ثبت نام 400 هزار کارجو/ افراد با تصور استخدام ثبت نام نکنند

وزیر تعاون با اعلام ثبت نام 400 هزار نفری متقاضیان اشتغال گفت: افراد با این تصور که برای آنها در ادارات و سازمانها شرایط کار فراهم خواهم شد تا استخدام شوند ثبت نام نکنند چون هدف اصلی توانمندسازی، دسته بندی، سازماندهی و تشکیل بانک اطلاعاتی کارجویان است.

محمد عباسی در گفتگوی مشروح با مهر در خصوص اینکه مطرح شد وزارت تعاون جای وزارت کار را گرفته است، گفت: با توجه به اینکه دولت تامین مطالبات حقیقی مردم را هدف گرفته است، پرداختن به جریان اشتغال، کار به جایی است و دنبال کردن برخی موضوعات مانند اشتغال و مسکن که مردم بیشتر در مطالبات خود ذکر می کنند نیز ضرورتها را بیشتر می کند.

متقاضیان صاحب خانه می شوند

وزیر تعاون با تاکید بر اینکه موضوعات مطرح در بحث اشتغال و مسکن به صورت جدی دنبال می شود، اظهار داشت: از وقتی که کار در بخش تعاونی های مسکن مهر با گستره بزرگ به انجام رسیده است از رشد فزاینده قیمت مسکن جلوگیری شد و این مسئله با تشکل مردم در قالب مسکن مهر همراه بوده تا به جایی رسیده است به نحوی که در سالجاری نیز اکثریت متقاضیان صاحب خانه خواهند شد.

عباسی ادامه داد: در دوره گذشته و در قالب بنگاههای زودبازده تلاشهایی برای اشتغالزایی صورت گرفت و از طریق نظام بانکی نیز حمایتهایی انجام شد، اما در دوره جدید دولت تصمیم گرفت موضوع اشتغال را با کمک همه بدنه خود جدی تر بگیرد و از این رو جلسات شورایعالی اشتغال را هم تقریبا هر دو هفته یکبار تشکیل می دهد.

دولت مسئولیت اشتغال را پذیرفت

وی با تاکید بر اینکه برخلاف چیزی که عنوان می شود متولی اشتغال کشور مشخص نیست، دولت این مسئله را پذیرفته است و توسعه آن را در برنامه ریزی های خود لحاظ می کند، بر همین اساس در جلسات شورایعالی اشتغال وزارتخانه های تعاون، کار صنایع، کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط حضور دارند.

وزیر تعاون در خصوص اینکه دولت وظیفه ایجاد اشتغال برای کارجویان را دارد، گفت: اولا اشتغال یک فرایند نظم یافته ای است که در روند ایجاد، مولفه های خود را نیاز دارد و این فرایند قطعا در یک سازمان قابل جمع کردن نیست و دستگاهها باید کمک کنند.

ساده اندیش نباشید

عباسی با اشاره به این مطلب که چون موضوع اشتغال ابعاد مختلف اقتصادی را به همراه دارد، پس این مسئله ساده اندیشی است که یک عده بیایند وام بگیرند و بعد اشتغال خودبخود ایجاد شود چون در مولفه های اشتغالزایی تنها مشکل تسهیلات نیست و انگیزه، فرهنگ کار و حرفه آموزی نیز حائز اهمیت است و علاوه بر این نیز افراد باید توانایی مدیریتی و مالی داشته باشند تا در یک پروسه برنامه ریزی شده، کار فراهم شود.

وی بیان داشت: در حقیقت شورایعالی اشتغال که جلسات آن به ریاست رئیس جمهور و یا معاون وی تشکیل می شود، مسئول اجرای این کار است و بر همین اساس فرایند ایجاد کار به نسبت مسئولیت سازمانها توزیع می شود. در حقیقت وزارت کار معتقد است که موضوع صیانت از نیروی کار و روابط کار، کارگر و کارفرما بعد از انجام کار بیشتر به آنها مربوط است و مسائل مربوط به ایجاد کار خیلی به این وزارتخانه مربوط نمی شود و آنها هم قانونا درست می گویند.

پذیرش اشتغال عین مسئولیت وزارت کار نیست

وزیر تعاون خاطر نشان کرد: البته اگر در دوره هایی وزارت کار آمد و مسئولیت اشتغال را پذیرفته است این مسئله عین آن چیزی نیست که در وظایف آن وجود دارد، وزارت کار همانطور که وزیر کار گفت وظایف سنگینی دارد و این به آن معنی نیست که وزارت کار، کار را رها کرده است بلکه هر دستگاهی باید وظیفه خود را انجام دهد.

عباسی با اشاره به اینکه بررسی ها نشان داده است که در بین دستگاههای مختلف وزارت تعاون با رویکرد و توجه به اشتغالزایی تشکیل شده است، افزود: حال اگر این وزارتخانه در دوره هایی این وظیفه را انجام نداده است و یا اینکه بر عهده آن نگذاشته اند، نباید این تلقی ایجاد شود که انگار وظیفه جدیدی به وزارت تعاون واگذار شده است.

مسئولیت اشتغال تعاونیها عین قانون است

وی تصریح کرد: در زمینه اشتغالزایی از طریق تعاونیها، عینا در ماده اول وظایف وزارت تعاون به ایجاد اشتغال و توانمند سازی جوانان برای اشتغال پایدار و قراردادن تسهیلات در اختیار تعاونیها توسط دولت و همچنین فراهم کردن ابزار کار برای کسانی که در قالب تشکل تعاونی کار پیدا می کنند اشاره شده است و این مطلب عین قانون اساسی است.

وزیر تعاون با بیان این مطلب که ممکن است افراد در جریان اشتغال سرمایه ای نداشته باشند، گفت: تعاونیها می توانند از طریق تجمیع توان مردم در کنار هم این مشکلات را حل کنند و این مسئله در بررسیها نیز مشخص شده است به نحوی که در جریان پیدا کردن مسئولیت ساماندهی اشتغال به وزارت تعاون رسیدند بنابراین ما نمی توانستیم از زیر بار این مسئولیت خود کنار برویم .

ما نمی توانیم از زیربار مسئولیت کنار برویم

عباسی با تاکید مجدد بر اینکه تعاونی ها در بخش مسکن مهر ورود پیدا کردند و از این طریق کار نیز انجام شد، به برنامه ریزی برای انجام کار ساماندهی اشتغال به همان روش ساماندهی متقاضیان مسکن مهر اشاره کرد و اظهار داشت: البته در بخش تسهیلات نیز وزارت دارایی، بانک مرکزی و بانکهای عامل نقش دارند و موضوع مربوط به آموزشگاههای فنی و حرفه ای نیز حائز اهمیت است.

وی در خصوص وجود پیچیدگی در حوزه اشتغال و گسترده بودن این بخش، خاطر نشان کرد: در این بخش نیز نباید کارها در درون دولت جمع شود به نحوی که این موضوع در شورایعالی اشتغال مطرح شد که سایت وزارت تعاون از افراد کارجو و بیکار که به دنبال شغل هستند ثبت نام کند و از این طریق کار در یک وزارتخانه جمع شود.

فراخوان به ایده پردازان اشتغال

وزیر تعاون ادامه داد: پس از آن ما اعلام کردیم برای کسانی که به دنبال کار هستند و یا ایده و پیشنهاداتی برای بهتر شدن کار دارند نیز می توانند نظر خود را در سایت ثبت و اعلام کنند. حال ممکن است افراد کارآفرین و ایده پردازان حوزه اشتغال نیز بخواهند در این جریان وزارت تعاون را همراهی کنند که بازهم در سایت وزارتخانه این موارد دیده شده است.

عباسی اظهار داشت: بعد از ثبت نام افراد، همه مراجع ذیربط مانند بانکها و صندوق مهر امام رضا که می توانند در این زمینه اقداماتی را داشته باشند به بانک اطلاعاتی متصل هستند و می توانند از ذخیره ثبت نام و پالایش شده افراد متقاضی استفاده کنند.

معرفی افراد به بانکها و مهر رضا

وی همچنین در زمینه تجمیع اقدامات دستگاهها، با اعلام اینکه درست این است که این فرایند پس از ثبت نامها از یک طریق باشد، گفت: افراد در تخصص ها، گرایشها، سلیقه ها و جغرافیای متفاوتی زندگی می کنند بنابراین پس از دسته بندی به بانکها و صندوق مهر امام رضا (ع) معرفی می شوند تا بتوانند برای آغاز به کار تسهیلات بگیرند.

به گفته وزیر تعاون، جمع بیشتر متقاضیان اشتغال از حداقل 1 تا حداکثر 11 ماه نیاز به گذراندن دوره های حرفه ای دارند تا بتوانند مطابق طرحی که تهیه می کنند تخصص کسب کنند. برای جلوگیری از هدرروی منابع و پرداخت تسهیلات به افراد فاقد مهارت، با همکاری سازمان فنی و حرفه ای اقداماتی در زمینه های آموزش و مشاوره های آموزشی باید انجام شود.

برگزاری دوره های مهارتی

عباسی به راه اندازی بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی در استانها اشاره کرد و افزود: البته در کنار این، مراکز کارآفرینی که در کشور به شکل مردمی نیز شکل می گیرند خودشان هم می توانند برخی مسئولیتها را بپذیرند و با گرفتن امکانات و تسهیلات از دولت، کار مشاوره ای و حرفه ای انجام دهند و حتی در تهیه طرحهای اشتغالزایی نیز همکاری داشته باشند .

وی بیان داشت: به دلیل اینکه اکثر متقاضیان جوانانی هستند که به تازگی وارد مسائل اجتماعی شده اند و نمی دانند از مولفه های اقتصادی چگونه باید استفاده شود، متولی شدن و پذیرش مسئولیت توسط وزارت تعاون با انجام تقسیم کار در دستگاهها به توانمندسازی کارجویان خواهد انجامید.

وزارت تعاون مسئول توانمندسازی جوانان

وزیر تعاون با تاکید بر اینکه تصور نشود فقط وزارت تعاون از طریق تعاونیها از کارجویان ثبت نام می کند، اظهار داشت: بالاخره دستگاههای دیگر نیز باید از این بانک اطلاعاتی استفاده کنند و با قرار دادن ظرفیتها در کنار هم، تقاضاهای موثر را شناسایی کنیم چون درغیر اینصورت برنامه ریزی معنا پیدا نمی کند.

عباسی در ادامه سخنانش در ارتباط با تشکیل بانک اطلاعاتی کارجویان نیز، گفت: در این زمینه باید به یک نکته اساسی اشاره کنم و آن هم اینکه وقتی دولت برنامه ای را شروع می کند، توقفی در آن صورت نخواهد گرفت به نحوی که این کار در تعاونیهای مسکن مهر با حضور افراد در قالب تعاونیها، ساماندهی و واگذاری زمین به متقاضیان صورت گرفت.

ثبت نامها به 400 هزار نفر رسید

به گفته وی، در این زمینه (اشتغال) نیز کار آغاز شده است به نحوی که طی دو ماه گذشته حدود 400 هزار نفر به سایت وزارت تعاون مراجعه و تقاضای شغلی خود را به ثبت رسانیده اند با این حال نکته مهم این است که دولت نمی خواهد خود شغل ایجاد کند بلکه مردم را تشویق می کند برای رسیدن به نیازهای شغلی باید توانمند شوند و همت داشته باشند و در این راه آنها را حمایت می کند.

وزیر تعاون با اشاره به اینکه در موفقیت ساماندهی کارجویان، انگیزه خود افراد نیز بسیار مهم است، گفت: در عین حال افراد باید بدانند که در قالب نظام اداری قرار نیست این مسئله اتفاق بیفتد البته من نمی خواهم افراد را ناامید کنم و نگران شوند چون ما نمی خواهیم برای آنها در ادارات کار ایجاد کنیم.

قرار نیست در ادارات برای افراد کار جور کنیم

عباسی به افزایش 2 برابری جمعیت کشور پس از انقلاب اشاره کرد و با بیان اینکه در همین مدت تعداد کارمندان دولت نیز 4 برابر شده است، تاکید کرد: معنای آن این است که به لحاظ اداری امکان استخدام افراد میسر نیست و منتظر نباشند که از طریق تعاونیها در اداره ای جمع خواهند شد هرچند سازمانهای اداری نیز به دلیل ارتباطی که با بانک اطلاعتی پیدا می کنند، می توانند از اطلاعات افراد استفاده کنند اما الزاما افراد با این دیدگاه ثبت نام نکنند تا در اداره ای مشغول به کار شوند چون در اینجا فقط دسته بندی می شوند و این کار بدون وقفه ادامه خواهد داشت و هیچ نگرانی از این بابت نیست.

وی با بیان این مطلب که ما در وزارت تعاون همه ظرفیتهای خود و دیگران را می گذاریم تا کار بسیار خوبی صورت گیرد، خاطر نشان کرد: ما باید به این جریان کمک کنیم تا ضمن صورت گرفتن برنامه ریزیهای یکجا و از یک دستگاه مشخص، اشتغالزایی در کشور رونق گیرد.

مهمترین وظیفه تعاون اشتغالزایی است

وزیر تعاون در زمینه استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در بحث ورود تعاونیها به اشتغالزایی به ساختار بومی و اقتصادی ایران اشاره کرد و با اعلام اینکه کشور ساختار مختص به خود را دارد، گفت: اما در این زمینه تجارب و روشهای متفاوتی در کشورهای مختلف مانند مالزی به کار گرفته شده است به نحوی که آنها وزارت تعاون و کارآفرینی را با هم دارند و از این طریق ضمن جمع آوری ایده ها، عوامل را در کنار هم ساماندهی و ظرفیتها را نیز مورد شناسایی قرار می دهند.

عباسی با اعلام اینکه شیوه تعاون در اقتصاد این است که عده ای از افراد برای تکمیل کردن توانمندیهای خود دورهم جمع می شوند تا دچار سرگردانی و تک تک کار کردن نشوند، افزود: همانگونه که در برخی کشورها مطرح است مهمترین وظیفه بخش تعاون اشتغالزایی است که در ایران نیز توسط تعاونیها وظیفه توانمندسازی مردم و سهیم کردن جوانان در جریان اشتغال فراهم شده است.

وزارت تعاون نیازی نیست/اقتصاد در اختیار عده کمی

وی ایجاد اشتغال را پایه و اساس حرکتهای اقتصادی هر کشور دانست و تصریح کرد: ما باید بتوانیم در جریان تعاون از همه ظرفیتهای اقتصادی مانند مسکن و اشتغال که مردم به آن ورود پیدا می کنند استفاده کنیم و اساسا وزارت تعاون در کشور ما برای پرداختن به همین امر تشکیل شده است تا در جریان توانمندسازی و مشارکت مردم حرکت کند.

وزیر تعاون خاطر نشان کرد: در فضای خارج از توانمندسازی مردم اینکه یک عده بیایند مراجعه کنند برای ثبت تعاونی نیاز به ایجاد وزارت تعاون و ساختار مستقل در کشور نیست و افراد می توانند بروند در ادارات ثبت و تعاونی به ثبت برسانند اما آنچه که در قانون اساسی برای وظیفه تعاونیها آمده تقویت مردم خواهد بود که ممکن است عدم توانایی مالی، آموزشی و حرفه ای آنها را از برخی مسائل دور کند، بنابراین یک دستگاه باید کار تشکیل و سازماندهی آنها را انجام دهد و از بدنه دولت نیز کمک شود تا افراد ظرفیتهای اقتصادی خود را پیدا کنند وگرنه اقتصاد در اختیارعده کمی خواهد ماند.

کد خبر 1098152

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 9 =