رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار رييس جمهور و اعضاي هيات دولت با تشكر از زحمات و تلاشهاي فراوان ومخلصانه قوه مجريه، تشريح كارنامه دولت را براي افكار عمومي ضروري بر شمردند و افزودند: در سال پاسخگويي اقدامات مثبت و نيز كارهاي انجام نشده را صادقانه و شفاف به مردم گزارش دهيد تا جامعه جمع بندي صحيحي از فعاليت هاي دولت بدست آورد كه به اعتقاد اينجانب ، اين جمع بندي مثبت خواهد ب

حضرت آيت الله خامنه اي در آغاز اين ديدار با اشاره به حوادث غمبار عراق بويژه شهر مقدس نجف تصريح كردند: اقدامات سياه و فراموش نشدني اشغالگران درعراق و بويژه نجف اشرف نشان دهنده سياست آمريكايي ها مبني بر كاربرد زور و سركوب است اما اين سياست كاملا اشتباه، بدون شك شكست خواهد خورد وعلاوه بر وارد آوردن ضربه هاي طاقت فرسا برنظام آمريكا ، براي حداقل دهها سال دره عميقي از نفرت را ميان " آمريكايي ها و ديگر اشغالگران " با "دنياي اسلام " بوجود خواهد آورد.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به سابقه هزار ساله نجف درعلوم مختلف و پرورش علماي برجسته جهان اسلام ، افزودند: نجف يك دانشگاه است و دلهاي مسلمانان بويژه شيعيان بعلت وجود مرقد اميرالمومنين  متوجه اين شهر عظيم است اما اشغالگران با ناديده گرفتن اين يادگارهاي عزيز تاريخ اسلام ، نجف را بر خلاف همه معيارهاي انساني و بدون اعتنا به مخالفتهاي افكار عمومي جهان ، اينگونه مورد تهاجم قرار مي دهند.

ايشان با ابراز همدردي ملت ايران با ملت عراق ابرازاميدواري كردند خداوند متعال سنت هميشگي خود را در حايت از حق ، بار ديگر آشكار كند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در ادامه سخنان خود با گراميداشت ياد شهيدان رجايي و باهنر بعنوان نمادها و نشانه هاي راه پيشرفت و سرافرازي ملت ايران و نظام اسلامي ، به آخرين سال فعاليت دولت آقاي خاتمي اشاره كردند و افزودند: لازم است با همان انگيزه و همت سال اول به كارو تلاش ادامه دهيد و حتي در آخرين روز فعاليت ، فرصت خدمتگزاري به مردم ار از دست ندهيد تا آثار مثبت اقدامات شما در سالهاي بعد نيز همچنان آشكار وماندگار باشد.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تاثير سياستها و فعاليتهاي دولت كنوني درحركت دولت بعدي افزودند: بايد پايه هاي استوار و محكم بنا گذاريد تا درافتخارات دولت بعدي نيز سهيم شويد همچنانكه اگر خداي ناكرده  دراين زمينه كوتاهي شود، آثار سو آن متوجه دولت فعلي نيز خواهد بود.

رهبر معظم انقلاب خطاب به رييس جمهورو اعضاي هيات دولت افزودند: مردم هنوز از بسياري از كارهاي خوب شما مطلع نيستند بنابراين در آخرين سال فعاليت خود و در مقام پاسخگويي به مردم ، عملكرد مثبت و منفي خود را با صراحت و صداقت با افكار عمومي در ميان بگذاريد و بطور دقيق به مردم گزارش بدهيد كه در آغاز كار چه تحويل گرفته ايد و اكنون چه تحويل مي دهيد تا اعتماد مردم جلب شود.

ايشان در همين زمينه به خود كفايي كشور در توليد گندم اشاره كردند و افزودند: كسي باور نمي كرد كه ظرف 3 سال اين هدف مهم محقق شود اما بلطف پروردگار و همت و تلاش دست اندركاران اين كار انجام شد كه لازم است با توليد برنامه هاي رسانه اي جذاب اينگونه حقايق براي مردم بازگو شود.

ايشان به اتمام رساندن كارها و طرحهاي ناتمام مانده دولت را از اولويتهاي برنامه دولت آقاي خاتمي بر شمردند و افزودند: بموازات اين اقدام ، كارهاي جديد و نو از جمله توليد علم ، افزايش تحقيقات و ارتباط صنعت با دانشگاهها را همچنان پيگيري كنيد.

رهبر معظم انقلاب پاكسازي كامل قوه مجريه از فساد مالي را از ديگر اولويتهاي كاري آخرين سال دولت فعلي دانستند و تاكيد كردند: تا هنگامي كه قواي مجريه و قضاييه از فساد مالي پاك نشوند كارها و خدمات ارزنده انجام شده نيز آنچنان كه بايد به ثمر نمي رسد.

ايشان عزم جدي دستگاهها در مبارزه با فساد اقتصادي را ضروري خواندند و در عين حال افزودند: اين عزم جدي بايد با " عمل " ، " تحرك" و عدم اغماض توام شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادي به نتيجه لازم برسد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي كوچك كردن دولت و خصوصي سازي راتاييد كردند اما خاطرنشان ساختند: نو آوري نظام جمهوري اسلامي اين است  كه درهمه زمينه هاتوسعه و عدالت را دركنار يكديگر دنبال مي كند و اين سياست اصلي بايد در همه برنامه ريزيها و اقدامات مورد توجه كامل قرار داشته باشد.

حضرت آيت الله خامنه اي ثبات سياستهاي كلي را زمينه ساز استمرار حركت رو به جلوي كشور خواندند و افزودند: با گذشت زمان نيروهاي پرنشاط و مبتكر با تلاش و تحرك وديدگاههاي جديد خود ،ايران را به سمت رونق و پيشرفت بيشتر حركت خواهند داد اما همه اين فعاليتها ، فقط درچارچوب ثبات سياستهاي كلي به ثمر خواهد رسيد بنابراين سياستها نبايد دچار التهاب شود.

رهبر معظم  انقلاب اسلامي تكيه برمردم وحركت براي مردم را از جمله سياستهاي كلي نظام بر شمردند و افزودند: مسوولان نظام در چارچوب اسلام و با نگاه اسلامي ، همه كارهاي خود را با تكيه برمردم بويژه جوانان و حمايت ازمحرومان به پيش مي برند.

ايشان با تاكيد بر ضرورت پرهيز از زير سوال بردن خدمات دولت افزودند: نقد وبررسي ايرادي ندارد و كمبودها قابل انكارنيست اما مطبوعات وتريبونهاي ديگر نبايد با بي انصافي خدمات و تلاشهاي ارزنده  دولت را زير سوال ببرند.

رهبر معظم انقلاب با تاكيد بر لزوم پرهيز از مناقشات بي حاصل در درون قوه مجريه يا در تعاملات سه قوه افزودند: نقد منصفانه و تذكر از مسائل ضروري است و نظارت از جمله حقوق مسلم مجلس بشمار مي آيد اما اين مسائل نبايد با مناقشات بيمورد اشتباه شود و فرصت خدمت به مردم را از دستگاهها و قواي مختلف سلب كند.

حضرت آيت الله خامنه اي همچنين آغاز كارهاي جديد از جمله مبارزه بنياني با قاچاق كالا، تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي، تشكيل سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي و تشكيل بنياد شهيد و ايثارگران را در آخرين  سال فعاليت دولت اقداماتي مثبت و جالب توجه خواندند و افزودند: اينگونه كارها نشان مي دهد كه دولت در آخرين سال فعاليت خود همچنان در پي خدمت به مردم است.

 در اين ديدار حجت الاسلام و المسلمين خاتمي رييس جمهور ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان دولت بويژه شهيد رجايي و شهيد باهنر ، به كارهاي بزرگي كه بعد از پيروزي  انقلاب اسلامي انجام گرفته از جمله تحقيقات و فعاليتهاي برجسته علمي اشاره كرد و در گزارشي از عملكرد دولت در هفت سال گذشته گفت: راه اندازي صندوق ذخيره ارزي يكي از اقدامات بسيارموثردولت بود كه ايجاد پشتوانه براي بودجه  كشور و ايجاد زمينه عملي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي ، از اهداف مهم تاسيس اين صندوق بوده است.

رييس  جمهور با تاكيد بر استفاده از صندوق ذخيره ارزي براي اجراي طرحهاي عمراني ، به ميزان بهره مندي بخش خصوصي از اين صندوق اشاره كرد و افزود: در 2 سال گذشته حدود 5/4 ميليارد دلار به بخش خصوصي اختصاص يافته است در حاليكه در 23 سال قبل از آن رقم اختصاص يافته به بخش خصوصي حدود 4 ميليارد دلار بوده است.

آقاي خاتمي ، تصويب قانون جديد مالياتها و كاهش رقم ماليات دريافتي از بخشهاي توليدي و افزايش سقف  معافيت ماليات حقوق بگيران را از ديگر فعاليتهاي دولت ذكر كرد و گفت: درحاليكه در برنامه سوم توسعه  پيش بيني رشد 23 درصدي مالياتها شده بود ، در آمدهاي مالياتي طي سالهاي گذشته حدود 26 درصد رشد داشته است.

رييس جمهور با اشاره به مشكل اشتغال در كشور و ايجاد پانصد و نود هزار فرصت شغلي و كاهش رقم  ميانگين بيكاري از پانزده درصد به سيزده درصد افزود: تك نرخي شدن ارز نيز يكي از دستاوردهاي مهم دولت است كه اين اقدام با حفظ معادل تورم در حدود 13 درصد انجام گرفت و اميد است با كاهش نقدينگي ، ميزان تورم نيز كاهش يابد.

آقاي خاتمي جلوتر بودن رشد اقتصادي در بخشهاي دولتي و خصوصي از برنامه سوم را از جمله افتخارات دولت ارزيابي كرد و با اشاره به تلاش دولت براي بهبود وضعيت حقوق بگيران و افزايش حداقل دريافت بازنشستگان افزود: در بخش سدسازي نيز دولت موفقيت هاي بزرگي داشته است بگونه اي كه از ابتداي انقلاب تا سال 76، سي و پنج  سد به بهره برداري رسيده بود ولي مجموع سدهاي بهره برداري رسيده تا سال آينده ، به هشتاد و پنج سد خواهد رسيد.

 رييس جمهور با ياد آوري اتمام 32 هزار طرح نيمه تمام در يكسال گذشته ، برقراري عدالت اجتماعي را از اولويت هاي مهم دولت بر شمرد و با اشاره  به اجراي طرح توازن منطقه اي در هشت استان محروم كشور گفت: افزايش جمعيت شهري و روستايي تحت پوشش آب آشاميدني سالم ، برق و فاضلاب ، افزايش توليد مسكن شهري وتوجه بيش از پيش براي حل مشكلات جانبازان از ديگر اقدامات و خدمات دولت است.

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بيان خدمات و اقدامات دولت به معناي ناديده گرفتن مشكلات نيست، لزوم هدفمند كردن يارانه ها و استفاده از مبالغ غير ضرور يارانه ها براي سرمايه گذاري در بخشهاي توليدي،  كاهش حجم تصدي گري دولت ، اصلاح سيستم اداري و مبارزه جدي با قاچاق كالا را از جمله اقدامات مورد نياز كشور دانست و افزود: در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز اقدامات موثر انجام گرفته و اگر اين مبارزه بصورت همه جانبه و فراگير انجام گيرد، بسياري از مشكلات بر طرف خواهد شد.

دراين ديدار وزير علوم ، تحقيقات و فناوري نيز با بيان گزارشي از فعاليتهاي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري از ارتقا جايگاه علمي ايران در جامعه جهاني خبر داد.

آقاي توفيقي ، تقويت روحيه پژوهشي در آموزش و پرورش ، كسب ميانگين 23 مدال المپيادهاي جهاني دانش آموزي در هر سال ، تدوين سند ملي در حوزه هاي زيست فناوري و نانو فناوري ، طراحي و اجراي  پروژه ماهواره علمي - تحقيقاتي مصباح با همكاري چند وزارتخانه ، تاسيس 10 پارك علوم و فناوري در استانها و حضور فعالي درمركز تحقيقات هسته اي اروپا را از نمودهاي تلاش مستمر دولت براي ارتقا وضع علمي - پژوهشي كشور اعلام كرد.

وزير علوم ، تحقيقات و فناوري همچنين گفت: در سال 82 حدود 20 هزارمقاله علمي از پژوهشگران و دانشمندان ايراني در مجلات علمي معتبر داخلي و خارجي و كنفرانسهاي جهاني ارايه شده است.

آقاي حجتي وزير جهاد كشاورزي نيز ضمن بيان گزارشي از اقدامات انجام گرفته در جهت حفظ و تقويت منابع پايه در بخش هاي منابع طبيعي و كشاورزي گفت: درخصوص افزيش توليد وبستر سازي آن در بخش كشاورزي نيز اقدامات مهمي همچون ، ايجاد سيستم هاي نوين آبياري ، تجهيز و نوسازي اراضي ، بهسازي انهار و افزايش بهره وري از منابع آب صورت گرفته كه نتيجه آن افزايش توليد در بخش كشاورزي به ميزان 22 ميليون تن است.

وزير جهاد كشاورزي با اشاره  به خودكفايي كشور در توليد گندم ، از آن بعنوان يك افتخار ملي بعد از 40 سال ياد كرد و افزود: در خصوص توليد ذرت ، توسعه باغهاي زيتون ، توليد شير، گسترش كشت گلخانه اي و افزايش  باغات نيز اقدامات بسيار مهمي انجام گرفته است و امسال بعد از حدود 40 سال تراز بازرگاني بخش كشاورزي مثبت شده است.

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز در اين ديدار با اشاره به برخي از دستاوردهاي دفاعي كشور در سالهاي اخير اعلام كرد: درحال حاضر حدود 1700 نوع محصولات نظامي درعرصه هاي مختلف زميني ، دريايي و هوايي و موشكي در صنايع نظامي وزارت دفاع توليد مي شود.

دريابان شمخاني گفت: حدود 4 هزار دانشمند و محقق در بخش صنايع دفاعي در حال فعاليتند و هر سال حدود 130 طرح پژوهشي دفاعي در وزارت دفاع اجرا مي شود.

آقاي جهانگيري وزير صنايع و معادن نيز دراين ديدار گفت: تصويب لايحه نوسازي صنايع و نوسازي صنايع نساجي  و خرج اين صنايع از بحران چند سال گذشته، اصلاح مقررات جهت كاهش مداخلات دولت دربنگاههاي صنعتي ، حمايت از توليد داخلي ، راه اندازي بيش از هزار واحد تحقيقي در كنار مراكز توليدي و صنعتي بمنظور برقراري ارتباط دانشگاه و صنعت و خصوصي سازي از جمله اقدامات مهم بوده است.

وزير صنايع و معادن با اشاره به رشد ارزش افزوده صنعت ، 3/12 ميليادر دلار صادرات صنعتي ، 140 ميليون تن استخراج مواد معدني ، بهره برداري از 4500 طرح صنعتي در سال جاري و افزايش توليد صنايع كشاورزي افزود: كشور در بخش حمل و نقل نيز به تحول بزرگي رسيده و ايران در چند سال آينده به يكي از بزرگترين خودروسازهاي منطقه تبديل خواهد شد.

کد خبر 106784

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 0 =