پرستاران خراسان شمالی درگیر آزمون و خطاي دولتها/ گذر از هفت خان برای جذب در شرکت ها

بجنورد - خبرگزاری مهر: در حالیکه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با انتشار فراخوانی قرار بود نیروهای گروه پرستاری را با برگزاری آزمون در قالب قرارداد كار معين جذب کند اما در کمال تعجب مجوز جذب قراردادی این افراد لغو و مقرر شد آنها در قالب نیروی شرکتی دعوت به کار شوند که این تغییر سبب بلاتکلیفی چند ماهه پرستاران شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي طي فراخواني، جذب نيروهاي گروه پرستاري جهت بيمارستان ها و مراكز درماني تحت پوشش خود را كليد زد و در حالی که در فراخوان يادشده به صراحت از جذب پذيرفته شدگان اين آزمون در قالب نيروهاي با قرارداد كار معين سخن به ميان آمده بود و داوطلبان هم اميدوار بودند كه پس از قبولي و سپس چندسال كار در بيمارستان هاي دولتي استان سرانجام تبديل وضعيت شوند اما تغییر ناگهانی مجوز جذب این افراد، اعتراض پرستاران متقاضی را در پی داشته است.

اواخر خردادماه جاری و درست يك روز پيش از برگزاري آزمون و زماني كه بيش از هزار نفر داوطلب با مراجعه به سامانه استخدام دانشگاه علوم پزشكي استان درصدد چاپ كارت شركت در آزمون خود برآمدند، در كمال ناباوري دريافتند كه مجوز قبلي جذب اين افراد به نوعي ملغي اعلام شده و صبح روز برگزاري آزمون هم از تمام شركت کنندگان تعهد كتبي گرفته شد كه درصورت موفقيت در آزمون كتبي و طي مراحل گزينش و استخدام، ‌آن ها صرفا در قالب نيروي شركتي دعوت به كار خواهند شد.

عبور پرستاران از هفت خان گزينش و استخدام سيستم دولتي براي جذب در شركت ها 

به گفته يكي از شركت كنندگان در آزمون موصوف، اين اقدام دانشگاه علوم پزشكي كه ظاهرا به استناد يك ابلاغ وزارتي صورت گرفت، همانند آب سردي بر آتش اشتياق صدها داوطلب استخدام در بيمارستان هاي زيرمجموعه دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي بود كه اتفاقا به شدت هم از كمبود نيروهاي گروه پرستاري رنج مي برند.

وي به خبرنگار مهر عنوان كرد: در دولت قبل تقريبا تمام نيروهاي شركتي شاغل در ادارات دولتي تبديل وضعيت شدند و اين اتفاق حتي براي نيروهاي خدماتي هم صورت گرفت، ولي الان مي بينيم كه دوباره نه نيروهاي خدماتي بلكه اين بار نيروهاي تخصصي كادر پزشكي و پرستاري را مي خواهند در قالب نيروي شركتي در بيمارستان هاي دولتي جذب كنند كه باعث حيرت و تاسف اين گروه شغلي سختكوش،‌ كم توقع و پراسترس شده است.

يكي ديگر از پرستاران شركت كننده در آزمون يادشده هم با تاييد اين مطالب به خبرنگار مهر گفت:‌ تعجب همه ما از اين است كه اگر قرار بوده نيروي شركتي جذب كنند، اصلا چرا دولت بيايد و آزمون برگزار كند و داوطلبان ملزم باشند كه  مراحل مصاحبه و  گزينش را طي كنند؟ در حالي كه نيروي شركتي را بايد يك شركت بخش خصوصي به آن ها معرفي كند و خود اين شركت بهتر مي داند چگونه نيروهاي كاربلد را جذب كند و نيازي به دخالت سيستم دولتي نيست.

وي اضافه مي كند:‌ اگر از ابتدا اعلام مي شد كه پذيرفته شدگان به شكل نيروي شركتي جذب مي شوند،‌ خيلي از ما براي آزمون ثبت نام نمي كرديم.

پرستار ديگري هم با بيان اين كه اصلا از مراحل جذب به شيوه شركتي اطلاعي ندارم و اصولا تصور نمي كنم چنين شركت هاي تخصصي در استان وجود داشته باشند كه تامين كننده نيروهاي مشاغل تخصصي بخش بهداشت و درمان باشند،‌ تصريح كرد: گروه پرستاري از اين قبيل اقدام ها آزرده خاطر است، ‌چون هر بار طرح جديدي پيش كشيده مي شود كه صرفا هم شامل اين گروه زحمت كش مي شود كه به دليل كار در محيط هاي پراسترس و شيفت هاي كاري شبانه جزو مشاغل سخت به حساب مي آيد.

وي ادامه داد: هنوز از سرنوشت طرحي كه در دولت قبل با ثبت نام از پرستاران و ماماهاي جوياي شغل آغاز شد و طي آن قرار بود در قالب طرح پزشك خانواده، پزشكان با استخدام چند پرستار و ماما و با اعتبارات خوب دولتي، چندصد خانوار را تحت مراقبت هاي بهداشتي و درماني قرار دهند، اما ادامه پيدا نكرد،؛ اطلاعات دقيقي منتشر نشده است و نمي دانيم كه آيا به طور كامل لغو شده يا اينكه در آينده و با تامين اعتبار اجرايي خواهد شد؟.

این پرستار می گوید: حالا هم با اين اقدام دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالی كه گويا در برخي استانهاي ديگر هم تكرار شده است،‌ پرستاران دچار نوعي سرخوردگي شده اند چون احساس مي كنند كه عليرغم نقش مهم اين گروه شغلي در بيمارستان ها و اهميت ذاتي و حياتي فعاليت آن ها در بهبود بيماران بستري،‌ اما از اعتبارات خوب تزريق شده به وزارت بهداشت در ماه هاي اخير بي نصيب مانده اند و همه اينها در حالي است كه طرح هاي قانوني مصوب دولت و مجلس در سال هاي قبل نظير تعرفه گذاري خدمات پرستاري و ارتقاي خدمات بيمارستاني هم هنوز اجرايي نشده يا به طور بسيار ناقص اجرا مي شود.

وي با اشاره به سخنان منتشرشده از وزير بهداشت در يك  جمع دانشجويي كه استخدام نيروهاي جديد در شرايط مالي فعلي بيمارستان ها را ظلم به مردم توصيف كرده است، اظهار كرد: آيا شيوه فعلي رفتار با مشاغل پرستاري ظلم به اين گروه مظلوم نيست؟

پرستاران در گيرودار شيوه آزمون و خطاي دولت ها

اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه چندي قبل، وزير بهداشت با اذعان به كمبود شديد نيروهاي كادر پرستاري در بيمارستان هاي كشور عنوان كرد: تعداد پرستاران قبل از طرح تحول بسیار کم بود و بنا شد برای رفع مشکلات در قالب شرکتی تعدادی پرستار به کار گرفته شوند. به طور مثال اکنون باید برای هر تخت ICU دو پرستار داشته باشیم؛ اما در بیمارستان‌ها برای هر10 تخت یک پرستار وجود دارد. بنابراین بنا شده است تا تعدادی پرستار بر اساس پول طرح تحول به کار گرفته شوند و لازم به ذکر است این افراد نیروهای شرکتی هستند و این به معنی استخدام نیست چون استخدام نیاز به ردیف دارد و ردیف آن را سازمان برنامه ریزی و بودجه باید تعیین کند.

سیدحسن هاشمی در عين حال افزود: دولت هیچگونه مجوز استخدامی را هنوز صادرنکرده و معاون اول رئیس جمهور نیز نسبت به این شیوه که چون استخدام ممنوع است می‌خواهید نیروی شرکتی بگیرید، اعتراض کردند.

وي اضافه كرد: در گذشته درآمدی که باید صرف ارتقاء خدمات شود صرف حقوق کارمندان می‌شد و ما در شرایطی وزارت بهداشت را تحویل گرفتیم که بیمارستانها حتی پول دمپایی و لباس مریض را هم از او می‌گرفتند، بنابراین اگربخواهیم به سراغ استخدام برویم، این ظلم به مردم است.

محمد ميرزابيگي، معاون پرستاري وزير بهداشت هم يك روز پس از برگزاري آزمون جذب پرستار شركتي در تعدادي از استان ها، ‌از سه راهکار ابلاغ شده به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي با هدف كاهش فشار کاري از دوش نيروهاي كادر پرستاري سخن گفت و عنوان كرد: نخستين راهکار، مجوز جذب نيرو به جاي زنان پرستاري است که از مرخصي زايمان و استعلاجي استفاده مي‌کنند، دومين راهکار براي جبران کمبود نيروهاي پرستاري، استفاده از نيروهاي دانشجوي پرستاري (ترم شش به بعد) و همچنين دانشجويان ارشد و دکترا بر بالين است، سومين راهکار هم گرفتن نيروهاي تبصره‌ای- شرکتي است كه آزمون مربوط به اين موضوع برگزار و تعداد زيادي نيرو متناسب با برآورد دانشگاه‌هاي علوم پزشکي جذب مي‌شوند تا به اين ترتيب بتوانيم ميانگين نيروي پرستاري را که اکنون 0.7 به ازاي هر تخت است، تا پايان امسال به 1.25 برسانيم؛ يعني تا پايان امسال بايد نيم نفر نيروي پرستار به ازاي هر تخت بيمارستاني اضافه شود. 

از سوي ديگر،‌ محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار درباره ابهامات آزمون استخدامی پرستاران و تغییراتی که در نحوه بکارگیری قبول شدگان آزمون بوجود آمده که نارضایتی پرستاران شرکت کننده در این آزمون را به دنبال داشته است؛ می گوید: وزارت بهداشت برخلاف مقررات معاونت راهبردی، آزمون استخدامی برای پرستاران گذاشته است که معاونت راهبردی جلوی آن را گرفته و گفته حق استخدام ندارید؛ به همین دلیل 24 ساعت قبل از برگزاری آزمون، وزارت بهداشت اعلام کرد این آزمون برای شرکتی ها است. یعنی وزارت بهداشت خواسته آنچه معاونت راهبردی درباره ممنوعیت استخدام نیروی پرستاری اعلام کرده را رعایت کند در حالی که استخدام شرکتی پرستاران نیازی به آزمون ندارد و البته کاری غیرقانونی است.

وی می افزاید: طرح استخدام پرستار شرکتی یک طرح کاملا شکست خورده در سازمان نظام پرستاری در دهه 80 بوده است که در این طرح پرستاران را استخدام کردند اما بیمه نکردند. در آن زمان سازمان نظام پرستاری به شدت به این مسئله اعتراض کرد لذا یک مصوبه ای به دولت رفت مبنی براینکه هیچ پرستاری از طریق شرکتی نباید جذب شود، به عبارتی دیگر جذب پرستار شرکتی ممنوع است.

دبیرکل خانه پرستار اضافه می کند: وزارت بهداشت در زمینه استخدام پرستاران دو کار خلاف قانون انجام داده است. از یک طرف برخلاف رویه معاونت راهبردی آزمون استخدامی پرستاران را برگزار کرده است و از طرف دیگر قبل از برگزاری آزمون اعلام کرده است نیروهایی که در آزمون قبول شوند را به صورت شرکتی جذب می کنیم در حالی که بازهم به کارگیری پرستاران به صورت شرکتی ممنوع است و دوباره با پرستار روراست برخورد نکردند و دچار مشکل شدند. در حقیقت راه را بیراهه می روند در حالی که اینها راه علاج بحث پرستاری نیست.

شریفی مقدم با بیان اینکه منابع استخدام پرستاران به صورت شرکتی معلوم نیست از کجا قرار است تامین شود؛ می گوید: ممکن است منابع آن از همان منابع طرح تحول سلامت تامین شود که اگر چنین باشد یک منبع موقت است لذا اگر بخواهند نیروی پرستاری به کارگیرند باید در درازمدت بودجه آن دیده شود. در واقع وزارت بهداشت به دنبال این بود که مسکنی را برای جبران کمبود نیرو به سیستم پرستاری تزریق کند که مسکن بجایی نبود و این کارشان با شکست مواجه شده است.

در همين ارتباط، خبرنگار مهر با محمود عباسي، معاون توسعه مديريت و منابع انساني دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي تماس گرفت تا پاسخ ابهام هاي شركت كنندگان آزمون مشاغل پرستاري را از وي جويا شود كه البته وي با بيان اين كه درباره اين موضوع در سطح اين دانشگاه تصميم گيري نشده و در واقع يك مصوبه وزارتي بوده است، درعين حال احتمال تغيير وضعيت استخدامي پذيرفته شدگان آزمون مزبور را به طور كلي رد نكرد و گفت: آينده همه چيز را مشخص مي كند و به طور كلي هيچ تغيير وضعيت احتمالي غيرممكن نيست و البته اين مسئله هم به تصميم گيري مسئولان بالاتر و مجوزهاي احتمالي صادرشده در دولت يا مجلس منوط خواهد بود.

 اما نماينده پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شوراي اسلامي در اين باره در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار می کند: برگزاري آزمون براي جذب نيروي شركتي تاكنون مرسوم نبوده است و آزمون هاي استخدامي معمولا براي جذب نيروهاي قراردادي، ‌پيماني و رسمي انجام مي گيرد. موسی الرضا ثروتي با افزودن اينكه طبق قانون، جذب نيروي شركتي در مشاغل تخصصي ممنوع است،‌ در عين حال اذعان مي كند: دولت ها معمولا در اين بخش تخلفاتي دارند كه مجلس هم تذكر مي دهد و كار دولت فعلي هم در اين زمينه تخلف محسوب مي شود، ‌چون دستگاه ها مي توانند نيروهاي شركتي را در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري و آن هم  براي مشاغل غيرتخصصي مثل نگهباني و خدمات به كار بگيرند.

پرستاران چشم انتظار تدبیر و تغییر

به هر حال،‌ در شرايطي كه هم برخي نمايندگان مجلس و هم به اذعان شخص وزير بهداشت، حتي معاون اول رئيس جمهور با ذكر دلايلي، مخالفت خود را با اين اقدام وزارتخانه يادشده اعلام كرده اند،‌ بايد ديد آيا براي تغيير وضع موجود برنامه اي طرح خواهد شد يا اين كه باز هم، اين كادر تخصصي مشاغل گروه پرستاري بيمارستان ها هستند كه بايد همچنان با كاستي هاي اين بخش و انبوه مطالبات برآورده نشده ساليان اخير بسوزند و بسازند؟!

کد خبر 2352009

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 2 + 2 =

  نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 2
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • ملایی ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
   0 0
   سلام بله پرستاران شرکتی استان کرمان هم همین وضعیت را داشتن که پس از یکسال کار کردن اخرج شدند. امنیت شغلی که مسؤلین ازآن حرف میزدند کجاست؟؟؟؟!