كشتار فلسطيني ها ، جنايت مشترك آمريكا و اسرائيل

آمريكا كه همواره ژست بشر دوستانه به خود مي گيرد ، از ديرباز در قبال قتل عام زنان و كودكان فلسطيني به دست جنايتكاران رژيم صهيونيستي نه تنها سكوت كرده ، كه عمل وحشيانه آنان را با عنوان دفاع ، توجيه كرده است .

ساعت‌ 5 بامداد روز چهارشنبه‌ 24/6/1361 هـ ش‌(15 سپتامبر1982م‌)، نيروهاي‌ زرهي‌ و چترباز ارتش‌ اسرائيل‌ وارد بيروت‌ غربي‌شدند. يكي‌ از ستونهاي‌ اصلي‌ آن‌ با پيشروي‌ خود، در كنار اردوگاههاي‌«صبرا» و «شتيلا» مستقر شدند. در اين‌ اردوگاهها، دهها فلسطيني‌ حين‌ پيشروي‌ اسرائيلي‌ها،  به‌ ضرب‌ گلوله‌ كشته‌ شدند.
                                                     

در ساعت‌ 9 بامداد، آريل‌ شارون‌ كه‌ بر بالاي‌ موضع‌ ديده‌ باني‌ پُست ‌فرماندهي‌ ارتش‌ اسرائيل‌ مشرف‌ بر صبرا و شتيلا ايستاده‌ بود، به ‌ژنرالهاي‌ خود مي‌گفت‌:
ـ هر چه‌ سريعتر ترتيبي‌ بدهيد كه‌ نيروهاي‌ مسيحي‌ فالانژ تحت‌ نظارت ‌ارتش‌ اسرائيل‌ وارد اردوگاههاي‌ فلسطيني‌ شوند...
دقايقي‌ پس‌ از فرمان‌، شارون‌ سوار بر اتومبيل‌ خود و همراه‌ اسكورتهاي‌ نظامي‌، به‌ سوي‌ مقر حزب‌ كتائب‌ در منطقه‌ «كرانيتينا» رفت‌. وزير دفاع‌ رژيم‌ صهيونيستي‌، از رفتن‌ فالانژها به‌ درون‌ اردوگاهها همراه‌ بانيروهاي‌ ارتش‌ اسرائيل‌، سخن‌ به‌ ميان‌ آورد و نيز درباره باقيمانده رزمندگان‌ فلسطيني‌ در بيروت‌ غربي‌ گفت‌: من‌ نمي‌خواهم‌ حتي‌ يك‌ نفر از همه‌ كساني‌ كه‌ داخل‌ اردوگاهها هستند، باقي‌ بماند.
وي‌ سپس‌ بعد از ظهر آن‌ روز در «بيكفيِه‌» به‌ «پيرجميل‌» (پدر بشير) و «امين‌» (برادر كوچكترِ بشير) مرگ‌ بشير را در انفجارمقر كتائب‌ تسليت‌ گفت‌، نياز به‌ انتقام‌ خون‌ بشير را يادآور شد.
 بعد از كنار زدن‌ ارتش‌ لبنان‌، نيروهاي‌ اسرائيلي‌ به‌ طرف‌ بيروت‌غربي‌ پيش‌ رفتند. آنها از شش‌ محور حمله‌ كردند. سه‌ محور از طريق‌راههاي‌ اصلي‌ كه‌ سربازان‌ اسرائيلي‌ ده‌ روز پيش‌ آنها را از مين‌ها وسنگرها پاكسازي‌ كرده‌ بودند، و سه‌ محور ديگر از طريق‌ منطقه‌ «موزه‌» و«مرفا». آنها مواضع‌ تخليه‌ شده‌ توسط‌ تفنگداران‌ دريايي‌ آمريكايي‌ رااشغال‌ كردند. صبح‌ چهارشنبه‌ پايان‌ نيافته‌ بود كه‌ تانكها و زره‌ پوشهاي‌اسرائيلي‌ در تمام‌ راهها و وروديهاي‌ اصلي‌ مستقر شدند.شفيق‌ وزان‌ نخست‌ وزير لبنان‌، طي‌ ارسال‌ تلگرافي‌، در مورد حمله‌اسرائيل‌، به‌ ريگان‌ رئيس‌ جمهوري‌ آمريكا اعتراض‌ كرد؛ اما ريگان‌ به‌ وي ‌پاسخ‌ داد:«اسرائيل‌ معتقد است‌ كه‌ بعد از كشته‌ شدن‌ بشير جميل‌، اين‌ پيشروي‌ محدود براي‌ حفظ‌ امنيت‌ لازم‌ است‌.»
نيروهاي‌ ملي‌ لبنان‌ تا پاي‌ جان‌ از بيروت‌ دفاع‌ كردند و در چندين ‌محور از جمله‌ «الطريق‌ الجديده‌» و «المَزرَعِه‌» و «فاكِهاني‌» و در كنار اردوگاهها و منطقه‌ «الروشِه‌»، درگير نبردهاي‌ بي‌امان‌ شدند.
                                                   

بعد از ظهر چهارشنبه‌، تانكهاي‌ اسرائيلي‌ اردوگاههاي‌ صبرا و شتيلا را محاصره‌ كرده‌، آنها را زير آتش‌ توپخانه‌ خود گرفتند. در اين‌ ميان ‌سربازان‌ مشغول‌ بازرسي‌ خانه‌هاي‌ مجاور اردوگاهها شدند و سپس‌ روي‌ساختمانهاي‌ نزديك‌ و مشرف‌ بر اردوگاهها سنگر گرفتند. با فرا رسيدن شب‌، نيروهاي‌ اسرائيلي‌، برق‌ بيروت‌ غربي‌ را قطع‌ كردند.
نبردها در بامداد پنجشنبه‌ 25 شهريور (16 سپتامبر) ادامه‌ داشت‌،اما نيروهاي‌ اسرائيلي‌ بيروت‌ غربي‌ را به‌ كنترل‌ خود در آورده‌ و ارتباط‌ هرمنطقه‌اي‌ را با ديگري‌ قطع‌ و اعلام‌ منع‌ عبور و مرور كردند و به‌ مردم‌دستور دادند كه‌ از خانه‌هاي‌ خود خارج‌ نشوند؛ سپس‌ همه‌ راههاي‌ منتهي‌به‌ پايتخت‌ را بستند و يورش‌ به‌ خانه‌ها و جمع‌ آوري‌ سلاح‌ و بازداشتهاآغاز شد.
ظهر پنجشنبه‌، اسرائيلي‌ها با بيش‌ از 150 تانك‌ و 100 نفربر و 14زرهپوش‌ حامل‌ انواع‌ توپ‌ و 20 دستگاه‌ بلدوزر، اردوگاههاي‌ صبرا وشتيلا را در محاصره‌ خود داشتند. بعد از ظهر آن‌ روز، اهالي‌ شهرك‌«شُويفات‌» كه‌ به‌ فرودگاه‌ بين‌ المللي‌ بيروت‌ مشرف‌ است‌، شاهد سرازيرشدن‌ سيلي‌ از كاميونها و نفربرهاي‌ زرهي‌ به‌ يكي‌ از باندهاي‌ فرودگاه‌ كه‌در نزديكي‌ قرارگاه‌ اسرائيلي‌ها قرار داشت‌، بودند. شاهدان‌ عيني‌ گفتندكه‌ نفربرها حامل‌ سربازاني‌ در لباس‌ شبه‌ نظاميان‌ فالانژ بوده‌ كه‌ از دو سو سرازير مي‌شدند: يكي‌ از جاده‌ جنوب‌ لبنان‌ «دژ سَعَدَ حَدَّاد» و ديگري‌ ازبيروت‌ شرقي‌ «دژ كتائب‌». منابعي‌ در ارتش‌ لبنان‌، گفته‌هاي‌ اهــالي‌شويفات‌ را تاييد كردند.
ساعت‌ چهار بعد از ظهر، كاروان‌ قاتلان‌ به‌ مرز اردوگاهها كه‌ درمحاصره‌ نيروهاي‌ اسرائيلي‌ بود، رسيدند. سربازان‌ راه‌ را براي‌ اين‌ كاروان ‌باز كردند‌ و با  گلوله‌ باران‌ شديد وارد اردوگاهها شدند.
در شامگاه‌ پنجشنبه‌ 25/6/1361 هـ ش‌ (16 سپتامبر 1982م‌)، درزير نور خمپاره‌هاي‌ منوري‌ كه‌ ارتش‌ اسرائيل‌ شليك‌ كرده‌ و منطقه‌عمليات‌ را كاملاً روشن‌ مي‌ساخت‌، افسران‌ اطلاعات‌ ارتش‌ اسرائيل‌، ازپشت‌ بام‌ مقرِ ژنرال‌ «آموس‌ يارون‌» و نيز از يك‌ گيرنده راديويي‌، در جريان‌چگونگي‌ عمليات‌ فالانژها در اردوگاهها قرار مي‌گرفتند.
يك‌ افسر رابط‌ موساد، در سراسر اين‌ مدت‌ در مقر فالانژها در«كرانيتينا» بود. مقامهاي‌ اسرائيلي‌، در ساعت‌ 19 بعد از ظهر نخستين‌ خبرراديويي‌ را درباره‌ چگونگي‌ كشتار قصابي‌اي‌ كه‌ در حال‌ انجام‌ بود، دريافت‌ كردند.نيروهاي‌ مسيحي‌ فالانژ، بي‌ رحمانه‌ هر انسان‌ زنده ‌اي‌ را كه‌ يافتند،اول‌ مورد اذيت‌ و آزار قرار داده‌، سپس‌ به‌ قتل‌ رساندند. روش‌ كشتار به ‌فجيع‌ ترين‌ شكل‌ِ ممكن‌ بود. با كارد شكم‌ زنان‌ حامله‌ دريده‌ شد، سرها ازتن‌ جدا گرديد و با سرنيزه‌ بر روي‌ بدن‌ خونين‌ كودكان‌ و زنان‌، نشان ‌صليب‌ كشيده‌ شد.
يك‌ افسر فالانژ، پشت‌ بي‌ سيم‌، از فرماندهي‌ عمليات‌ پرسيد:با پنجاه‌ زن‌ و كودكي‌ كه‌ به‌ محاصره‌ در آورده‌ام‌ چه‌ كنم‌؟
«ايلي‌ حُبَيقِه‌» فرمانده‌ شبه‌ نظاميان‌ مسيحي‌، با عصبانيت‌، پاسخي ‌تكان ‌دهنده‌  بر زبان‌ آورد كه‌ از تمامي‌ بي‌ سيمهاي‌ منطقه‌ به‌ گوش‌ رسيد. ايلي‌ حُبيقه‌ در پاسخ‌ افسرِ فالانژ گفت‌:ـ اين‌ آخرين‌ باري‌ باشد كه‌ اين‌ چيزها را از من‌ مي‌پرسي‌... خودت‌ كه‌بهتر مي‌داني‌ بايد چه‌ كار بكني‌!
دقايقي‌ بعد، در پشت‌ بي‌ سيم‌، صداي‌ يكي‌ از فرماندهان‌ فالانژ به‌گوش‌ رسيد كه‌ مي‌پرسيد با چهل‌ و پنج‌ مرد فلسطيني‌ كه‌ دستگير كرده ‌، چه‌ بكند؟ و لحظاتي‌ بعد، رگبار گلوله‌ كه‌ بر سر و روي‌ زنان‌ و كودكان‌ مي‌باريد، در قهقهه‌ فالانژيستها گم‌ شد. شبه‌ نظاميان‌ فالانژ، از مسيحيان‌ افراطي‌ كه‌كشتار و جنايت‌ برايشان‌ تفنن‌ و سرگرمي‌ به‌ شمار مي‌آمد، تشكيل‌ شده‌بودند. در ميان‌ جنايتكاران‌ فالانژ، زناني‌ نيز به‌ چشم‌ مي‌خوردند كه ‌وحشيانه‌ در كشتارها شركت‌ مي‌كردند.
                                                 

گزارشهايي‌ كه‌ از اردوگاه‌هاي‌ صبرا و شتيلا ارسال‌ مي‌شد، حاكي‌ ازاوج‌ وحشيگري‌ و جنايت‌ بود. برخي‌ از مشاهدات‌ خبر نگاران‌ كه‌ در بعضي‌ مطبوعات‌ به‌ چاپ‌ رسيد، جوّي‌ از وحشت‌ در ميان‌ مردم‌ ايجاد كرد. در يكي‌ از اين‌ گزارشها آمده‌ بود:
«بوي‌ مرگ‌ و انبوه‌ مگس‌ و اجساد روي‌ هم‌ انباشته‌، همه‌ جا را گرفته‌...دستها و پاها به‌ هم‌ گره‌ خورده‌ است‌. انگار از قساوت‌ِ مرگ‌ به‌ هم‌ پناه‌ آورده‌بودند. گلوله‌ها را در سرشان‌ خالي‌ كرده‌ بودند. بيضه‌هاي‌ بعضي‌ها را بريده ‌بودند. سر عده‌اي‌ ديگر را قطع‌ كرده‌ بودند. چشمانشان‌ باز و متشنج‌ مانده‌ بود.مرگ‌ هم‌ نتوانسته‌ بود رعب‌ و وحشت‌ را، بويژه‌ در چشمان‌ كودكان‌، برطرف‌كند. چند متر جلوتر، جسد پنج‌ زن‌ و تعدادي‌ كودك‌، روي‌ تلي‌ از خاك‌ به‌ پشت‌افتاده‌... از جمله‌ يك‌ زن‌ كه‌ پيراهنش‌ از ناحيه‌ سينه‌ پاره‌ و دو پستانش‌ قطع ‌شده‌، و در كنارش‌ سر بريده‌ دختركي‌ با نگاهي‌ خشمگينانه‌ به‌ قاتلان‌، ديده‌ مي‌شود؛ و دختركي‌ ديگر، تقريباً سه‌ ساله‌ در لباسي‌ سفيد، آغشته‌ به‌ خون‌ و گِل‌،و سري‌ از هم‌ پاشيده‌ با گلوله‌...
در كنار خانه‌اي‌ نيمه‌ ويران‌، زن‌ جواني‌ در حالي‌ كه‌ طفل‌ شيرخوارش‌ را درآغوش‌ گرفته‌، به‌ رو افتاده‌ است‌. تلاش‌ كرده‌ بود خود و كودكش‌ را از چنگ ‌قاتلان‌ نجات‌ دهد، اما جنايتكاران‌ از پشت‌ او را به‌ رگبار بسته‌ بودند. گلوله‌ها ازبدنش‌ عبور كرده‌ و در بدن‌ طفل‌ شير خوارش‌ نشسته‌ بود.
در كنار ديواري‌، اجساد دست‌ بسته‌ بيست‌ نوجوان‌ پانزده‌، شانزده‌ ساله ‌رديف‌ شده‌ بود. آنها ديگر نه‌ مدرسه‌ را خواهند ديد، و نه‌ معلمان‌ و دوستانشان‌،آنها را.
بالاي‌ تلي‌ از آوار، جسد دختركي‌ چهار ساله‌ افتاده‌ است‌. در ميان‌خرابه‌هاي‌ خانه‌ ويران‌ شده‌ خود، دنبال‌ مادرش‌ مي‌گشت‌ كه‌ قاتلان‌ او را ديده‌ وگلوله‌هاي‌ خود را در عورت‌ او خالي‌ كردند. در كنار جسدي‌ كه‌ سر آن‌ از هم‌پاشيده‌ بود، زني‌ كارت‌ شناسايي‌ آلوده‌ به‌ خوني‌ به‌ دست‌ گرفته‌ و فرياد مي‌زند:اين‌ برادر من‌ است‌... لبناني‌ است‌ نه‌ فلسطيني‌.
در كوچه‌اي‌، دو دختر يازده‌ يا دوازده‌ ساله‌، در حالي‌ كه‌ پاهايشان‌ ازيكديگر فاصله‌ داشت‌، به‌ پشت‌ افتاده‌اند، قاتلان‌ قبل‌ از خالي‌ كردن‌ گلوله‌ درسرشان‌، آنان‌ را مورد تجاوز قرار داده‌ بودند. در جاي‌ ديگري‌، بلدوزرهاي‌اسرائيلي‌، آوار خانه‌ها را روي‌ تعدادي‌ جسد ريخته‌ بودند. از ميان‌ سنگها وخاكها، دست‌ زن‌ بارداري‌ ديده‌ مي‌شود، مي‌خواسته‌ كارت‌ شناسايي‌ لبناني‌اش‌را نشان‌ دهد كه‌ مهلتش‌ نداده‌ بودند. كارت‌ شناسايي‌ هنوز در دستش‌ بود.در خانه‌اي‌ ديگر، همه‌ افراد خانواده‌ در حين‌ غذا خوردن‌ به‌ رگبار بسته‌شده‌ بودند. بشقابها نيم‌ خورده‌ مانده‌ بود. در خانه‌اي‌ ديگر، قاتلان‌ شكم‌ زن ‌بارداري‌ را از هم‌ دريده بودند

کد خبر 24764

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 3 =