بارزاني :استقلال حق كردها است اما نه اكنون / از سيستم فدراليسم براي شيعيان حمايت مي كنيم

مسعود بارزاني رئيس منطقه كردستان عراق با حمايت از ايجاد سيستم فدرالي براي شيعيان و رد مخالفت اقليت عربهاي سني دراين زمينه تهديد كرد در صورت بروز درگيري ميان شيعه و سني و اعلام جدايي طلبي هر يك از آنها كردها نيز اعلام استقلال خواهند كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، مسعود بارزاني در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط ، گفت : استقلال حق كردها است اما در حال حاضر چنين چيزي را مطرح نمي كنيم.

بارزاني افزود: دمكراسي و كركوك دو شرط اساسي براي ائتلاف هاي سياسي ما در آينده است.

وي خاطر نشان كرد : ما خواهان آن هستيم كه پس از انتخابات آتي (24 آذر) نخست وزيري قدرتمند و وزيران ملي گرا روي كار آيند.

بارزاني با تحولات مثبتي كه طي دو سال اخير در عراق و بويژه منطقه كردستان و اعتراف بين المللي به اين مساله روي داده است، اشاره كرد.

وي گفت : اوضاع داخلي سياسي و اقتصادي عراق با بهبود ملموسي روبرو شده است و نسبت به آينده خوب براي عراق اميدوارتر از هر زماني هستيم.

بارزاني افزود : تدوين قانون اساسي دائم گام بسيار مهمي بود و هرچند تمام آنچه را كه ما آرزو داشتيم، محقق نكرد اما بخش بزرگي از آرزوها و خواسته هاي همه عراقي ها را تحقق بخشيد .

به گزارش مهر، مشروح گفتگوي روزنامه الشرق الاوسط با رئيس حكومت منطقه كردستان به اين شرح است:

 بارزاني درباره اين سوال كه كردها تصميم به تدوين قانون اساسي ويژه منطقه كردستان گرفته اند اين موضوع چگونه با قانون اساسي دائمي عراق قابل جمع است، پاسخ داد : قانون اساسي دائمي عراق اين اجازه را داده است كه قانون اساسي هر ايالت با ويژگي آن ايالت همخواني داشته باشد و توازن و تعادل ميان اين دو قانون برقرار باشد .

از بارزاني سوال شد: پس از تصويب قانون اساسي دائمي عراق كه سيستم فدرالي را در عراق تثبيت كرده است و نيز ديدار عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب از منطقه كردستان و سفر جنابعالي (بارزاني) به آمريكا به عنوان رئيس حكومت منطقه كردستان مي توان گفت كه فدراليسم به عنوان درخواست اساسي شما مورد اعتراف صريح داخلي و عربي و بين المللي قرار گرفت آيا مي توان پيش بيني كرد كه اين موضوع جنبش مردمي كرد را به سمت درخواست براي حق تعيين سرنوشت و فشار بر رهبران كرد براي اعلان استقلال بكشاند؟ كه وي در پاسخ گفت : ملت كرد در بيان نظرات و ديدگاه هايش آزاد است و به اعتقاد من حق دارد كه حق تعيين سرنوشت خود را مطالبه كند.

موضوع استقلال را اينگونه نگاه مي كنم اينكه بايد ترس ونگراني برطرف شود اين ترس كه كردها به هنگام سخن گفتن از استقلال مورد مجازات و پيگرد قرار نگيرند و نيز ترس ديگران كه از درخواست كردها براي استقلال نگران هستند، برطرف شود، درخواست استقلال كردها جرم نيست اما ما در حال حاضر شعار استقلال خواهي سرنمي دهيم جنبش همه پرسي يك جنبش مردمي مستقل است و حق دارد هرچه را مي خواهد بگويد اما در عين حال رهبران سياسي بايد ملت كرد را به اينكه آيا موضوع(استقلال) در شرائط تاريخي معين ممكن است محقق شود،متوجه كنند.


بارزاني در پاسخ به اينكه استقبال گرم بوش از جنابعالي در كاخ سفيد خشم و ناراحتي تركيه را به دنبال داشته است، گفت : تاكنون از آنچه كه بتوان آن را موضع رسمي تركيه قلمداد كرد، مطلع نشده ام آنچه شنيده ام مربوط به رسانه هاي تركيه بود كه بسياري از آنها معتبر نيست با اين حال آنچه ما انجام داديم در چارچوب قانون اساسي عراق بود كه اخيرا تصويب شد.

وي در خصوص اينكه آيا پس از انتخابات آتي بار ديگر با ائتلاف عراق يكپارچه به رهبري سيدعبدالعزيزحكيم ائتلاف خواهيد كرد، گفت : ما منتظر نتايج انتخابات آتي هستيم، ائتلاف موجود از همان آغاز يك ائتلاف مرحله اي بود كه مختص مرحله انتقالي بود كه با برگزاري انتخابات جديد به پايان مي رسد و پس از اين انتخابات ما وضعيت جديد پيدا خواهيم كرد و قطعا هرگونه ائتلاف خواه با ائتلاف عراق يكپارچه يا هر ليست ديگر با شفافيت بيشتري همراه خواهد شد.

بارزاني درباره اينكه شرائط كردها براي ائتلاف هاي آينده چيست، افزود: موضوع دمكراسي و مساله كركوك دو شرط اساسي ما خواهد بود ما شرط پايبندي به همه حقوق و آزادي هاي دمكراتيك در عراق و ايجاد حل ريشه اي براي مساله كركوك را بر اساس آنچه هماهنگ شده و قانون مقرر كرده است، مطرح خواهيم كرد.

به گزارش مهر، رئيس حزب دمكرات كردستان درباره اينكه اهميت كركوك براي كردها تا چه اندازه اي است، اظهار داشت: اين مساله بسيار مهمي براي ما است كه علت بروز درگيري ميان جنبش كرد و دولت هاي سابق عراق همين بود، مساله مهمتر در بروز اين درگيري ها ، لجبازي و سرسختي حكومت هاي پياپي درعراق در مساله كركوك بود، برنامه هاي تكميلي براي عربي كردن اين شهر با اخراج كردها و آوردن عرب ها و اسكان آنها در كركوك وجود داشت كه با وجود سرنگوني رژيم صدام هنوز احساسات كردها از اين بابت جريحه دار است .

پس از سقوط رژيم صدام بنا بود كه براي حل اين مشكل فورا اقدام شود ما انعطاف زيادي را به هنگام تدوين قانون اداره عراق در دوران انتقالي نشان داديم كه در نهايت به تدوين ماده بسيار مشهور يعني ماده 58 رسيديم كه بر اساس اين ماده نه تنها اوضاع كركوك بلكه اوضاع مناطقي مانند خانقين و شيخان و مخمور و غيره عادي شود اين موضوع بر عادي سازي اوضاع در اين مناطق سپس برگزاري سرشماري ، آنگاه همه پرسي تاكيد مي كند و در سايه اين  همه پرسي سرنوشت اين مناطق تعيين خواهد شد ما از اين راه حل حمايت مي كنيم در قانون اساسي عراق سقف زمان بندي براي اجراي اين ماده پايان سال 2007 اعلام شده است و ما براي اجراي اين ماده كاملا همكاري خواهيم كرد و ما بر اجراي آن اصرار داريم اگر اين ماده اجرا شود هيچ مشكلي وجود نخواهد داشت درهر حال كركوك هم مانند اربيل، دهوك و سليمانيه يك شهر عراقي باقي خواهد ماند.

بارزاني هشدار داد حل نشدن مشكل كركوك يا طولاني شدن آن مشكلات زيادي را بوجود خواهد آورد و پيامدهاي بسيار ناگواري به دنبال خواهد داشت و ممكن است باعث بروز درگيري ميان تمام بخش هاي آن و احزاب و عشائر و گروه هاي قومي شود .

به گزارش مهر، وي دولت عراق را به پايبند نبودن به وعده هاي خود در اين زمينه متهم كرد و گفت : براي ما پذيرفتني نيست كه دولت اين موضوع را به زمان واگذار كند بايد به تعهدات خود در قبال كركوك همانگونه كه هماهنگ كرديم، پايبند باشد ما خواستار آنكه كركوك شهر كردي باشد، نيستيم بلكه خواهان آن هستيم يك شهر ايده آل براي همزيستي برادرانه قومي مذهبي با اداره مشترك باشد .

  از شيعيان در صورتي كه بخواهند يك يا چند ايالت فدرالي داشته باشند، حمايت خواهيم كرد همينطور از اهل تسنن هم حمايت مي كنيم اينكه بخواهيم داشتن ايالت را براي گروه و قومي تحريم كنيم، درست نيست اين يك مفهوم غلط است در ديدار با رهبران سني هاي عرب تاكيد كرديم كه موافقت شما با فدراليسم كردها و مخالفت با فدراليسم براي ديگران(شيعيان) موضع نادرستي است .   

وي درباره ديدگاه خود در خصوص ايجاد سيستم فدرالي درجنوب عراق(شيعيان) با شركت 9 استان گفت : ما از فدراليسم حمايت مي كنيم چه با دو استان يا سه يا نه استان، اين امر به ساكنان استان ها بستگي دارد كه سرنوشت خود را بدست خود تعيين كنند فدراليسم تنها عاملي خواهد بود كه ما را در چارچوب عراق واحد يكپارچه نگه خواهد داشت نه اهل سنت مي توانند روزي قدرت را به انحصار خود در آورند و نه شيعيان، فدراليسم هر يك از ما را اجازه مي دهد تا امور خود را اداره كند و در عين حال ما را زير يك سقف واحد يعني سقف فدرالي گردهم مي آورد.

بارزاني تصريح كرد : از شيعيان در صورتي كه بخواهند يك يا چند ايالت فدرالي داشته باشند، حمايت خواهيم كرد همينطور از اهل تسنن هم حمايت مي كنيم اينكه بخواهيم داشتن ايالت را براي گروه و قومي تحريم كنيم، درست نيست اين يك مفهوم غلط است .

به گزارش مهر، وي با اشاره به مخالفت اقليت عرب هاي سني عراق با فدراليسم شيعيان گفت : در ديدار با رهبران سني هاي عرب تاكيد كرديم كه موافقت شما با فدراليسم كردها و مخالفت با فدراليسم براي ديگران(شيعيان) موضع نادرستي است .

از بارزاني سوال شد در چه شرائط ممكن است كردها جدايي طلبي يا استقلال را مطالبه كنند كه وي پاسخ داد : در صورت بروز جنگ داخلي ميان شيعه و سني و جدايي هر يك از آنها از يكديگر، كردها نيز هيچ گزينه اي جز استقلال در مقابل خود نخواهند يافت اما اگر طرفين به قانون اساسي پايبند باشند ما نيز به آن پايبند خواهيم بود.

کد خبر 251046

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 0 =