بهانه ‌تراشي‌هاي گوناگون درباره‌ سياست ايران در عراق بيهوده و  ناشي از سوء نيت است

رييس جمهور تصريح كرد: هشدار مي‌دهيم كه بهانه ‌تراشي‌هاي گوناگون درباره‌ جايگاه و سياست جمهوري اسلامي ايران در عراق امروز بيهوده و ناشي از كج‌ فهمي و سوء نيت است.

به گزارش خبرگزاري مهر ، خاتمي با بيان اينكه تروريسم و سلا حهاي كشتار جمعي يقينا خطر عمده ‌اي براي جهان امروز است؛ گفت : آمريكا به عنوان قد رتمند ‌ترين نيروي اقتصادي و فني جهان براي مبارزه با اين خطر به جاي به ‌كارگيري تد بير و تعامل بين‌المللي به سلاح تهديد و اعمال جنگ روي آورد و شعار ائتلا ف براي جنگ، از ريشه نظريه‌ جنگ تمد ن‌ها سربرآورد كه ارمغان آن در كمتر از دو سال، بي‌ثباتي فراگير در روابط بين‌المللي و جنگ در افغانستان و عراق بود.
رييس جمهور ادامه داد: نه ‌تنها اين اقدامات به نابودي تروريسم نيانجاميد، بلكه توازن و اعتبار مديريتي بزرگترين سازمان بين‌المللي، يعني سازمان ملل را نيز به هم زد.
خاتمي گفت: با وجود ادعاي مدعيان مبارزه با تروريسم، د قيقا اين فضاي بي ‌ثبات و آشفته است كه بستر ادامه‌ حيات و حتي رشد تروريسم را فراهم آورده است.
رييس جمهور افزود: از بي ‌ثباتي جهان و نگرش امنيتي به آن تنها دو جريان سود مي ‌برند؛ تروريست‌ ها كه جز نابودي د يگران هدفي ندارند و جنگ‌ طلبان كه جز به سلطه ظالمانه به چيزي نمي‌انديشند.
رييس جمهور، سياست‌ هاي نادرست دولتمردان آمريكا پس از حوادث يازدهم سپتامبر را خاطر نشان ساخت و گفت: شعار اصلي دولتمردان آمريكا پس از اين حوادث تغييراست و مي‌گويند كه هر تغيير از معبر بي‌ ثباتي مي‌گذ رد؛ اما هرگز از هزينه‌ هاي اين بي‌ثباتي فراگير و پرداخت‌هاي سنگين آن سخن به ميان نمي‌آورند.
خاتمي به هزينه‌ هاي فراواني كه مردم عراق و افغانستان و حتي خساراتي كه ماليات‌ دهندگان آمريكايي يا سربازان اين كشور آن هم با ادعاي تغيير براي رسيدن به دموكراسي مي‌پردازند، اشاره كرد و گفت: د موكراسي از طريق انتخابات آزاد مردم حاصل مي‌شود، در حالي ‌كه اولين پيام تهد يد و جنگ، فرار مردم از صحنه‌ انتخابات است.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ديپلماسي ما اكنون در منطقه ‌اي بي‌ثبات و شرايط بين‌المللي پرتلاطم تنفس مي‌كند، تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران همواره خواهان ثبات سازنده در افغانستان و عراق بوده است و هرگونه بي‌ثباتي در كنار مرزهايش را مخالف منافع ملي ايران و زيانبار مي‌داند.
خاتمي گفت: امروز بي ‌ثباتي و هراس امنيتي نماد روابط بين‌المللي شده است و بار سنگين و مركز ثقل آن نيز متاسفانه بر خاورميانه و حوزه خليج فارس تحميل شده است.
رييس جمهور تصريح كرد: هشدار مي‌دهيم كه بهانه ‌تراشي‌هاي گوناگون درباره‌ جايگاه و سياست جمهوري اسلامي ايران در عراق امروز بيهوده و ناشي از كج‌ فهمي و سوء نيت است.
وي افزود: همكاري ما با مردم عراق براي سازند گي بدون ترديد با استقرار دولتي مردمي و ملي در اين كشور وسعت بيشتري خواهد يافت.
خاتمي به مسائل خاورميانه و نيم قرن كوبيد ن رژيم صهيونيستي بر طبل جنگ اشاره كرد و گفت: اين در حالي است كه امروز صلح براي فلسطينيان در گرو رها سازي آنها از بمباران‌ها و ويرانگري ‌هاي ارتش اسراييل و آزادي زندانيان و تضمين زندگي آبرومند و آزاد براي فلسطينيان و بازگشت سرافرزانه‌ي آوارگان به سرزمين‌شان است.
رييس جمهور ادامه داد: ترسيم چنين چشم ‌اندازي از خاورميانه و فضاي بين‌المللي، گرچه تلخ و دل ‌آزار است؛ اما واقعيت دارد و در چنين محيط خطرناكي است كه ما بايد ديپلماسي ‌مان را تنظيم و اجرا كنيم.
خاتمي گفت: آنچه امروز ديپلماسي پويا و خواهان صلح ما را تهد يد مي‌كند، به راه انداختن جنگ رواني عليه ايران است.
رييس جمهور گفت: انتظار ما از دولت‌هاي دوست اين است كه در سايه‌ روابطي كه با دولت آمريكا دارند، آنها را متوجه عواقب خطرناك ادامه‌ي جنگ رواني عليه ايران كنند.
خاتمي قرار داد ن نام جمهوري اسلامي ايران در مدار اخبار منفي و به راه انداختن جنگ رواني به خيال منزوي ساختن ايران در جامعه‌ بين‌المللي را ناشي از عدم واقع ‌بيني و تحليل غلط دانست و گفت: البته ما نيز بايد با درك تمام خطرات، زمينه‌ ثبات، امنيت و پيشرفت را با پافشاري بدون گذ شت بر مردم سالاري د يني و پايبندي به تمام لوازم آن، فراهم آوريم.
رييس جمهور اظهار داشت: اينك شما نمايند گان سياسي جمهوري اسلامي در جهان با درك موقعيت و حساسيت جايگاه ديپلماسي در شرايط كنوني، بايد تلاش كنيد تا دولت‌ها و ملت‌ها را نسبت به واقعيت‌هاي ايران آگاه سازيد. پا د زهر جنگ رواني،‌ ايجاد آگاهي است و آگاهي بخشيد ن نسبت به ايران امروز در سطوح گوناگون با روشهاي مختلف از سوي شما بايد گسترش يابد.
رييس جمهور سپس سياست‌هاي دولت و اوضاع اقتصادي كشور را تحليل كرد و گفت: پس از انقلاب اسلامي، معادله‌ نفت در برابر كالا به هم خورد و اهتمام اين دولت، برقراري معادله‌ نفت در برابر توسعه است.
خاتمي اظهار داشت: خواست مرد م و دولت مردمي آن، اين است كه د رآمدهاي نفتي هد ر داده نشود و زمينه‌ سرمايه‌گذاري براي توسعه‌  پايدار در كشور فراهم شود؛ مسيري كه طي آن دشوار ولي ممكن است. تاسيس حساب ذخيره‌ ارزي و تصويب لايحه‌ سرمايه‌ گذاري خارجي، بخشي از اجراي اين سياست راهبردي است.
رييس جمهور همچنين ارتباط وسيعتر و دقيقتر سفارتخانه‌ ها و نمايندگي‌هاي خارج از كشور با بخش‌هاي اقتصادي دولت و نيز اتاق بازرگاني و ديگر نهادهايي كه معبر ارتباط با بخش خصوصي مي‌باشند را خواستار شد.
خاتمي افزود: در زمينه‌ جهانگردي و اهتمام به درآمدهاي غيرنفتي و صادرات نيز كارهاي بزرگتري بايد صورت گيرد و وزارت امور خارجه و نمايند گي‌ها بايد نقش مهم اشان را در اين زمينه ايفا كنند.
رييس جمهور در پايان سخنراني‌اش گفت: بر اين نكته كه بارها بازگو كرده‌ام تاكيد و اصرار مي‌كنم كه اهتمام به امور هموطنان عزيز و ايرانيان خارج از كشور و رفع نيازهاي آنها، حفظ حرمت و حقوق‌شان و برقراري ارتباط سازنده‌ آنها با مام ميهن، از جمله مهمترين وظايف شماست.
وي تصريح كرد: بسياري از ايرانيان مايلند در طرح‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري در وطن مشاركت كنند و فراهم آوردن بخشي از زمينه‌ هاي اين مهم بر عهده‌ شما و دفاتر نمايند گي‌هاي ما در خارج است.
خاتمي گفت: باور دارم كه هيچ ايراني اصيلي نيست كه عشق وطنش و عزم سربلندي آن را نداشته باشد. اين احساس را بايد ارج نهاد و همواره عاطفه هموطن بودن در هر كجاي دنيا و با هر سليقه‌اي كه هست را بايد گرامي داشت.
در اين گرد همايي تعدادي از سفراي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور نيز با بيان د يد گاهها و نظراتشان، سئوالاتي در خصوص مسايل منطقه اي و بين‌المللي مطرح كردند.
در اين بخش درباره‌ي مسائلي از قبيل نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در كشور،‌ سياست يك‌جانبه ‌گرايي آمريكا و نحوه‌ تعامل با كشورها سئوالاتي مطرح شد كه رييس جمهور ضمن تشريح سياست‌هاي كلي نظام، با تاكيد بر تنظيم رفتار بر طبق موازين جمهوري اسلامي و قانون اساسي با تمام دستگاهها و ملت، ضرورت تامين امنيت داخلي و عد م دخالت در امنيت ديگر كشورها را خاطرنشان ساخت.
خاتمي همچنين بر اتخاذ تصميمات اصولي با تكيه بر مديريت كارشناسي در امور تاكيد كرد.

کد خبر 17689

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha