وعيدي: اگر رفتار ما در اثر فشار غرب تغيير كند، به "دولت ضعيف" تبديل خواهيم شد / اگر "چرخه سوخت هسته اي" نداشته باشيم، گروگان "بازي بسته" آن خواهيم شد

دكتر جواد وعيدي گفت: اروپا در پي تغيير رفتار ايران است و مي خواهد اين كار را از درون ايران انجام دهد، اروپايي ها فكر مي كنند ايران طاقت و ظرفيت انزوا را ندارد . آنها فكر مي كنند با نمايش شمشير دامكلوس شوراي امنيت، مي توانند موجب تغيير رفتار هسته اي ايران شوند.

دكتر "جواد وعيدي " معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي، در نشست مركز مطالعات خاورميانه (وابسته به وزارت خارجه) به تشريح آخرين تحولات پيرامون پرونده هسته اي كشور پرداخت.

وعيدي در خصوص نامه اخير لاريجاني به مقامات اروپايي و اعلام آمادگي ايران براي مذاكره با اروپا گفت: برخي ها سعي كردند كه ارسال اين نامه را به عنوان "چرخشي جدي  در مواضع ايران" مطرح كنند، در صورتي كه چنين نبود.

وعيدي افزود: اروپايي ها سعي كردند القا كنند كه تيم هسته اي جديد و دولت جديد اساسا رويكرد مذاكره و تعامل را در دستور كار ندارد و نسبت به آن بي توجه و بي علاقه است، در صورتي كه ما قبل از نگارش اين نامه هم گفته بوديم كه آماده مذاكره هستيم، ما براي دستيابي به فن آوري هسته اي حتما به اين قائل هستيم كه الزاماتش يعني  فضاي مناسب  و توام با اعتماد بين المللي را فراهم كنيم".

معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي در ادامه سخنان خويش با طرح اين سئوال كه " آيا مذاكرات با اروپا، نتيجه بخش بوده است كه تيم جديد دوباره ضرورت اصل مذاكره را مطرح كرده است، " گفت: دستور اصلي مذاكرات اروپا با ما طبق تصور آنها، دو نكته بود، اول " نرفتن ايران به شوراي امنيت" و دوم " ايجاد زمينه گسترش روابط سياسي- امنيتي- اقتصادي ايران و اروپا" اين مذاكرات از اكبتر 2003 شروع شد.

اما دستور كار مذاكره كنندگان ايراني دو نكته بود: "دستيابي به چرخه سوخت" و "يافتن مكانيسم ها و راه حل هايي جهت اعتماد سازي در خصوص دادن اطمينان به اروپا در صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران" در اين نوع مذاكره، بازي بر اساس " برد - برد" طراحي شده بود، برد ما اين بود كه به چرخه سوخت هسته اي دست پيدا مي كرديم و برد اروپا هم اين بود كه اعتماد پيدا مي كرد وزمينه گسترش روابط به وجود مي آمد.

وعيدي تصريح كرد: واقعيت اين است كه هم ما و هم اروپا به مذاكره نياز داشت و دنيا بايد مي فهميد كه در نيت ما ماجراجويي نيست.

وي سپس به ادامه روند مذاكرات ايران و اروپا اشاره كرد و گفت: اروپايي ها در اوت 2005 بر اساس همان دستوري كه خودشان در ذهن داشتند، پيشنهادي را ارائه كردند كه در حقيقت "پاك كردن صورت مساله" بود، خوب در اين صورت طرف ايراني چه بايد مي كرد؟ ايران يا بايد مي گفت من اصلا مذاكره نمي كنم كه اين به مصلحت نبود.

وعيدي گفت: مذاكره كننده خوب كسي  است كه دستور مذاكره را خوب تعيين كند، اروپا با اين ديد كه ايران به اروپا نياز امنيتي دارد كه پرونده اش  به شوراي امنيت نرود، مذاكره با ايران را آغاز كرد.

-دستور اصلي مذاكرات اروپا با ما طبق تصور آنها ، دو نكته بود، اول " نرفتن ايران به شوراي امنيت" و دوم " ايجاد زمينه گسترش روابط سياسي -امنيتي-اقتصادي ايران و اروپا"

-دستور كار مذاكره كنندگان ايراني دو نكته بود: " دستيابي به چرخه سوخت" و " يافتن مكانيسم ها و راه حل هايي جهت اعتماد سازي  به اروپا در صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران" در اين نوع مذاكره ، بازي بر اساس " برد - برد" طراحي

معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: طرف ايراني در پاسخ اين رفتار اروپا، پيشنهاد اروپا را رد كرد و  UCF اصفهان را راه اندازي كرد ، منطق ايران اين بود كه به اروپا نشان داد كه اروپا نبايد يك طرفه " دستور مذاكرات " را تعيين كند، از طرف ديگر ما باب مذاكره را هم نبستيم، ولي تبليغاتي كه شروع كردند اين بود كه تيم جديد طرفدار مذاكره نيست و براي اينكه اين را بيشتر القاء كنند ، در سياست هاي اعلامي شان مرتب گفتند كه ايران به ميز مذاكره برگردد و تهديد هم كردند كه پرونده را به شوراي امينت مي فرستيم!

وي گفت: مذاكره تحت فشار مشروعيتي ندارد و ايران عليرغم اين فضا،  ضمن راه اندازي UCF ابراز آمادگي كرد كه با دستور كار " عدم انحراف از صلح آميز يودن و داشتن چرخه سوخت" به مذاكره برگردد و امروز دولت ، رويكرد مذاكره را به عنوان كاري كم هزينه در دستور كار دارد ،  شده بود اما مذاكره بدون پيش شرط.

معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي در بخش ديگري از سخنانش گفت: وقتي من نامه دكتر لاريجاني را به سفراي اروپايي دادم، به آنها گفتم اميداورم اهميت اين نامه را درك كنيد اما متاسفانه درك نكردند، ما گفتگوي معقول و سازنده و منطقي و دو طرفه مي خواهيم، دستور مذاكرات هم بايد منطبق بر خواست دو طرف مذاكره تعيين شود نه يك سويه.

وعيدي افزود: چون اروپايي ها ، حرفهاي سخنگوي وزارت خارجه را جدي نگرفتند، ما اين نامه را فرستاديم ، مضمون اين نامه اين بود كه مسير مقابل مذاكره، مسير تنش است كه ما از آن استقبال نمي كنيم. ارسال نامه لاريجاني به معناي اتمام حجت با اروپايي ها بود.

وي سپس به بيان استراتژي اروپا به ايران در خصوص كارخانه UCF اصفهان پرداخت و گفت: اروپايي ها سعي دارند آنقدر هزينه فرآوري اورانيوم در اصفهان را بالا بردند كه ما به نطنز فكر نكنيم ولي چرخه سوخت كه فقط UCF نيست.

وعيدي اظهار داشت: ما تفاوت "حق قدرت" و "قدرت حق" را مي فهميم و امروز متاسفانه حق قدرت بر قدرت حق غلبه پيدا كرده است و در قطعنامه اخير شوراي حكام ، با واژه "عدم پايبندي" ما را تا درگاه شوراي امنيت برده اند.

وي افزود: اروپا در پي تغيير رفتار ايران است و مي خواهد اين كار را از درون ايران انجام دهد، اروپايي ها فكر مي كنند ايران طاقت و ظرفيت انزوا را ندارند و فكر مي كنند با نمايش شمشير دامكلوس شوراي امنيت موجب تغيير رفتار هسته اي ايران شوند.

وعيدي گفت: از نظر استراتژيست هاي غربي، بحراني تر شدن موضوع هسته اي مي تواند اولا باعث جنگ قدرت در داخل ايران شود و از سوي ديگر موجب ركود شديد اقتصادي و ضعف اقتصادي ايران شود.

معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي در مورد تدابير مسئولان در خصوص ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت گفت: ما اعلام كرديم خط قرمز ما رفتن به شوراي امنيت نيست و اعلام كرديم كه نمي توانيد با نمايش شمشير شوراي امنيت، رفتار ما را عوض كنيد.

ما اعلام كرديم خط قرمز ما رفتن به شوراي امنيت نيست و اعلام كرديم كه نمي توانيد با نمايش شمشير شوراي امنيت ، رفتار ما را عوض كنيد.

وعيدي گفت: اگر رفتار ايران در اثر اين فشارها تغيير كند، ايران به "دولت ضعيف" weak  state  تبديل خواهد شد و حاكميت حتي از سوي طرفدارانش هم به بي كفايتي و ضعف مي شود.

وي خاطرنشان كرد: كاري كردند كه تيم جديد اگر مذاكره و همكاري مي كرد، او را به چرخش و عقب نشيني متهم مي كردند! و اگر ايستادگي كند، او را با ارجاع پرونده به شوراي امنيت تحت فشار مي گذارند، از هر طرف كه برويم، متهم مي شويم ، در صورتي ما دقيقا مي دانيم چه مي خواهيم و آنها مي خواهند با ما چه كنند.

وعيدي گفت: چيزي كه ما مي خواهيم و انجام داديم ، چند مرحله دارد: اول اينكه UCF آغاز مي شود، اين تصميمي غير قابل بازگشت است، بدون اينكه آماده مذاكره بدون پيش شرط هستيم و سوم اينكه با آژانس همكاري مي كنيم، اما دقيقا درمتن و در چارچوب قوانين آژانس نه فراتر از آن.

وي تاكيد كرد: در 24 سپتامبر بازرسان آژانس براي حل و فصل مسائل باقي مانده طي دو مرحله به ايران سفر كردند و از پارچين بازديد كردند ، دادن اجازه براي بازرسي پارچين به هيچ وجه به معناي بازگشت و چرخش در مواضع نيست.

وعيدي با بيان اينكه ما تاكنون اجازه 1400 نفر روز بازرسي به بازرسان آژانس داده ايم و23 مورد بازرسي سرزده از تاسيسات ايراني انجام شده است، افزود: ما طبق قانون عمل كرده و عمل خواهيم كرد.

وي گفت: ايران اعتقاد دارد براي حفظ حق دستيابي به فن آوري هسته اي بايد اعتماد سازي بين المللي ايجاد شود. ما در چارچوب NPT  و پروتكل الحاقي ، چيزهايي را كه مي شد در اختيارشان قرار دهيم و بر خلاف امنيت ملي كشور نبوده، در اختيار بازرسان قرار داده ايم .

پيرامون قطعنامه آتي شوراي حكام پرداخت و گفت: اگر آنها بر اساس "قانون" بخواهند جلو بروند و بر اساس"قدرت حق" ، گزارشي كه البرادعي خواهد داد، بايد در آن  به "پيشرفت هاي خوب" اشاره شود، ضمن اينكه پيش بيني مي كنيم همچنان موضوع ارجاع به شوراي امنيت را در سياست اعلامي خود ادامه دهند.

اگر آنها بر اساس " قانون" بخواهند جلو بروند و بر اساس" قدرت حق" ، گزارشي كه البرادعي خواهد داد ، بايد در آن  به " پيشرفت هاي خوب" اشاره شود، ضمن اينكه پيش بيني مي كنيم همچنان موضوع ارجاع به شوراي امنيت را در سياست اعلامي خود ادامه دهند.

معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي در ادامه سخنانش، به تدابير دستگاه ديپلماسي كشور براي عدم ارجاع ايران به شوراي امنيت پرداخت و گفت: ما رسما اعلام كرده ايم براي مذاكره آمادگي داريم، پروتكل الحاقي را اجرا كرده ايم، اعلام كرده ايم كه با رفتن پرونده به شوراي امنيت، مسير تعامل بسته مي شود و اين هزينه بالايي را براي غرب خواهد داشت.

وعيدي سپس به برخي ترفندهاي ديپلماتيك غرب در مذاكره با ايران اشاره كرد و گفت: آنها در قضيه پروتكل الحاقي، ابتدا از ايران خواستند "پروتكل را در نظر بگيرد"، بعد خواستند " پروتكل امضاء كنيم" ، در مرحله بعد خواستند "اجرا كنيم" ، بعد از ما خواستند كه غني سازي را متوقف كنيم! بعد از اين مرحله از ما خواستند كه كليه فعاليت هاي مربوط به غني سازي را هم متوقف كنيم! بعد حتي تحقيقات و قطعه سازي را هم ممنوع كردند و در اوت 2005 گفتند كه اصلا كل پروژه را تعطيل كنيد!

وي گفت: اگر ما به شوراي امنيت برويم، كليه اقدامات داوطلبانه مان را كنار مي گذاريم؛ غني سازي را آغاز مي كنيم و اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را هم متوقف مي كنيم، ضمن اينكه فرستادن ايران به شوراي امنيت براي اروپا آسان نخواهد بود و يك بازي " باخت- باخت" براي آنها خواهد بود، مشرف، رئيس جمهور پاكستان اخيرا گفته بود منطقه به اندازه كافي بحران دارد و نيازي به بحران جديدي نداريم.

وعيدي افزود: رفتن ايران به شوراي امنيت، مي تواند در دو بعد باشد: "اقدام" يا " اطلاع ".

وي تصريح كرد: تحريم در فضاي موجود بازار نفت جواب نمي دهد و هزينه بالايي دارد اما حالت دوم كه " اطلاع به شوراي امنيت" است هم قطعا با واكنش طرف ايراني مواجه خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد:ما قبلا گفته ايم كه هرگونه دلالت پرونده هسته اي ايران از وين به نيويورك ، چه اقدام و چه اطلاع ، يك عكس العمل از سوي ايران خواهد داشت.

معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت گفت: احتمال ديگر ادامه وضع موجود در قطعنامه آتي شوراي حكام است.

وعيدي گفت: اروپا در عين حالي كه مي خواهد هزينه هاي ارجاع ايران به شوراي امنيت را ندهد ، اما مي خواهد اثر آن را بر ايران بگذارد در اين راستا به وضعيت " جنگ رواني " و مكانيسم ماشه وارد خواهد شد.

وي گفت: داشتن چرخه سوخت هسته اي جزو منافع ملي ماست و تصور من اين است كه عقب نشيني در پرونده هسته اي به اينجا ختم نمي شود و هيچ دولتي مجاز به محروم كردن ملت اش از حق توسعه نيست.

وعيدي در پايان سخنانش به تحليل يك موسسه استراتژيك آمريكايي در مورد پافشاري ايران بر چرخه سوخت اشاره كرد و گفت: اين موسسه گفته است ايران مي داند اگر چرخه سوخت نداشته باشد، گروگان "بازي بسته سوخت هسته اي در جهان" خواهد شد و  در صورتي كه ايران امكان دستيابي به سوخت هسته اي را نداشته باشد و به ديگران متكي باشد، عملا نيروگاههايش گرفتار خواهد بود، ضمن اينكه عملا هيچ تضمين عيني در خصوص تامين به موقع و به اندازه سوخت هسته اي در جهان امروز وجود ندارد!.

کد خبر 251436

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 0 =