افزایش گردش مالی صندوق های پژوهش و فناوری تا پایان سال

معاون تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد: گردش مالی صندوق های پژوهش و فناوری در 5 ماه اخیر 30 میلیارد تومان بوده که تا چند ماه آینده 2 تا 3 برابر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا شاهوردی معاون تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی در همایش تبیین قراردادهای همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های عامل در جمع خبرنگاران، گفت: صندوق های پژوهشی و فناوری بر اساس یک ماموریت سازمانی و ماموریت کمک به ارتقاء توان توسعه فناوری کشور از 8 سال پیش بر اساس مجوزهای اخذ شده از وزارت علوم ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه صندوق های پژوهش و فناوری به طور عملی تا قبل از ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی دارای منابع حمایتی خاصی نبوده اند، عنوان کرد: اکثر آنها منابع خود را یا از محل سرمایه سهامداران و یا از طریق وجوه اداره شده برخی از سازمان ها و دستگاههای اجرایی تامین می کردند که به صورت عام نبودند. بسیاری از صندوق های پژوهش و فناوری تا قبل از ورود به صندوق نوآوری و شکوفایی سرمایه ثبت شده شان محقق نبوده است.

شاهوردی خاطرنشان کرد: بزرگترین صندوق پژوهش و فناوری سقف سرمایه ای 4.4 میلیارد تومان داشته است و بسیاری از آنها کمتر از یک میلیارد تومان سرمایه ثبتی داشته اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 15 صندوق پژوهش و فناوری در کشور شکل گرفته است، یادآور شد: اکثر این صندوق ها منابعی برای نقش آفرینی نداشته اند و دولت هم برخلاف دیدگاههای اولیه منابع زیادی به آنها تزریق نکرده است.

شاهوردی در خصوص چالش های صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: از این رو یکی از چالش های ما این است که صندوق ها بتوانند حداکثر از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی در جهت اهداف و تحقق ماموریت خود استفاده کنند. مشکلی برای استفاده و بهره برداری از منابع صندوق وجود ندارد بلکه فرصتی برای صندوق پژوهش و فناوری به شمار می رود.

وی عنوان کرد: ما یک نهاد مالی هستیم و صندوق ها نیز با ملاحظات خود یک نهاد مالی هستند. رسیدن به مدلی که از این همکاری بتوان حداکثر استفاده را برد، مهم است. باید صندوق نوآوری و شکوفایی در جهت رسیدن به اهداف و حفظ مسئولیت های سازمانی خود بتواند حداکثر دقت را به عمل آورد که این امر ممکن است تعارضاتی داشته باشد.

شاهوردی گفت: ما به عنوان یک دستگاه تلاش می کنیم که در جهت بهینه مصرف کردن منابع عمل کنیم یعنی باید به گونه ای هزینه های عملیات را انجام دهیم که پول ما به صورت بهره ور مورد استفاده قرار گیرد. از دیگر چالش های ما در صندوق نوآوری و شکوفایی ضمانت نامه هاست و باید بر اساس تشخیص صندوق پژوهش و فناوری اقدام کنیم چرا که ما پاسخگوی شرکت های دانش بنیان نیز هستیم و این نیاز به زمان طولانی دارد.

معاون تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه منابع مالی یا تسهیلات به دو بخش اثباتی و سلبی  تقسیم می شود، گفت: زمانی که درستی یک تشخیص به منفی می رسد متقاضی به صندوق نوآوری و شکوفایی فشار می آورد که نشان می دهد تشخیص ها به درستی اتفاق نیفتاده است و از سوی دیگر تشخیص صندوق ها را زیر سئوال می برد که این چالشی مشترک با صندوق پژوهش و فناوری است. ما باید دلایل رد طرح ها را به شرکت دانش بنیان اعلام کنیم و به ایجاد یک نظام ارزیابی منسجم تر در بهره گیری صندوق ها و ارزیابی آنها تاکید داریم.

وی با اشاره به اینکه 15 صندوق پژوهش و فناوری فعال و غیر فعال در کشور وجود دارد، گفت: سرمایه اینها در حدود 50 میلیارد تومان است که گردش مالی آنها نسبت به بزرگی و کوچکی شان فرق می کند که برخی از این صندوق ها 25 تا 30 میلیارد تومان گردش مالی دارند. تا قبل از نقش آفرینی صندوق در هشت سال گذشته بیش از 100 میلیارد تومان در سال گردش مالی صندوق ها بوده است. گردش مالی گذشته در 5 ماه اخیر 30 میلیارد تومان بوده که پیش بینی می شود تا چند ماه آینده 2 تا 3 برابر افزایش پیدا کند.

کد خبر 2425298

شهر خبر