ايجاد دروس مهارت هاي مطالعه و تماس زودرس با جامعه و بيمار / حذف دوره فيزيوپاتولوژي در برنامه جديد آموزش پزشكي عمومي

معاون آموزشي پزشكي عمومي دانشكده پزشكي شهيد بهشتي گفت: نظام آموزش قديمي بايد مورد بازبيني قرار مي گرفت اصلاحات برنامه آموزش پزشكي عمومي در سه مرحله اجرايي تغيير محتوا، تغيير روش هاي آموزشي و تغيير در نحوه ارزشيابي دانشجويان از سال 1383 به اجرا در آمده است.

دكتر "عليرضا رجايي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر، افزود: برنامه گذشته آموزش پزشكي عمومي با مشكلاتي همراه بود كه برخي از اين مشكلات همچنان وجود دارد زيرا برخي از مشكلات ساختاري بوده و در حيطه برنامه آموزشي قرار نمي گيرد.

اين متخصص داخلي و فوق تخصص روماتولوژي خاطرنشان كرد: دانشجويان پس از ورود به دانشگاه يك تور آشنايي با دانشگاه، برنامه هاي آن و مراكز آموزشي و بخش ها و معاونت هاي متعدد را مي گذرانند. اين در حالي است كه خود دانشگاه نيز تمامي افراد رده هاي بالاي كنكور را پس از اعلام وزارت بهداشت، شناسايي مي كند و برنامه جديد را به آنها به طور كامل معرفي مي كند.

آشنايي كامل دانشجويان ورودي جديد با برنامه اصلاحات آموزش پزشكي عمومي

وي اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بر خلاف تمام پيش بيني ها توانست نزديك 60 درصد دانشجويان ورودي به رشته پزشكي در رده هاي بالاي كنكور را جذب كند. تمامي اين دانشجويان پس از ورود به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در هر چهار دوره كه شامل ورودي هاي 1383 و 1384مي شود با آشنايي كامل با اين برنامه دانشگاه خود را انتخاب كرده اند و حتي اين امر در دفترچه انتخاب رشته نيز ذكر شده است كه اين دانشگاه برنامه اصلاحات آموزش پزشكي را به انجام مي رساند.

 دانشجوياني كه راضي هستند مورد تجربه برنامه اصلاحات آموزش پزشكي عمومي قرار گيرند افراد شجاعي هستند كه ترسي از مواجهه با حادثه ندارند

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي معتقد است: دانشجوياني كه راضي هستند مورد تجربه برنامه اصلاحات آموزش پزشكي عمومي قرار گيرند افراد شجاعي هستند كه ترسي از مواجهه با حادثه ندارند و هميشه در لحظات زندگي خود وارد چالش مي شوند. تاكنون نيز طبق برآوردهايي كه انجام گرفته است دانشجويان نسبت به اين برنامه اظهار رضايت كرده اند.

وي در ادامه با اشاره به جزئيات برنامه آموزش پزشكي عمومي در خصوص محتواي برنامه ياد آور شد: با تغييراتي كه اعمال شده در اين ميان در خصوص محتواي علوم پايه دانشگاه تاكنون به 50 درصد اهداف تعيين شده دست يافته ايم و در علوم باليني به 30 درصد اهداف رسيده ايم. با توجه به اين مسئله كه از زمان آموزش نخستين گروه ورودي در برنامه جديد آموزشي بيش از يك سال و نيم نمي گذرد، ما از برنامه تعريف شده جلوتر قرار داريم.  

معاون آموزشي پزشكي عمومي دانشكده پزشكي شهيد بهشتي اظهار داشت: در واقع براي دستيابي به اهداف تعيين شده تغييرات برنامه آموزش پزشكي عمومي 3 تا 6 سال فاصله زماني به طول مي انجامد اما با اين وجود ما مطمئن هستيم كه در بخش علوم پايه تا پايان سال به صد در صد كامل دست پيدا مي كنيم اما در بخش علوم باليني تا زمان اجراي برنامه به صورت دلخواه نمي توان اشكالات آن را متوجه شد.

وي در خصوص تغييرات بخش علوم پايه تأكيد كرد: در اين دوره برخي از دروس به صورت ادغام شده ارائه مي شود. در گذشته برخي از دروس علوم پايه هيچ ارتباطي با علوم باليني نداشت به همين بخشي از آنها حذف شد و مقداري از آن با برخي از دروس علوم باليني تلفيق شد. حضور يك روز در هفته دانشجويان دوره علوم پايه در بخش هاي بهداشتي و مرتبط با سلامت دانشگاه بخش ديگري از تغييرات در برنامه آموزشي دوره علوم پايه است.

افزوده شدن دروس مهارت هاي مطالعه، بررسي و نقد مقالات پزشكي، آشنايي با اينترنت، تماس زودرس با جامعه و بيمار

"رجايي"  با اشاره به ديگر دروسي در برنامه اصلاحات آموزش پزشكي عمومي اين دانشگاه افزوده شده، گفت: مهارت هاي مطالعه، بررسي و نقد مقالات پزشكي، آشنايي با اينترنت و نحوه جستجو، تماس زودرس با جامعه و بيمار از جمله اين دروس است.

 پس از حذف دوره فيزيوپاتولوژي در برنامه جديد آموزش پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي براي نخستين بار در كشور برنامه هاي "سميولوژي" يا نشانه شناسي بيماري ها، اصول پرتوشناسي و راديولوژي اجرا مي شود

وي گفت: دانشجويان علوم پزشكي در بدو ورود به دانشگاه حجم عظيمي از مطالعه بايد انجام دهند، اما اينكه همه اين مطالعات براي دوران تحصيل آنها لازم است مورد بررسي قرار گرفته كه همين امر موجب شد تا 40 واحد درسي به صورت انتخابي براي دانشجويان در نظر گرفته شده است كه مي توانند بر اساس علاقه خود اين واحدها را انتخاب كنند.

معاون آموزشي پزشكي عمومي دانشكده پزشكي شهيد بهشتي از حذف دوره فيزيوپاتولوژي در برنامه جديد آموزش پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي خبر داد و افزود: در برنامه آموزشي گذشته در دوره فيزيولوژي بخش داخلي و بيماري هاي داخلي بيان مي شد، اما اين موضوع در بخش بيماري هاي داخلي بر بالين بيمار هم توضيح داده مي شد كه در واقع تكراري بود.

وي اضافه كرد: در حال حاضر دوره واسط ميان علوم پايه و علوم باليني كه در برنامه جديد گنجانده شده است براي نخستين بار در كشور اجرا مي شود و شامل برنامه هاي "سميولوژي" يا نشانه شناسي بيماري ها، اصول پرتوشناسي و راديولوژي است زيرا دانشجو پس از ورود به بخش بايد با واژه هايي كه هر روز آنها را مي شنوند و در راديولوژي و تشخيص بيماري كاربرد دارد، آشنا شوند. به كرات مشاهده مي شود كه دانشجويان پس از گذشت 6 ماه از دوره استژري يا كارآموزي هنوز با بسياري از واژه هاي معمول در تشخيص بيماري آشنا نيستند. 

تغييرات اساسي برنامه آموزش پزشكي عمومي در محتوا و روش

اين متخصص داخلي و فوق تخصص روماتولوژي تأكيد كرد: برنامه آموزش پزشكي عمومي در محتوا و روش تغييرات اساسي داشته است و از بيماري ها به سمت شناخت علائم بيماري ها سوق پيدا كرده است و به جاي اينكه بخواند سكته قلبي چيست دانشجو ياد مي گيرد فردي كه با درد قفسه سينه مراجعه مي كند ممكن است دچار سكته قلبي نيز شده باشد. دانشجو بايد بياموزد كه يك پزشك چگونه به تشخيص مي رسد و روند و راه رسيدن به تشخيص درست استفاده از ابزار مناسب است كه بايد آن را در دانشكده پزشكي فرا گيرد.

وي معتقد است دوره انترني در برنامه جديد آموزش پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اهميت بسياري دارد زيرا در اين دوره تماس دانشجو با بيمار و جامعه ادامه پيدا مي كند و تا جامعه خود را نشناسد نمي تواند بيماري ها را بشناسد و حتي بايد بداند با چه نهادهاي موثر در سلامت جامعه، ارتباط داشته باشد. تا با نهادهايي مانند معاونت سلامت وزارت بهداشت، شهرداري، فرمانداري، بيمه ها و ... آشنا شود تا بتواند در زمينه كنترل بيماري هاي جامعه نقش راهبردي ايفا كند.

دانشجويان پزشكي هيچ گاه دو مهارت اصلي كار در مطب و اورژانس را نمي آموختند، كه در برنامه جديد آموزشي اين دانشگاه اين مطالب در يك دوره 6 ماهه آموزش داده مي شود

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي يكي از مهمترين ضعف هاي آموزش پزشكي را دقت نكردن به زمان پس از فارغ التحصيلي اين دانشجويان دانست و ياد آور شد: دانشجويان پزشكي هيچ گاه دو مهارت اصلي كه بايد پس از فراغت از تحصيل در آن مكان ها به كار بپردازند را نمي آموختند، كه در برنامه جديد آموزشي اين دانشگاه با توجه به اين امر كار در مطب و كار در اورژانس را در يك دوره 6 ماهه در پايان دوره انترني مي گذرانند.

وي تصريح كرد: نحوه جديد ارائه تز پايان تحصيل نيز براي دانشجويان طراحي شده كه با توجه به اينكه دو سال از آغاز برنامه مي گذرد  هنوز زود است تا بتوان مشكلات اجراي آن را ارزيابي كرد. اين برنامه جديد آموزش پزشكي عمومي نسبت به نظرات اساتيد و خبرگان آموزش پزشكي كاملاً منعطف خواهد بود.

کد خبر 314321

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =