نجات بخشی آثار تاریخی در محدوده رودخانه لیله

بررسی راههای نجات بخشی آثار تاریخی واقع در محدوده حوضه آبریز رودخانه لیله در حوزه جغرافیایی شهرستان جوانرود انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلی نیاکان استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه و مجری طرح با اعلام این خبر گفت: اهداف این طرح توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مطالعه ساخت سد لیله برای تنظیم آب ورودی از رودخانه لیله به تونل نوسود و همچنین انتقال آب به دشت روانسر اعلام شده است.

نیاکان در همین حال هدف اصلی از این طرح را بررسی و شناسایی مکان های باستانی و نجات بخشی آنها و همچنین تهیه مختصات جغرافیایی برای محوطه های باستانی و شناسایی شده در محدوده طرح اعلام کرد.

این باستان شناس با تاکید بر اهمیت علمی این طرح در به دست آمدن شمایی کلی از تحولات فرهنگی و اجتماعی این حوضه فرهنگی، ثبت و مستند سازی روستاها، محوطه ها، گورستان ها، استقرارهای پراکنده دراین حوضه و ... را ازجمله اهداف دیگر طرح دانست.

به گفته او با وجود فعالیت های باستان شناسی که تاکنون در اطراف شهرستان جوانرود صورت گرفته هیچگونه فعالیت پژوهشی در رابطه با شناسایی استقرارها در حوضه آبریز رودخانه لیله انجام نشده است.

نیاکان با اشاره به کشف شماری از محوطه های باستانی در محدوده جغرافیایی حوضه رودخانه لیله در بررسی های صورت گرفته، افزود: در این محوطه های مربوط به دوران آغاز تاریخی و تاریخی 20 مکان استقراری مانند استقرارهای موقت، پناهگاه ها، گورستانها، روستاهاوچشمه ها به ثبت رسید.

رود لیله " آب گل آلود" به طول 50 کیلومتر از دامنه شمالی کوه بند گاز در دهستان دولت آباد سرچشمه گرفته و پس از عبور از چند روستا به همراه رود بزرگ سیروان وارد قسمت انتهایی سد در بندیخان عراق می شود.

کد خبر 2417431

شهر خبر