هاشمي هنوز هم مي تواند در صحنه انتخابات اثرگذار باشد

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران گفت: قطعا با رد صلاحیت هاشمی باید به بازیگردانی او توجه کرد زیرا همچنان می تواند در صحنه انتخابات اثرگذار باشد و معادلات صورت گرفته را برهم بزند.

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، عباس سلیمی نمین، یکشنبه شب در مسجد حضرت زینب (س) مشهد اظهار کرد: احمدی نژاد اگر نمی خواست ماهیت هاشمی تقویت شود مسائل اقتصادی را در هنگام انتخابات رها نمی کرد چرا كه او مدت ها رسیدگی به مسائل اقتصادی را به حال خود گذاشت تا به هاشمی امتیاز دهد.

وی با تاکید بر اینکه فرد گرایی احمدی نژاد او را به مشی هاشمی نزدیک کرد، افزود: در شرایط کنونی قوت های احمدی نژاد بر ضعف هایش برتری ندارد و او با صراحت بر خلاف قانون عمل می کند و با کاندیدای خود به ستاد انتخابات می آید و بعد می گوید در مرخصی بوده ام.

حلقه احمدی نژاد از سوی اصولگرایان احساس خطر می کند

سلیمی نمین عنوان کرد: برای احمدی نژاد مشکل اصلی قدرت گرفتن و تداوم اصولگرایی در جامعه است و اگر هاشمی به صحنه می آمد همانند احمدی نژاد به فردگرایی معتقد بود.

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران با تاکید بر اینکه اصولگرایان حلقه احمدی نژاد را به خطر جدی می انداختند، افزود: احمدی نژاد می خواست تا با آمدن فردگرایان و قانون گریزان دچار مشکل نشود.

وی ادامه داد: در جریان دوم خرداد افرادی با رقابت با هاشمی روی کار آمدند و بعد با نقد هاشمی همان جریان، هاشمی رفسنجانی را کاندیدای خود معرفی کرد.

وی یادآور شد: طی این سالها احمدی نژاد نیز با پیروی از هاشمی خود را منجی جامعه می داند و در ایجاد این توهم برخی از فرصت طلبان و برخی از ساده اندیشان مقصرند زیرا در این سالها او کسانی را که کارنامه درخشانی نداشتند بر سر کارآورد و به عنوان نمونه معاون اول خود در دولت نهم را که فردی وزین بود در دولت دهم تغییر داد و از آدم فرصت طلبی که در دولت هاشمی سابقه خوبی نداشت استفاده کرد.

کاندیداها از تخریب یکدیگر خودداری کنند

وي سپس با بیان اینکه برخی از کاندیداها در این دوره از نقاط منفی رقیب برای تخریب استفاده کرده اند، افزود: هر یک از کاندیداها نباید با تخریب و تهمت رقیب را از میدان خارج کنند زیرا این امر تبعات ناخوشایندی را در پی دارد.

سلیمی نمین عنوان کرد: کاندیدایی که بدون اثبات خود و در معرض عدالت قرار دادن قوت هایش درصدد طرح نقاط ضعف رقیب باشد بی تردید با شکست مواجه می شود.

وی یادآور شد: نزدیک دو سال است که دو رقیب عمده یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان تلاش کرده اند تا شرایط دو قطبی را در کشور ایجاد کنند و این شرایط توسط بازیگردانی هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد صورت گرفته است.

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران ادامه داد: احمدی نژاد طی سال های اخیر از نقاط ضعف هاشمی برای استمرار خود در دولت استفاده کرده و هاشمی نیز از معایب و ضعف های احمدی نژاد بهره برد و این بازی در حال حاضر تا حدود زیادی برهم ریخته است.

سلیمی نمین بیان کرد: اینکه چرا احمدی نژاد و هاشمی به این نقطه رسیده اند که رقیب طرف مقابل باشند نیازمند بررسی است زیرا یکی از اقدام های هنرمندانه در عرصه سیاست این است که رقیب را خود فرد تعیین کند و در این راستا فردی که خود رقیبش را انتخاب نماید موفق خواهد بود.

سليمي نمين افزود: اگر رقیب را خود فرد انتخاب کند آنگاه با رای نیاوردن نیز بازهم امکان ماندن در قدرت برایش متصور است.

وی با اشاره به گرایش های غرب گرایانه احمدی نژاد بیان کرد: او از دولت دهم به بعد گرایش های غرب گرایانه پیدا کرد و معتقد بود که همه امور به او بستگی دارد و تنها کسی است که می تواند منجی جامعه باشد.

احمدی نژاد به فردي محوري و قانون گريزي روی آورد

سليمي نمين تصریح کرد: احمدی نژاد به دلیل توهم گمان کرد که می تواند با فرد محوری  و قانون گریزی امور را به درستی پیش ببرد بنابراین نباید قدرت را ترک کند.

وی اظهار کرد: او تصور کرد که توانسته است جلوی انحرافات را بگیرد بنابراین برای ماندگاری در قدرت انگیزه لازم را پیدا کرد و کار به جایی رسید که کاندیدایی برای انتخابات معرفی و حمایت کرد و این امر در حالی است که دولت در مورد انتخابات نباید دخالت داشته باشد.

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران افزود: در شرایطی که نباید برای دولت و رئیس جمهور رای آوری کاندیداهای دیگر با اهمیت باشد احمدی نژاد از امکانات دولتی بهره گرفت تا فردی را که مورد نظرش بود به جامعه تحمیل کند.

وی ادامه داد: هرگاه  به احمدی نژاد گفته می شد که چرا در عرصه انتخابات فعالیت می کند اقدامات خود را در این رابطه تکذیب می کرد و می گفت فرد خاصی را به مردم تحمیل نمی کنم.

تلاش های چشم گیر احمدی نژاد و هاشمی برای تاثیر در عرصه انتخابات

وی افزود: در مقابل این سوال از هاشمی نیز پرسیده شد و او گفت بنده در انتخابات نقشی ندارم اما بعد از مدتی مشخص شد که احمدی نژاد و هاشمی تلاش های چشم گیری را برای تاثیر در عرصه انتخابات انجام می دهند.

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران با تاکید بر این مطلب که احمدی نژاد از دو سال پیش شباهت های بسیاری به هاشمی رفسنجانی پیدا می کند، افزود: او دو سال پیش از نزدیکان و حلقه نزدیک هاشمی رفسنجانی در دولت خود استفاده کرد و در این راستا گزینش های احمدی نژاد نشان می دهد که او راه هاشمی را ادامه می دهد.

وی یادآور شد: احمدی نژاد به نیروهای هاشمی نزدیک شد زیرا می دانست که به دیدگاه هاشمی نزدیک شده چرا كه هاشمی رفسنجانی نیز گمان می کرد منجی است و می تواند  کشور را از مشکلات نجات دهد و این همان باوری است که در احمدی نژاد نیز طی سال های اخیر تقویت شده است.

سلیمی نمین اظهار کرد: احمدی نژاد برای اینکه در قدرت باقی بماند از ابزار هاشمی استفاده کرد و تغییر ماهوی داد و به تدریج این بحث را مطرح کرد که اصولگرا نیست در حالی که با شعار اصولگرایی سرکار آمد.

احمدي نژاد خود را مبناي درستي مي داند

وی تصریح کرد: هم اکنون او تلاش می کند خود را مبنای صحت و درستی قرار دهد تا جایی که اتومبیل و لباس خود را به حراج می گذارد تا نشان دهد که مبنای ارزش ها است.

وی گفت: فرد محوری احمدی نژاد موجب می شود به مرتضوی اعتقاد پیدا کند و آن قدر او را ارزشمند بداند که با قوه قضائیه درافتد.

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران تاکید کرد: در دولت دهم ملاک نوع خدمت گذاری، مرتضوی است زیرا احمدی نژاد می خواهد به این وسیله زمینه ماندگاری را در قدرت فراهم کند.

سليمي نمين تصریح کرد: احمدی نژاد طی سال های اخیر اصول را مطلوب نمی داند و در جهت تضعیف آن بر می آید و در نقش یک بازیگردان قوی تلاش می کند جایگاه اصولگرایی را تضعیف کند.

وی ادامه داد: او که با تکیه بر آرمان ها و اصول به صحنه آمد سرانجام پس از اینکه رویکرد قدرت در برابر خدمت را در پیش می گیرد خود را از اصولگرایی جدا می کند و به دیدگاه هاشمی نزدیک می شود.

وی با اشاره به ورود هاشمی رفسنجانی به عرصه انتخابات گفت: برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که هاشمی و احمدی نژاد هماهنگ کرده بودند که با هم در یک روز خاص در ستاد انتخابات ورود پیدا کنند تا دایره رقابت در محدوده این دو باقی بماند اما خوشبختانه برای نخستین بار این مسئله منتفی شد و کاندیدای مورد نظر احمدی نژاد و در کنار آن هاشمی از فیلتر شورای نگهبان عبور نکردند و صحنه انتخابات وارد مرحله جدیدی شد.

هاشمي هنوز هم مي تواند در صحنه انتخابات اثرگذار باشد

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران با بیان اینکه تائید صلاحیت نشدن مشایی و هاشمی بهترین موهبت را برای جامعه فراهم کرده است، افزود: قطعا با رد صلاحیت هاشمی باید به بازیگردانی او توجه کرد زیرا هم چنان می تواند در صحنه انتخابات اثرگذار باشد و معادلات صورت گرفته را برهم بزند.

سلیمی نمین اظهار کرد: هاشمی می تواند در آینده با حمایت از یک کاندیدا صحنه انتخابات را به نفع جریان خود تغییر دهد.

وی تاکید کرد: احمدی نژاد نیز با رد صلاحیت شدن کاندیدایش می خواهد از برخی کاندیداها حمایت و برخی را با انتشار اسنادی تخریب کند.

 

کد خبر 2065366

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha