بشریت دو جریان حق و باطل داشته و همواره جدال میان حق و باطل تمام ناشدنی بوده است.

وی ادامه داد : سرپرستی جریان حق بر عهده ائمه معصومین و نیز در زمان غیبت امام عصر بر عهده نائب امام زمان و سرپرستی جریان باطل نیز بر عهده شیطان است ولی همواره در زمان انقلاب اسلامی جبهه دیگری به نام جبهه مدعی نیز وجود داشته است.

نماینده تهران در مجلس گفت : مواضع امام و مقام معظم رهبری در جبهه حق قرار دارد و نیز جبهه باطل در واقع مواضع نظام سطله است که در زمان انقلاب سرپرستی این نظام بر عهده آمریکا، انگلیس و اسرائیل بود و در کنار این دو جبهه، جبهه مدعی که از قبل از پیروزی انقلاب موضع تامین حقوق مردم را گرفت.

وی درباره ترکیب این جبهه مدعی در ایران ادامه داد: سه جریان عمده که جریان متمایل به بلوک شرق یعنی چپ، متمایل به غرب یعنی راست و جریان سوم هم گرایش به دو جریان یعنی چپ و راست دارد که در جریان چپ سازمان مجاهدین و منافقین و معاندین و متمایل به راستا نهضت آزادی بودند.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: تفکر این سه جریان قبل از انقلاب این بود که نهضت امام با شکست مواجه می شود. با این ادعا که یک حرکت کور است و مبانی علمی را در مبارزه ندارد و حتی وقتی با آنها در زندان بودیم تماماً موضع آنها همین بود. البته ممکن بود امام را به عنوان شخصیتی مبارز بدانند اما به عنوان بنیانگذار نمی دانستند.

فدایی گفت: درباره حوادث اخیر نیز پنج نظریه "بد اخلاقی انتخاباتی"، "جنگ قدرت بین جناحهای سیاسی"، "جنبش اجتماعی"، "کودتای مخملی" و آخرین نظریه "فتنه بزرگ" به وجود آمد.

فدایی تاکید کرد: در نظریه اول که بداخلاقی انتخاباتی بود  برخی معتقدند که این بداخلاقی از زمان مناظره بین احمدی نژاد با دیگر افراد به ویژه با میرحسین موسوی و صحبتهای انجام شده در این مناظره ها شروع و موجب به تحریک عواطف و تفکرات و در نهایت منجر به حضور در خیابان شد.

وی افزود: ما این نظر را قبول داریم اما می گوییم که تنها منحصر به این زمان نبود و باید دید که چه زمان و توسط چه کسانی شروع شده است که البته باید گفت که از دوره قبل شروع شده بود و اگر تنها روزنامه های زنجیره ای را بررسی کنید می بینید که چه  تهمتهایی به ریاست جمهوری زده شده است که این موضوع در آستانه انتخابات به اوج رسید. ولی در عین حال اینها نمی تواند عامل اصلی به خیابان کشاندن مردم باشد.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی اظهار داشت: نظریه دوم جنگ قدرت را بین جناحهای سیاسی مطرح کرده است که البته جنگ در دوره های قبل نیز بود و در دوره قبل ستادهای هاشمی نیز قصد داشتند که در مرحله دوم به خیابانها بیایند اما مسئولان متوجه شده و به هاشمی تذکر دادند و هاشمی هم به مسئول ستاد خودش تذکر داد و جلوی این کار گرفته شد.

وی با اشاره به نظریه سوم ادامه داد: نظریه جنبش اجتماعی مطرح می کرد که چون مطالبات مردم در طول 30 سال انباشته شده بود در انتخابات سرباز کرده است و مردم دنبال تغییر بودند.

فدایی اذعان داشت: درست است و مردم هم دنبال تغییر بودند یعنی هم 24 میلیون و هم 13 میلیون دنبال تغییر بودند زیرا که ذات شیعی نسبت به وضعیت موجود راضی نیست اما ما می گوییم که دنبال تغییر هستیم زیرا که ضد فساد و دنبال کرامت انسانی و عدالت هستیم.

وی افزود: ما تفکر و تکه ای مافیایی را که در حکومت شکل بگیرد را نمی پذیریم و ما دنبال تغییر در اندیشه آنها بودیم و نیز به دنبال حرفهای امام و رهبری و شهیدان بوده ایم. آنها می گفتند که دوم خرداد پیام داشت و پیام را نگرفتید و ما هم قبول داریم و نیز ما اصل جنبش را قبول داریم.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: از آنجا که جوهر انقلاب ضد استبداد و روحیه استکبارستیزی است همواره قبل و پس از پیروزی انقلاب فتنه های خود را انجام دادند ولی تاثیرگذار نبود و کاری از پیش نبرد.

وی در ادامه در ارتباط با شکل گیری دولت موقت ابراز داشت: در روزهای اول انقلاب در جای جای مملکت به ویژه در شهرهای مرزی جریانات خلقی به وجود می آمد و درعین حال گروههای سیاسی حتی دست به اسلحه هم می بردند و دولت موقت هم یا سکوت و یا مسامحه می کرد و حتی بعضی اوقات حمایت نیز می کرد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: در این راستا دولت موقت با اعدامهایی که توسط دادگاه انقلاب شروع شده بود و یا با شکل گیری نهادهای انقلابی مخالفت می کرد و نیز دراولین همه پرسی برای موضع انقلاب آنها موضع گرفته و مخالفت کردند و حتی در شکل گیری اصل تنظیم قانون اساسی هم مخالف بودند و با آن اصولی که دینی بودن نظام را تثبیت می کرد در تصویب قانون اساسی مخالفت کردند و آن را به تاخیر انداختند.

وی ابراز داشت: آن چیزی که باعث شد مرز حق وباطل شفاف شود شهادت 72 تن بود. این خونهای پاک منجر به شفاف شدن مرزبندیها شد. ماهیت منافقین روشن شد و مجبور به فرار شدند که در این راستا مردم هم یکپارچه روی به رهبری و پیروی از ایشان آوردند ولی باز هم فتنه ریشه کن نشد.

فدایی با اشاره به جریان 18 تیر اضافه کرد: در این زمان یک سند وزارت اطلاعات در روزنامه سلام چاپ شد و بعد از آن توقیف شد. توقیف این روزنامه منجر به به راه افتادن عده ای دانشجو شد و آنها شعارهایی دادند که جنس شعارهای الان است.

دبیر کل جمعیت ایثارگران ادامه داد: پس از تمامی این جریانات و انتخابات مجلس  ششم و هفتم تئوریسینهای دوم خردادی آسیب شناسی کردند که چرا پیروز نشدند و گفتند که اگر یک میلیون نفر ظرفیت اجتماعی داشته باشیم می توانیم بیاوریم به خیابانها و مسئله را یکسره کنیم که در این راستا و پس از آن سازمان رای را راه اندازی کردند و تشکلهای غیر سیاسی و ارتباط با شبکه های ماهواره ای را نیز در دستور کار خود قرار دادند.

وی با اشاره به مرحله دوم انتخابات 84 گفت: در این مرحله ستاد هاشمی برنامه ریزی کرده بود که رای نیاورد به خیابانها بریزند ولی مسئولان دولت و هاشمی و رئیس ستاد که محمد هاشمی بود متوجه شدند و از این کار جلوگیری کردند.

فدایی با اشاره به بحث تشکیل دولت وحدت ملی ادامه داد: بحث این که شرایط کشور بحرانی است را قبل از انتخابات مجلس هشتم یعنی دو سال قبل از انتخابات دهم مطرح کردند و می گفتند در این راستا باید به سمت تشکیل دولت وحدت ملی برویم که یک عده ای از اصولگراها هم همراهی کردند و لاریجانی هم گفت که دیگر دوم خردادیها خطری نیستند و باید با آدمهای عاقل این طیف کار کنیم و حتی در این مجلس هشتم بیاوریم.

وی گفت : اما برخی از این افراد حتی برخی از دوستان انقلابی با موضعگیری خود به ایجاد ابهام  کمک کردند و نیز عملا به نفع جریان فتنه کار کردند. نمی گویم خاتمی و هاشمی آمریکایی هستند ولی نحوه عملکرد آنها به گونه ای بود که باید دید که به نفع چه کسی تمام شد.

فدایی افزود: راه حل این مسائل بازگشت است و آنها باید صادقانه با مردم حرف بزنند و اشتباهات خود را نیز بپذیرند. وظیفه ما این است که روشنگری کنیم و نهضت روشنگری را نیز به راه اندازیم.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پایان گفت : فرمایشات مقام معظم رهبری راهگشای در مسیر انقلاب است و این انقلاب تمام ناشدنی است زیرا جدال میان حق وباطل تمام ناشدنی است و مجاهدت ما نیز همواره در طول زندگی ادامه دارد.

کد خبر 1034980

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =