هدف برگزاری انتخابات پارلمانی پنهان ساختن ماهیت استبدادی رژیم آل خلیفه است

علی سلمان رئیس جمعیت الوفاق بحرین ضمن تاکید بر لزوم خروج نیروهای سپر الجزیره از بحرین اعلام کرد انتخابات پارلمانی با هدف مشروعیت بخشی و پنهان کردن ماهیت دیکتاتوری رژیم آل خلیفه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "شیخ علی سلمان" رئیس جمعیت الوفاق بحرین، در گفتگو با العهد اعلام کرد: بحرین امروز نیاز به مذاکرات اساسی برای رسیدن به یک توافق جامع و اتخاذ سیاستهای جدید از سوی مقامات کشوری دارد.

 وی با اشاره به سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه اعلام کرد که سرکوب منجر به پایان یافتن بحرانها نخواهد شد.

شیخ سلمان در ادامه به سیاستهای تحریک آمیز رژیم آل خلیفه در از بن بردن نمادهای عاشورایی در روزهای اخیر اشاره و تصریح کرد: هر کس که برای از بین بردن بیرق امام حسین (ع) تلاش کند در نهایت خودش سقوط خواهد کرد.

رئیس جمعیت الوفاق بحرین همچنین تصریح کرد: استقرار نیروهای عربستانی موسوم به سپر الجزیره که برای سرکوب مخالفان آل خلیفه در بحرین مستقر شدند، یک خطای استراتژیک بود که دامنه تنشها را در بحرین به منطقه کشاند و پیچیدگیهای این مسئله را بیشتر کرد.

 وی در ادامه خواهان خروج نیروهای سپر جزیره از بحرین شد و اعلام کرد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مسئله بحرین باید جزئی از راهکار باشند نه مشکل.

شیخ سلمان در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی بحرین اعلام کرد که این انتخابات هیچ ارزشی ندارد و خواست اکثریت مردم در این انتخابات لحاظ نشده است.

وی افزود: هدف از برگزاری انتخابات پارلمانی در بحرین زیبا نشان دادن و پنهان کردن ماهیت استبدادی رژیم آل خلیفه و ادامه حیات این نظام استبدادی است.

کد خبر 2425676

شهر خبر