پيام سيد محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي ايران به مناسبت آغاز سال 1384

نوروز دل انگيز و آغاز بهار را به هر ايراني در هر كجا كه هست به همه دل بستگان به فرهنگ و ادب فاخر پارسي و به كساني كه نوروز را گرامي دارندن تبريك عرض مي كنم و در اين روز آغاز بهار ياد شهيدان عزيز و آنان كه جان خود را سخاوتمندانه براي انقلاب ، براي تماميت ميهن و براي عزت ملت پرداختند گرامي مي دارم و درود مي فرستم به روان امام كه راه نو تاريخ را به مردم ما نشان داد.

بسم الله الرحمن الرحيم
نوروز دل انگيز  و آغاز بهار را به هر ايراني در هر كجا كه هست به همه دل بستگان به فرهنگ و ادب فاخر پارسي و به كساني كه نوروز را گرامي دارندن تبريك عرض مي كنم و در اين روز آغاز بهار ياد شهيدان عزيز و آنان كه جان خود را سخاوتمندانه براي انقلاب ، براي تماميت ميهن و براي عزت ملت پرداختند گرامي مي دارم و درود مي فرستم  به روان امام كه راه نو تاريخ را به مردم ما نشان داد.

اين هشتمين و آخرين نوروزي است كه به عنوان رييس جمهور با شما سخن مي گويم، گرچه وداعي در بين نيست ، بلكه آغاز سلام است.

اما ، ما و شمار در اين هشت سال ، دوران پرفراز و نشيبي را پشت سر گذاشتيم ، ناگامي ها ، رنجها و نارسايي ها را از يك سو كاميابي ها ، موفقيت ها و شادي ها را از سويي ديگر تجربه كرديم اما معتقدم بزرگترين دستاورد اين دوران  كه به يك معنا خود اين دوران نيز مخلوق آن امربزرگ بود، شفافيت خواست تاريخي ملت و تبديل آن به گفتمان غالب بود.

انقلاب اسلامي ما اوج تجلي اين خواست يعني آزادي ، استقلال و پيشرفت از منظر و برپايگاه اسلام بود و امروز نه تنها براي ملت ما اين خواست مشخص و روشن است كه ما همراهي وهمگامي همه مسوولان و نخبگان  دست كم در مقابل بيان را مي بينيم و اين دستاوردها  كوچكي نيست گرچه تحقق اين خواست بزرگ تاريخي ، تحقق كامل آن نياز به صبوري و صبر و پايمردي دارد. ما كمبود هاي فراواني داشتيم ، اما دستاوردها نيز كم نبوده است . در اين سالها شاهد پيشرفتهاي شگفت انگيز علمي، پژوهشي و آموزشي نسبت به گذشته بوديم. شاهد ظهور نسلي كار آفرين و توانا بوديم كه نه تنها كارهاي بزرگ در ميهن اسلامي انجام مي داد، بلكه پيام آور آفرينندگي و خلاقيت در كشورهاي ديگر بود و مورد استقبال ملتها و دولتها قرار گرفت تا از توان دانش ايراني در جهت بهروزي  ديگران نيز بهره بگيرد و پشتوانه استوار اقتصاد و اقتدار ملي باشد.

بر آمدن بنگاههاي بزرگ اقتصادي در نفت ، در پتروشيمي ، در گاز ، در صنعت ، در سد سازي ، در كشاورزي و ساير رشته ها پشتوانه محكمي را براي اقتصاد مطمئن آينده ما فراهم آورد.

در بسياري از شاخه ها و شعبه ها راه خودكفايي را پيموديم، رشد موزون صنعت و كشاورزي آينده اميد بخش را به ما نويد مي دهد.

پايين آمدن نرخ بيكاري در سال 83 تاميزان 3/10 درصد با وجود افزايش جمعيت جوان ، افزايش جوان تحصيل كرده و مطالبه كار بالاتر  و با كيفيت تر نشانه اين است كه راه را به درستي پيموده ايم . در سال 83 نرخ بيكاري 21 درصد جوانان به 7/18 درصد كاهش يافت و نرخ بيكاري 2/21 درصد زنان به 9/17 درصد پايين آمد.

جذب و جلب سرمايه و دانش فن آوري خارجي در عين عزت نفس، ايجاد وزارت رفاه و تدوين نظام جامع رفاه اجتماعي ، افزايش صادرات غيرنفتي و بالا رفتن سهم صادرات صنعتي نسبت به صادرات سنتي ، همگي نويد بخش آينده اي بهتر است و همانگونه كه بارها گفته ام بدون هيچ مبالغه اي امروز ايران در مرحله خيز توسعه دانايي محور قرار گرفته است، اما اين همه به معني نبود مشكلات نيست، هنوز بيكاري در جامعه ما درد بزرگ ماست.تورم دو رقمي بخصوص بر جوامع و طبقات كم در آمد جامعه ما فشار مي آورد ، هدفمند نشدن يارانه ها مشكلات بزرگي را براي اقتصاد ما پديد مي آورد و جلوي توزيع عادلانه امكانات را براي آنانكه بيشتر شايسته ترو درخورترند، مي گيرد. عدم موفقيت مطلوب در ساز وكار جلوگيري و پيش گيري از حوادث تلخي نظير زلزله و سيل و ساير آنكه كشور ما يكي از مراكز آن است، باز هم از مشكلات ماست.

تهديد ها و فشارهاي خارجي براي جلوگيري از رشد سريع موزون ايران و تبديل آن به قدرتمند ترين كشور مردمسالار و صلح خواه منطقه مشكل ديگرماست، اما همه اينها با بيداري و حضور مردم قابل رفع و دفع است. اشكار شدن آثار اصلاحات بنيادين اقتصادي ، اداري ، سياسي و فرهنگي در سالهاي اخير عليرغم همه جفاها، سياه كاريها و سياه نمايي ها و بد اخلاقي هاي بندي و جناحي و احيانا نهادي ، زمينه را براي آينده اي بهتر و روشن تر فراهم كرده  است. نبايد نسبت به آينده ايران آباد و آزاد و پيشرفته نااميد بود و بخصوص نسل جوان بايد با اميدواري و اعتماد به نفس در صحنه حضور بيابد و در اين لحظات كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري هستيم فراهم آوردن زمينه حضور مردم در صحنه ، انتخابات آزاد و مطلوب و حضور شاداب و انتخابگر مردم مي تواند ما را نسبت به آينده اميدوارتر نيز بكند.

سپاسگزارم از خداوند مهربان كه آنچه را كه تحويل گرفته ام و همين جا از همه دولتهاي گذشته سپاسگزاري مي كنم ، بهتر و پربارتر از گذشته به آيندگان تحويل خواهم داد.

از آغاز گفته ام كه بنايم بر راستي و صداقت بوده است گرچه هميشه و همواره همه چيز را با شما نگفته ام ولي آنچه گفته ام راست بوده است و امروز اعتراف به نقص و كمبود و نارسايي و پوزش از مردم را نه باعث تنزل شان دولت بلكه در جهت اهداف و سياستهايي مي دانم كه بيان كردم كه دولتي كه از مردم قدرت را به عاريت گرفته است بايد پيشگام و پيشتاز نقد پذيري ، تحمل و پاسخگويي باشد.

نكته ي ديگري را مي خواهم در اينجا با شما مردم بزرگوار در ميان بگذارم ، امسال و سالهاي آينده سالهايي است كه نوروز با يكي از روزهاي محرم يا صفر مصادف است، محرم در تاريخ ملي ما نقش و جايگاه بزرگي دارد، نه تنها عاشقان و پيروان اهل بيت به محرم احترام مي گذارند، بلكه هموطنان عزيز ما از كليميان، مسيحيان و زرتشتيان نيز به محرم به عنوان رمز و راز آزادي و آگاهي ، احترام ويژه اي قائلند. محرم و سفر با حادثه حماسي عاشورا آغاز مي شود و با سالروز رحلت پيامبر بزرگوار اسلام و سبط بزرگ او امام مجتبي و فرزند نامدار او امام رضا پايام مي پذيرد. اجازه بدهيد تا درسي را كه از مكتب امام حسن مي توان آموخت در اين لحظات حساس از زبان من بشنويد.

به نظر من در اسلام و فلسفه زندگي اسلام آنگونه كه من فهميده ام هدفداري ، خردورزي، عشق و تلاش جلاگر گوهر انسانيت ، پايداري در راه هدف هنر مردان و زنان بزرگ است، انسان موجودي اجتماعي است  در نتيجه هدف او نيز بايد اجتماعي باشد. دنيا گريزي و دوري از واقعيت ها و نديدن واقعيت هاي مادي و اجتماعي به همان اندازه مظلوم است كه دنيا زدگي و غرق شدن دردنيا، بودن در اين دنيا بايد هدفهايي به تناسب اين دنيا در آن انتخاب شود اما بودن در اين دنيا به معني هضم و حل شدن دردنيا نيست كه هستي بسي فراخ تر و گسترده تر از رويه پيداي هستي ، يعني دنيا است. اگرما دردنياي طبيعي زندگي مي كنيم و دنياي طبيعي ، دنيايي شدن تدريجي است و اگر انسان محدود به انواع حدود رواني ، تاريخي ، اجتماعي و فرهنگي است، اصلاح گري يك هدف دائم براي يك انسان بزرگ است و هدف بزرگ پيامبران نيز اصلاح گري بوده است، بزرگترين وجه اصلاح و صابري به نظر من پافشردن بر حق حرمت مردم بر نتابيدن هيچ توجيهي براي در بند كردن و بدتر از آن تحقير كردن انسان ، هيچ انساني  نيست و خواستن برخورداري براي همه مردم ، آزادي در انديشه ، منطق در گفتار و قانون در رفتار از وجوه بارز اصلاحات و اصلاح گري است. درست است كه گاهي در بزنگاههاي اجتماعي و تاريخي لزوم انقلاب ترديد ناپذير  است ولي بپذيريم كه انقلاب يك استثنا است در جهت هدف اصلي مستمر يعني اصلاحات دائم ، نمي توان مدعي اصلاحات بود و همواره بر روش هاي تند و برافكنانه تكيه كرد، قاعده در اصلاحات مدارا، شكيبايي  و پايداري  است. بنابراين گاه نگفتن نه وادادگي ، مدارانه تسليم و سكوت نه سكون و درهمه حال از نظر دور نداشتن هدف و پافشردن بر راه ، شيوه درست اصلاح گري است. زمان داوري خواهد كرد كه گاه مداراهايي كه بدون گم كردن راه بوده است  تا چه حد در ارتقاي معنوي و مادي جامعه موثر بوده است. نرمش قهرمانانه امام حسن بشريت را از مسخ شدگي در كانون خودكامگي خشن و تحريف اصلالت اسلام نجات داد تا حماسه عاشورا الگوي بيدارگري و آزادي براي همه انسان ها باشد در مسير اصلاحات ، برنامه داشتن، پرهيز از شتابزدگي و ناآرامي شرط ضروري  پيروزي است.

در پايان دست نياز به درگاه بي نياز دراز كنيم و بگوييم " يا مقلب القلوب و الابصار ، يا مدبر اليل و النهار ، يا محول الحول و الاحوال ، حول حالنا الي احسن الحال"

پيروز و شادكام و سرافراز باشيد.

کد خبر 166982

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 3 =