"مه آفرید خسروی" واردات دام نداشته است

ریاحی وکیل پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: مه آفرید خسروی واردات دام نداشته است.

غلامعلی ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اظهارات احمد امیرآبادی نمانیده مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا در واردات دام به کشور نقش داشته است گفت: این شرکت و 38 شرکت زیرمجموعه آن هرگز نقشی در واردات دام نداشته چه رسد به اینکه از این طریق سودی برده باشد.

وی افزود: این نماینده مجلس بعلت شباهت شرکت آریا با شرکت آریا گستر این مطلب را گفته و موجب ایجاد واکنش های منفی علیه این مجموعه اقتصادی شده است.

کد خبر 2422430

شهر خبر