رکورد ترافیک در اختیار کدام کشور است؟

مجله مهر : رکورد ترافیک های بیرون شهری اکنون در اختیار لندنی هاست . تصاویر ضبط شده مربوط به بزرگراهی در خارج از لندن است که به علت نقص فنی یک دستگاه تریلر حامل سوخت ساعت ها بند آمد.

کد خبر 2422201

شهر خبر