جعفري جلوه: اقتصاد سينما، اصلي بنيادين و انكارناپذير است / سينماي ايران در بخش آموزش و پژوهش دچار فقر جدي است

محمد رضا جعفري جلوه معاون امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با حضور درخانه سينما، ضمن ديدار و گفت وگو با مديرعامل و اعضاي هيات مديره، از بخشهاي مختلف خانه سينما بازديد كرد.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"، در جريان ديدار معاون امور سينمايي با اعضاي هيات مديره و مديرعامل خانه سينما متشكل از: سيد ضياء هاشمي ( مديرعامل خانه سينما ) ، محمد علي نجفي ، مهدي فخيم زاده ، حميد دهقانپور، سيد  غلامرضا موسوي ، مسعود بهنام ، مهنازمظاهري ، كامران ملكي ( معاون مديرعامل خانه سينما ) وسيد مسعود اطيابي ، ابتدا گزارشي ازفعاليت هاي انجام شده هيات مديره فعلي توسط محمد علي نجفي ارائه شد ، وي با اشاره به نقش ارزنده سينماي ايران به عنوان پرچمدارفرهنگي كشوردرعرصه هاي بين الملل ، تعامل ميان خانه سينما ومعاونت سينمايي را به منظورتقويت جايگاه ويژه سينمايي ايران درمجامع جهاني وهمچنين حل مسائل زيربناي سينماي ايران موثردانست.

 رئيس هيات مديره خانه سينما همچنين با ترسيم آينده روشن سينماي كشور، آمادگي جامعه اصناف سينماي ايران را براي همكاري با معاونت امورسينمايي به منظورپيشبرد اهداف متعالي وشكوفايي سينماي ايران اعلام كرد .

روابط عمومي معاونت امورسينمايي گزارش داد : توجه جدي به مسائل زيرساختي سينما همچون ساخت سالن ، تجهيزاستوديوها وسينماي ايران براي مواجهه موثروكيفي با سينماي روزجهان ، لزوم توجه به بازاريابي وپخش محصولات سينمايي ايران درداخل وخارج ازكشور ، عدم توجه به ساخت فيلم هايي با موضوعات حماسي وديني كه روح جوانمردي ومعرفت را ترويج مي كنند ، بيمه سينماگران ، وجود فقرمالي و دانش فني وتخصصي و عمومي ، برنامه ريزي براي حضوردرعرضه هاي بين الملل و... ازجمله مواردي بود كه درصحبت هاي اعضاي هيات مديره خانه سينما ومعاون امورسينمايي وسمعي وبصري به آنها اشاره شد .

 

محمد رضا جعفري جلوه  نيزبه لزوم تشريك مساعي و بهره مندي ازتجارب ذخيره شده دست اندركاران سينما توسط معاونت سينمايي اشاره كرد وبا ذكراينكه طرح ها وايده هاي فراواني براي پيشبرد اهداف سينماي ايران موجود است ، گزينش هوشمندانه ازميان طرح هاي گوناگون را متناسب با نيازها وشرايط كنوني سينما خواستارشد وسينماگران را به پرهيزازافكاروطرح ها وايده هايي كه فاقد جنبه زيرساختي وغيرقابل اجرا وخيال پردازانه باشند، دعوت نمود .

معاون امورسينمايي با تشريح رابطه دوسويه بين مديريت دولتي وسينماگران لازمه ثمردهي فعاليت ها درحوزه فرهنگ را مديريتهاي دوسويه ، انساني وتعاملي دانست وتصريح كرد : اگرمقصد ومقصود مشترك باشد كه هست با شوق وتلاش ،  مي توانيم مديريت فرهنگي رابه نقطه متعالي آن رهنمون سازيم.

 جعفري جلوه با تاكيد برلزوم پديداري سينماي ملي وبومي گفت : مختصات تاريخي وجغرافيايي كشورمان ازما تعريفي ارائه مي كند كه برمبناي اين تعريف بايد جنبه هاي فرهنگي ، هويتي ، ملي وبومي براي ما برجسته شود وآنگاه به اين مساله فكركنيم كه آيا درهنر، صنعت سينما مي توانيم داعيه دارفرهنگ ملي وبومي باشيم ؟ چرا كه شاخصه اصلي انقلاب اسلامي دروجه فرهنگي آن بوده ودراين بخش است كه حرف هاي اساسي انقلابمان مطرح شده كه اين مساله نيز وظيفه دولت وسينماگران را بيش ازپيش حساس وسنگين مي كند .

جعفري جلوه با ذكراين نكته كه چاره كار، اتصال متناسب با اذهان مردم وبهره گيري صحيح از وسائل ارتباط جمعي غني ومقتدري همچون سينماست خاطر نشان كرد: سينما حاوي ظرفيت هاي مستعد و فضيلت هايي است كه مي تواند آن را رحماني ترين پديده عصرحاضركند مشروط براينكه نگاهمان به اين مديوم مبتني بررنگ وطعم وجنسي ازشرايط وهويت شريف انساني ومختصاتي فرهنگي ، ديني ، ملي و بومي باشد .

وي تاكيد كرد : همه بايد درجهت قوام سينماي ملي تلاش كنيم وببينيم سهم وظيفه ما براي ره سپردن و وصول به آن جايگاه چيست ؟ وفراموش نكنيم كه منبع ، ريشه ومبناي ما واحد بوده ومقصدمان نيزمشترك است واساس ميثاق همه ما ونقطه اتصال، اشتراك و وفاق ما هويت ماست .

وي افزود : اقتصاد سينما اصلي است بنيادين وانكارناپذير و در نقطه اوج جايگاه فرهنگي وهويتي آن قراردارد. براي همين سينما را هنر- صنعت مي خوانيم . يعني وجه فرهنگي ، هنري ، معنايي ومعنوي آن بلافاصله ودوشادوش وجه اقتصادي قابل طرح است . براي ظهوراين ماديت ومعنويت توامان بايد بها داد ومن براين گمانم كه براي اين امربيش ازهرزماني آمادگي وجود دارد واين اعتقاد كه همگان بايد براي رسيدن به سينماي ملي بهاي آن را بپردازيم وازبرخي خواستهاي بلند نظرانه ومنافع شخصي عدول كرده ودرپي منافع مشترك وبراي رسيدن به مقصد واحد كه همانا سينماي ملي است بكوشيم .

اين گزارش مي افزايد : جعفري جلوه دربخش ديگري ازسخنانش با اشاره به جايگاه ونقش مهم خانه سينما درحيطه هاي مختلف ، خانه سينما را بركتي براي سينماي كشوردانست كه ازجمع آماده وخوبي تشكيل شده است وبايد ازاين اندوخته استفاده نمود .

 وي تصريح كرد : چند كارمهم بايد درخانه سينما رخ دهد كه بخشي ازآنها شامل مسائل علمي وآموزشي وفراگيريهاي حرفه ايست ، چرا كه سينماي ايران درحال حاضردربخشهاي آموزشي وپژوهشي دچارفقرجدي است. اهالي سينما بايد فرصت هاي بيشتري براي كسب مستمردانش وفن وحرفه اي ترشدن داشته باشند وبايد فاصله دانش خود را با دانش روزكم كرده وآنرا به حداقل برسانند چرا كه اين فاصله همواره موجب خود كم بيني ، احساس حقارت ونهايتا مرعوبيت شده است .

معاون امورسينمايي ، پژوهش هاي بنيادين وكاربردي را لازمه پيشرفت سينما دانست وتصريح كرد : نيازفراواني نسبت به مطالعات نظري درسينما وجود دارد تا بتوانيم ايده پردازان ونظريه پردازان قدرتمندي درهردوعرصه حياتي فرهنگي هنري واقتصادي - صنعتي سينما داشته باشيم .ضمن اينكه بحث مسائل خدماتي وحمايتي نظيرامنيت شغلي وبيمه نيزبايد جدي ترپيگيري شود ودرحرف باقي نماند . چرا كه همواره ازسينما حرف هاي زيادي به ميان مي آيد اما برخورداري سينما وسينماگران ازحمايت ها وخدمات معيشتي ومادي نسبت به بسياري ازديگربخشها كمتراست كه البته براي تقويت اين گونه خدمات بايد به سازوكاردقيقي برسيم .

محمد رضا جعفري جلوه درخاتمه سخنانش ضمن تاكيد برآسيب شناسي تمام بخش هاي سينماي ايران توسط دست اندركاران هربخش با هدف يافتن مسيرمناسب براي رسيدن به جايگاه ملي ، فاخروبومي سينماي ايران ، خواستارمشاركت دراجراي برنامه ها وسياست هاي معاونت سينمايي براي به وجود آوردن فضايي امن ودوسويه  شد.

گفتني است درپايان اين ديدار، معاون امورسينمايي وسمعي وبصري ازبخشهاي مختلف خانه سينما بازديد كرد. ضمن اينكه دقايقي نيزدرجلسه هيات مديره انجمن بازيگران سينماي ايران حضوريافت وبا اعضاي هيات مديره اين انجمن به بحث وتبادل نظرپرداخت .

کد خبر 242675

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 5 =