سفر ظريف به تهران منتفي شد

سفر ظریف به تهران به دلیل جمع بندی برخی محورهای مذاکره منتفی شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از وین یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده  اظهار داشت: ما از مسقط تاكنون طرح‌هاي مختلف را به گروه 1+5 ارائه داده ایم.

این منبع خبری افزود: هنوز اين ايده‌ها به مرحله اي نرسيده كه دکتر ظريف نتایج آن را به تهران ببرد، لذا او به تهران نمي‌رود و مذاكرات با حضور ظریف ادامه مي‌يابد.

کد خبر 2425677

شهر خبر