متن کامل نامه ایران به آژانس/ گزارش آمانو نامتعادل و غیر واقعی است

خبرگزاری مهر-گروه انرژی هسته ای: ایران درپی گزارش نامتعادل و غیر واقعی مدیرکل آژانس درباره فعالیت هسته ای این کشور نامه ای به این نهاد ارائه کرد که به ابهامات و بخشهای پر انتقاد گزارش پاسخ می دهد.

ایران درپاسخ به گزارش مدیرکل آژانس درباره اجرای پادمانها در ایران نامه ای را از طریق نمایندگی خود در وین به این نهاد ارائه داد که متن کامل آن به شرح زیر است: 

I) توضیحات کلی

1- از آنجا که گزارش مدیر کل حسب وظیفه توضیحات جمهوری اسلامی ایران به پرسش ها و همچنین رابطه میان تهران و آژانس را پوشش نداده گزارشی متعادل و واقعی نیست.

2- این گزارش چنان با جزئیات فنی آمیخته شده که موجب سردرگمی گروه های مختلف زیادی از خوانندگان، دیپلماتها، کارشناسان و عامه مردم شده است.

3- تنها پیشرفتی که در این گزارش در مقایسه با گزارش قبلی که توسط مدیر کل سابق آژانس ارائه شده بود وجود دارد فعالیت موفق ایران در غنی سازی اورانیوم تا سطح 20 درصد است که ایران این اقدام را برای تامین سوخت مورد نیاز برای راکتور تحقیقاتی تهران آنهم پس از آنکه پاسخ مسئولانه ای را در برابر خواسته قانونی خود مشاهده نکرد، آغاز کرده است. اما گزارش طولانی مدیر کل با آن سابقه تاریخی و تکرار مسائل بیهوده و فرسوده از قبیل مطالعات ادعایی و لپ تاپ آمریکایی به همراه جزئیات موجب سردرگمی خوانندگان شد. مطالعات ادعایی شامل اتهامات بی اساسی درباره موشک، حداکثر قابلیت حمل بار و قدرت انفجار بالا بود که چهار سال قبل مطرح شد و به همین دلیل این موضوع مطلب جدیدی نیست. به نظر می رسد اداره پادمان ها قصد تازه کردن خاطرات اعضای شورای حکام و یا کمک به اعضای جدید در مورد هزینه های سردرگمی عمومی و زیر سوال بردن اعتبار آژانس را داشته است.

4-متعاقب ابلاغ رسمی ایران در تاریخ 8 فوریه 2010 که تصمیم به آغاز فعالیت غنی سازی تا سقف 20 درصد گرفته، ایران این کار را از تاریخ 9 فوریه و پس از آنکه آژانس به صورت رسمی از وصول ابلاغ ایران خبر داده و در همان روز به ایران اطلاع داد که بازرسان هم اکنون راهنمایی شده اند تا در تاریخ 9 فوریه در نطنز حاضر باشند، آغاز کرد.

[نقل شده از نامه آژانس به تاریخ 8 فوریه 2010 نوشته سرپرست بخش عملیاتی B اداره پادمان ها: 

من به نامه شما در تاریخ 8 فوریه 2010 اشاره کرده (Ref.M/137/315/5009) و مایلم به شما اطلاع دهم که بازرسان ما در تاریخ 9 فوریه به منظور تفکیک آب بندی در سیلندر 30B حاوی LEU در تاسیسات نطنز خواهند بود، این حضور به منظور حفظ و ادامه آگاهی در زمان سری کردن مجدد سیلندر 5B و آب بندی سیلندرهای 30B و 5B پس از تائید است.

در همین روز بازرسان همچنین در جریان تمام اقدامات برای اجازه دادن به اپراتور برای جایگزینی قطعات 30B از جعبه ها قرار می گیرند.]

اگر چه سانتریفیوژها مورد استفاده برای این منظور هم اکنون تحت نظارت پادمان ها شامل مراقبت 24 ساعته توسط دوربین های آژانس، و بازرسی های معمول از جمله بازرسی های بدون اعلام قبلی هستند اما با این وجود ایران تصمیم گرفت تا به آژانس اطلاع داده و بازرسان را دعوت کند تا در زمان آغاز فعالیت جدید در محل حضور داشته باشند. در نتیجه متن پاراگراف 11 گزارش مدیر کل آژانس با حقایق موجود مغایر بوده و گمراه کننده است.

5- این حقیقت که تمام مواد هسته ای ذکر شده تحت نظارت کامل و محاسبه و بازرسی آژانس بوده در گزارش مدیر کل قید نشده است.

6- ذکر این حقیقت که موارد مطالعات ادعایی فاقد اعتبار بوده و صحت ندارند همانند آنچه در گزارش های قبلی آمده بود در گزارش جدید از قلم افتاده است.

7- گزارش مدیرکل فاقد هرگونه مرجعی درباره این حقیقت است که آمریکا به آژانس اجازه نداده تا موارد مرتبط با مطالعات ادعایی را در اختیار ایران قرار دهد ، برای مثال آنچه پیش از این ذکر شده لپ تاپ آمریکایی، و این در حالی بود که بر اساس برنامه کاری (وورک پلن ) (INFCIRC/711) توافق شده با ایران آژانس می بایست موارد مطالعات ادعایی را در اختیار تهران قرار می داد، بنابراین فعالیت راستی آزمایی آژانس به خطر افتاده و اعتبار آن خدشه دار شده است.

8- در گزارش مدیر کل برخی مفاهیم با یکدیگر آمیخته شده و به جای "تمام مواد هسیته ای" از عبارت "مواد هسته ای" استفاده شده و هچنین موضوع "اطمینان از نبود مواد هسته ای اعلام نشده"، در متن توافق جامع پادمان ها (CSA ) و پروتکل الحاقی، به ترتیب در یک وضعیت غیر حرفه ای همکاری کامل ایران بر اساس توافق جامع پادمان ها را زیر سوال برده و افکار عمومی را گمراه کرده است.

II) توضیحات ویژه  

گزارش ارائه شده از سوی دبیر خانه آژانس برای مدیر کل جدید در مورد اجرای پادمان ها بر اساس توافق پادمان ها در جمهوری اسلامی ایران به رغم برخی کاستی ها یک بار دیگر بر همکاری ایران با آژانس تاکید کرد.

مواردی که در ادامه ذکر می شود چند نمونه از همکاری های ایران هستند که در گزارش جدید به آنها اشاره شده است:

A) نظارت کامل پادمان های فعالیت های غنی سازی و مواد در نطنز

1- مواد هسته ای در نطنز ( شامل مواد خام، تولیدات و اضافات ) همانند تمامی آبشارهای نصب شده و مواد خام و ایستگاه های خارج شده، در محدوده نظارت و بازرسی آژانس بوده اند. (پارگراف پنجم )

2- نتایج بدست آمده از نمونه های محیطی برداشت شده از نطنز در تاریخ 21 نوامبر 2009 نشان می دهد که حداکثر سطح غنی سازی اورانیوم که توسط ایران اعلام شده مطابق با "طرح اطلاعات پرسشنامه" ( DIQ ) ( برای مثال کمتر از 5 درصد غنی سازی U-235 ) بوده و از آن فراتر نرفته است.( پارگراف 6 )   

3- از زمان آخرین گزارش، آژانس به صورت موفقیت آمیز چهار بار اقدام به بازرسی از قبل اعلام نشده از تاسیات نطنز کرده، که شمار این گونه بازرسی ها از مارس 2007 به 35 مورد رسید.( پاراگراف 6 )

 4- بین 14 و 16 سپتامبر 2009، آژانس یک مورد PIV را در نطنز انجام داد، نتایج این بازرسی ها مطالب اعلام شده از سوی ایران را تائید می کند. (پارگراف 7 ) 

5- در تاریخ 14 فوریه 2010 ایران در حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در حدود یک هزار 950 کیلوگرم UF6 غنی شده در سطح پائین را از ایستگاه FEP به PFEP منتقل کرد. ( پاراگراف 12 )

6- بازرسان آژانس سیلندر حاوی مواد برای تغذیه ایستگاه را آب بندی کردند. ایران نتایج طیف سنجی جرمی را در اختیار آژانس قرار داد. ( پارگراف 12 )

B) فعالیت های تائید کننده در سایت غنی سازی سوخت فوردو ( FFEP )

7- مقامات آژانس با مقامات ایرانی در تاریخ های 25 و 28 اکتبر 2009 دیدار کردند، در آن زمان طرح تائید اطلاعات (DIV ) ( راستی آزمایی ) در فوردو در حال انجام بود. ( پارگراف 14 )

8- در سه مورد از آنها ( در مجموع پنج DIV ) آژانس اقدام به جمع آوری نمونه های محیطی کرد.

C) فعالیت های بازفرآوری

9- آژانس به پایش ( مونیتور) استفاده و ساخت سلول های داغ در راکتور تحقیقاتی تهران (TRR ) و تولید فلز دیرگداز ( مولی بدوم)، ید و رادیو ایزوتوپ گزنون ادامه داد. (پاراگراف 18 )

10- آژانس بازرسی و DIV در راکتور تحقیقاتی تهران در تاریخ 11 نوامبر 2009 و 23 ژانویه 2010 در تاسیات MIX را انجام داد. هیچ نشانه ای از فعالیت بازفرآوری و فعالیت های وابسته به آن در این مراکر مشاهده نشد. (پاراگراف 18 )

 D) واحد تولید سوخت ( FMP )   

11- در 13 ژانویه 2010، آژانس DIV را در واحد تولید سوخت انجام داد. این اقدام آژانس تائید کرد که هیچ گونه تجهیزات فرآوری شده ای در این واحد نصب نشده و هیچ مجموعه جدید نیز به آن اضافه نشده است. میله ها و پلت ها ( مواد خام ) از ماه می 2009 تولید شده بودند. ( پارگراف 22 ) 

E) موارد دیگر

12- در تاریخ 8 فوریه 2010 آژانس یک مورد DIV  را در راکتور IR-40 اراک انجام داد. آژانس تائید کرد که ساخت تاسیسات در حال انجام است. (پاراگراف 23 )    

13- تحت پوشش نامه تاریخ 11 فوریه 2010 ایران یک DIQ به روز شده را برای UCF ارائه کرد. ( پاراگراف 25 )

14-تحت پوشش نامه ای به تاریخ 13 دسامبر 2009 ایران یک DIQ به روز شده برای UCF که حاوی آن بود، موارد دیگر، و طرح بندی آزمایشگاه را ارائه کرد. (پاراگراف 26 )

15- در 17 ژانویه 2010 آژانس یک مورد بازرسی و DIV را در UCF انجام داد ( پاراگراف 27 )

16- حجم کلی اورانیوم به صورت UF6 تولید شده در UCF ... به عنوان موضوعی در محدوده آژانس و بازرسی آن باقی ماند. (پاراگراف 27 )

17- در تاریخ 9 ژانویه 2010 آژانس یک مورد DIV را در آزمایشگاه تحقیقاتی چند منظوره جابر بن حیان (JHL ) تهران انجام داد. (پاراگراف 37 )

نتیجه همکاری مداوم جمهوری اسلامی ایران با آژانس به این صورت در آمد که "آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در ایران ادامه می دهد"... (پاراگراف 46 )

وین 24 فوریه 2010

کد خبر 1041348

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 5 =