۲ آبان ۱۳۸۲،‏ ۱۱:۴۴
امروز در تاريخ

خبرگزاري "مهر": امروز جمعه دوم آبان ماه سال 1382 هجري شمسي ، مقارن است با بيست و هفتم شعبان المعظم سال 1424 هجري قمري و برابر است با بيست و چهارم اكتبر سال 2003 ميلادي .

تاسيس سازمان ملل متحد :

در چنين روزي در سال  1945 ميلادي  ، سازمان ملل متحد ،  كمتر از يك ماه بعد از پايان جنگ جهاني دوم ، بطور رسمي بنا نهاده  شد . بعد از جنگ جهاني دوم و در پاييز سال 1944 ميلادي  نمايندگان چين ، شوروي ، انگليس و آمريكا در مسكو جلسه اي تشكيل دادند  و طرحي را تهيه و امضا كردند  كه به  اعلاميه مسكو معروف شد . در اين طرح تشكيل سازمان جهاني جديدي   كه حافظ صلح و امنيت كشورها  باشد ، ديده مي شد . نمايندگان  اين چهار كشور جهان دوباره در تابستان و پاييزسال 1323 ه ش در واشنگتن  با يكديگر ملاقات كردند تا طرح سازمان جديد را بطور مفصل بريزند . در اسفند 1323 استالين ، چرچيل ، روزولت در يالتا واقع در كرانه  جنوبي شبه جزيره كريمه ملاقات كردند  و مساله را مورد مطالعه بيشتري قرار دادند وسرانجام از كليه كشورهايي كه عليه آلمان و ژاپن مي جنگيدند ،  براي تشكيل كنفرانسي در سانفرانسيسكو دعوت كردند . اين كنفرانس از فروردين تا خرداد 1324 ادامه داشت و در چهارم تير ماه همان سال منشور سازمان ملل متحد به اتفاق آرا تصويب شد . اين منشور روز بعد به وسيله نمايندگان پنجاه دولت كه در آنجا حضور داشتند ، امضا شد . پس از تنظيم و تصويب، منشور 111ماده اي ملل متحد را  در 19 فصل  به كليه كشور ها فرستادند تا مانند عهدنامه هاي بين المللي به تصويب مجالس قانونگذاري و به امضاي رييس كشور ها برسد . در ايران نيز منشور در شهر يور 1324 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . سرانجام در دوم آبان سال 1324ه ش  برابر با 24 اكتبر 1945 ميلادي منشور مورد بحث به تصويب تعداد كافي از كشور ها رسيد و ساز مان ملل متحد تحقق يافت .


بر اساس ماده سه منشور سازمان ملل متحد ،  اعضاي اصلي ملل متحد ،  كشور هايي هستند كه در كنفرانس ملل متحد د رباره  سازمان بين المللي در سانفرانسيسكو حضور يافتند و يا قبلا اعلاميه ملل متحد مورخ اول ژانويه 1943 را امضا كردند و اين منشور رانيز امضا و بر طبق ماده 110 تصويب نمايند . همچنين بر اساس  ماده 4 آن ساير كشورهاي  شيفته صلح كه تعهدات منشور را بپذيرند و به نظر و تشخيص سازمان قادر و مايل به اجراي آن باشند ، به عضويت سازمان ملل متحد در مي آيند . بر اساس ماده هفت منشور اركان سازمان ملل متحد عبارتند از : مجمع عمومي ، شوراي امنيت ، دبير خانه ، ديوان بين المللي دادگستري ، شوراي اقتصادي و اجتماعي و شوراي قيمومت . مجمع عمومي در زمينه هاي مختلفي چون رعايت حفظ و امنيت صلح جهاني ، پذيرش اعضاي جديد ، تعليق حقوق و امتيازات اعضا ، اخراج اعضا ، مسايل مربوط  طرز كار رژيم قيمومت ، مسايل مربوط به بودجه و انتخاب اعضاي اصلي اركان فعاليت مي كند . تصميمات مجمع عمومي با اكثريت آراي اعضا اتخاذ مي شود . زبانهاي رسمي در اين مجمع انگليسي ، فرانسه ، روسي ، اسپانيولي ، چيني و عربي است . شوراي امنيت هم در تهيه طرحهاي كنترل تسليحات ، دخالت براي حل مسالمت آميز اختلافات دولت ها و مداخله براي رفع تهديد ازكشورها كار مي كند .

روز ملل متحد :


با تصويب منشور سازمان ملل متحد چنين روزي در سال 1945 ميلادي به عنوان روز ملل متحد نامگذاري شد . همه ساله در اين روز در سازمان ملل متحد،  بر نامه هاي خاصي به اجرا در مي آيد . اعضاي سازمان ملل متحد در اين روز بر پاسداشت صلح جهاني و راههاي گسترش صلح در مناطق مختلف جهان تاكيد مي كنند .

در گذشت سردار اسعد بختياري :
در چنين روزي در سال 1296 ه ش  سردار اسعد بختياري دار فاني را وداع گفت . سردار اسعد بختياري يكي از آزاديخواهان ايراني در دوران مشروطيت بود . وي اصلا بختياري بود ، اما  تحصيلات خود را در فرنگ به اتمام   رسانيده بود .
پس از آنكه محمد علي شاه قاجار،  مجلس شوراي ملي و حاصل مشروطيت را به توپ بست و آخرين رمق هاي دموكراسي را در ايران به نابودي كشاند ، پيشوايان قيام رشت و اصفهان و تبريز قرار گذاشتند با عده اي مسلح براي خلع شاه و برقراري مشروطه به طرف تهران حركت كنند . سپاه اصفهان به فرماندهي صمصام السلطنه به حاج علي قلي خان سردار اسعد بختياري  كه تازه از اروپا آمده بود و فرماندهي سواران ايل بختياري را به عهده داشت ، پيوستند و عازم پايتخت شدند  . انقلابيون توانستند پس از چند روز تهران را فتح كرده و محمد علي شاه را از قدرت خلع كنند .

در گذشت فريدون مشيري :

فريدون مشيري شاعر پرآوازه ايران  در چنين روزي در سال 1379 ه ش در گذشت . مشيري در سي ام شهريور سال 1305 ه ش در تهران چشم به گيتي گشود . جد پدري و مادري او همگي شاعر بوده اند . مشيري نيز طريق آنان را  پي گرفت   و در اين مسير نيز به شاعري توانا تبديل گشت . دوران جواني در قالبهاي غزل و مثنوي شعر مي سرود. پس از آشنايي با شعر آزاد و نيمايي از قالب شعر كهن فاصله گرفت و توانايي خود را در اين عرصه آزمود . مشيري مانند بر خي افراد خود را اسير قالبهاي كهن نكرد و قلم خود را براي جنگ با نوگرايان نيز بكار نبرد. ازطرفي چندان بي ملاحظه وبدون معلومات به قالب نو نپيوست ، كه  به بيراه رود . او راهي معتدل را انتخاب كرد و بازباني ساده و صميمي به خلق اثر پرداخت .نگاه مشيري به جامعه و طبيعت نگاهي ملايم و احساسي است . او در دوران شاعري خود به آ رامي و مداوم پيش مي رود و هيچگاه از سرايش باز نمي ايستد.سخن گفتن از پاكي و زيبايي ، بيان عواطف انساني و به تصويركشيدن طبيعت از خصوصيات او و شعرش است . مشيري از شاعراني است كه سهم زيادي در پيشبرد شعر نو در بين عامه مردم دارد . در حقيقت او مانند پلي ميان شعر كهن و نيمايي بود كه بسياري از مخاطبان و جستجو گران از شعر او به شعر نيمايي و نو رسيد ند. آثار اوعمدتا در حال و هواي زندگي مردم مي چرخد و به همين  دليل او را شاعر مردم گرا ناميده اند . وي در آثار خود از مفاهيم كوچه و بازار به نحو قابل ملاحظه اي استفاده مي برد . وي  در وصف طبيعت توانا  بود . مشيري سالها در نشريات معتبر جامعه  ايران قلم زد و آثار خوبي ازخود به يادگار گذاشت و سرانجام در دوم آبان 1379 در تهران درگذشت و پيكرش را در بهشت زهراي تهران به خاك سپردند .  تشنه ي طوفان ، گناه دريا ،  ابرو كوچه ،  بهار را باور كن ،  پرواز با خورشيد ،  از ديار آشتي ،  از خاموشي ، مرواريد مهر ،  آه، باران و دلاويزترين  ، عناوين مهمترين آثار اويند .

سقوط وال استريت يا سه شنبه سياه :

در چنين روزي در سال 1929 ميلادي ميزان سهام در بازار وال استريت به شدت سقوط كرد. اين واقعه كه در تاريخ آمريكا از آن  به واقعه اي تلخ ياد مي كنند ، موجبات ركود گسترده  اقتصادي در اين كشور و دنيا را فراهم آورد . تحليل‌گران بورس نيويورك معتقدند سطح كلان  نرخ‌هاي بهره موجب افزايش هزينه استقراض شركت‌ها شده بود و تداوم روند رشد نرخ بهره ها ، ركود اقتصادي را به  همراه داشت . در اين دوره ميزان توليد ناخالص آمريكا به حد قابل ملاحظه اي كاهش يافت .  

هفته جهاني خلع سلاح  :


يكي از اهداف تاسيس سازمان ملل متحد پاسداشت صلح جهاني يوده است . به همين منظور در مقدمه منشورسازمان ملل متحد  آمده است : "ما مردم ملل متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسل هاي آينده از بلاي جنگ كه دو بار در مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان  نموده و با اعلام مجدد ايمان خود به  حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت و تساوي حقوق بين مرد و زن و همچنين به  ملت ها اعم از كوچك و بزرگ و ايجاد شرايط لازم  براي حفظ عدالت و احترام به الزامات ناشي از عهد نامه ها و ساير منابع حقوق بين المللي و كمك به ترقي اجتماعي و شرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر و براي نيل به هدف هايي چون تساهل ،  مدارا كردن و زيستن در حال صلح بايكديگر و به منظور متحد ساختن قواي خود براي نگهداري صلح و امنيت بين المللي و قبول اصول و ايجاد روش هايي كه عدم استعمال نيروي سلاحها را جز در راه منافع مشترك تضمين نمايد و...مصمم شده ايم كه براي تحقق اين مقاصد تشريك مساعي نماييم . " با اين توضيح همه ساله از 24 تا 30 اكتبر به عنوان هفته جهاني  خلع سلاح گرامي داشته مي شود . بي شك ايجاد جهاني عاري از سلاحهاي مختلف از جمله آرزوهاي بشر امروزي است . جهاي كه در آن نشاني از جنگ و كشتار و نمودي از سلاحهاي مخرب نباشد . البته سازمان ملل متحد در اين راستا تنها به توصيه به كشور هاي برهم زننده صلح جهان بسنده نمي كند  . به همين منظور  شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر اساس  ماده 39 منشور وجود هرگونه تهديد عليه  صلح ، نقض صلح و تجاوز را احراز و به  كشور هاي بر هم زننده صلح جهاني توصيه مي كند و چنانكه توصيه كفايت نكند بر اساس  مواد 41 و 42 منشور دست به محاصره اقتصادي  مي زند  و اجازه اقدام و توسل به زوررا صادر خواهد كرد . امروزه كشور هاي غربي بويژه ايالات متحده آمريكا كه خود داعيه دار خلع سلاح جهاني هستند ، بيشترين ميزان سلاح را در سطح جهان توليد مي كنند .   

روز جهاني گسترش اطلاعات  :

همه ساله بيست و چهارم اكتبر به عنوان روز گسترش اطلاعات در جهان گرامي داشته مي شود .
امروزه با توجه به ظهور عصر ارتباطات و ارزشي كه اطلاعات در توسعه و پيشرفت جوامع دارد تلاش براي حضور و تعامل بيشتر در زمينه استفاده از الگوهاي نوين ارتباطي برهيچ ملتي پوشيده نيست هما نطور كه دنياي ما از قيد و بند هاي سنتي سرمايه گذاري و تجارت و حضور در بازار كالاها و اشتغال رهايي جسته و پاي در عرصه اي نوين از تعاملات اجتماعي گذارده است به گونه اي كه يكي از اساسي ترين اقدامات همه كشورها بستر سازي براي حضور در دنياي مجازي ايجاد جايگاه مناسب با فرهنگ خود و كسب پايگاهي در دنياي مجازي اطلاعات ميباشد . فناوري اطلاعات از جنبه هاي مختلفي چه از نظر فرهنگي و ساختاراقتصادي و اجتماعي و جمعيتي قابل بحت است  . در اين ميان توجه به سرعتي كه جوامع در اين راه و براي ايجاد زمينه هاي حضور خود دارند قابل تامل مي نمايد . امروزه  اطلاعات بهايي فراوان دارد واينترنت مقوله اي است كه به اين مساله جامه عمل پوشانده است .

روزاستقلال زامبيا ازانگلستان و روز ملي :
زامبيا كشوري است نيمه كوهستاني در جنوب آفريقاي استوايي و در شرق آنگولا .  مساحت اين كشور 746256 كيلومتر مربع است . نژاد مردم زامبيا سياه و سفيد است  و زبان رسمي آنان انگليسي و محلي  . مردم اين كشور پيرو دين هاي مسيحيت ، اسلام و آنيميسم هستند . نوع حكومت زامبيا جمهوري است . اين كشور  در چنين روزي در سال 1964 ميلادي از انگلستان مستقل شد وبه عضويت سازمان ملل متحد در آمد . زامبيا عضو كشور هاي مشترك المنافع انگلستان نيز است . پايتخت آن لوزاكا نام دارد و از مهمترين  شهر هاي آن كيوه  و ندولا نام دارند . نام واحد پول اين كشوركواچاست  .

تولد مخترع لنز تلسكوپ :


در چنين روزي در سال 1632 ميلادي آنتوني وان لي ونهوك در دلفت هلند به دنيا آمد  . او براي نخستين بار لنزهاي ميكروسكوپي را در جهان خلق كرد . اين لنزها قادر بودند كه حتي موجودات بسيار ريز را درشت تر از وضع معمول نمايند . 

انعقاد پيمان وستفاليا :

چون فردينان دوم امپراطور آلمان در نظر داشت سلطنت را در خاندان خويش موروثي كند با پيروان مذهب پروتستان كه در آلمان  
  اكثريت داشتند به سختي رفتار مي كرد و قصد از بين بردن اين جماعت را در سر داشت.  ليكن چون كار هاي او با سياست فرانسه مباينت داشت سبب آغاز جنگ هاي سي ساله شد . جنگ هاي سي ساله  پس از كشتار هاي طولاني سرانجام در چنين روزي در سال 1648ميلادي با پيروزي فرانسه و عقد معاهده وستفالي با آلمان به پايان رسيد . به موجب اين معاهده ولايت آلزاس غير از استراسبورگ و شهر هاي مس و وردن به تصرف فرانسه در آمدند.    

تقسيم لهستان :
در چنين روزي در سال 1759 ميلادي كشور لهستان به دو قسمت تقسيم شد . كشور هاي تقسيم كننده عبارت بودند  از استراليا روسيه و پروس . لهستان در پايان جنگ جهاني دوم دوباره مستقل  و از نو ساخته شد . 

عبور از آبشار نياگارا:
در چنين روزي در سال 1901 ميلادي دير دويل آنا ادسون تيلور، به عنوان نخستين زن  در جهان موفق شد   ،آبشار نياگارا را با يك بشكه چوبي پشت سر گذارد . او در اين هنگام 43 ساله بود .

اعدام دو تن از برجسته ترين همكاران حزب نازيسم :
در چنين روزي در سال 1945 پير لاوال از فرانسه و ويدكام آراهام كوييزلينگ از نروژ اعدام شدند . اين دو مرد  دو تن از  برجسته  ترين مشاوران و همكاران نازي ها در طول جنگ جهاني دوم بودند ودر برخي موارد  باعث  شكست دول متحد شدند.

اختراع كبريت :
در چنين روزي در سال 1836 ميلادي كبريت به عنوان يك ماده سوختني اختراع شد .

بكارگيري اصطلاح جنگ سرد :

در چنين روزي در سال 1948 براي نخستين بار اصطلاح جنگ سرد به كار گرفته شد . اين اصطلاح پيش از آن كه كميته بررسي جنگ سنا ،  آن را عنوان نمايد از زبان برنارد باروك در يك سخنراني عنوان شد . جنگ سرد به وضعيتي گفته مي شود كه در آن دو قطب شرق و غرب پس از جنگ جهاني دوم تنها به تبليغات عليه يكديگر روي آوردند . مك كارتيسم در آمريكا سوغات اين گونه تفكر است .   

آماده باش كامل آمريكا در برابر كوبا :

در چنين روزي در سال 1962 نيروهاي نظامي آمريكايي به حال آماده باش كامل در برابر كوبا در آمدند . در واقع محاصره اصلي و رسمي كوبا درچنين روزي آغاز شد .

قطع رابطه بريتانيا با سوريه :

در چنين روزي در سال 1986 ميلادي بر يتانيا روابط خود را با سوريه قطع كرد . اين قطع رابطه سياسي پس از آن روي داد كه  يك اردني  در بريتانيا عليه منافع رژيم صهيونيستي  بمب  گذاري كرد . شهود در دادگاه سوگند خورده بودند  كه سوريه هم  در حمله به منافع رژيم اشغالگر قدس در بريتانيا  سهيم بوده است .

آزمايش اديسه 2001 : 

در چنين روزي در سال 2001 ميلادي فضا پيماي اديسه مريخ 2001 بطور موفقيت آميزي توانست واردكره مريخ شود .

ارتقاي سرويس اينترنتي ام اس ان :

در چنين روزي در سال 2002 ميلادي شركت هاي مايكروسافت و والت ديزني اعلام كردند كه كه نسخه ارتقا يافته سرويس اينترنتي مايكرو سافت ام اس ان با حجم ها و طراحي هاي  شركت  ديزني ،  بر روي اين شبكه جهاني انتشار مي يابند .

تولد آنتوني وان لئوون هوك :
 لئوون هوك   فيلسوف بر جسته هلندي در چنين روزي  در سال 1632 ميلادي به دنيا آمد . وي فيلسوفي طبيعت گرا بود . "سوداي فلسفي " عنوان مهمترين اثرفلسفي اوست . 

تولد جوزف هال :
در چنين روزي در سال  1788 ميلادي سارا جوزف هال شاعر بر جسته آمريكايي قدم به عرصه گيتي نهاد  . مهمترين اثر ادبي او " مري يك بره كوچك دارد" نام دارد .  

تولد موس هارت :
 هارت نمايشنامه نويس آمريكايي در چنين روزي در سال 1904 ميلادي ديده به جهان گشود ." تو تنها نمي تواني آن را بگيري" و" پرده اول" عناوين مهمترين آثار نمايشي اويند .

تولد  دنيس لورتوف :
 لورتوف شاعر  آمريكايي در چنين روزي درسال 1923 ميلادي متولد شد  . "جوي بنت پوست " عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .

تولد لوچيانو بريو :


 بريو آهنگساز مشهور ايتاليايي در چنين روزي در سال 1925 ميلادي  متولد شد ." راهها " عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .

در گذشت تيكو براه :
 براه ستاره شناس معروف آمريكايي در چنين روز ي در سال 1601 ميلادي در گذشت  . وي در سن 54 سالگي در پراگ دار فاني را وداع گفت  .

در گذشت پير گسندي :
 گسندي فيلسوف فرانسوي در چنين روزي در سال 1655 ميلادي در گذشت  . وي در سن 63 سالگي دار فاني را وداع گفت .

در گذشت كريستين د يور :

 كريستين د يور طراح و هنرمند فرانسوي در چنين روزي در سال 1957 ميلادي در گذشت و ي در سن 52 سالگي و در ايتاليا در گذشت . طرح هاي مد او هم اكنون هم  در فرانسه طرفداران بسياري دارد .

در گذشت كنستانتين  آلاجالوف :
 كنتستانتين  آلا
جالوف هنرمند ونقاش معروف  روس در چنين روزي در سال 1987 ميلادي به دنيا آمد . وي به هنگام مرگ 86 سال داشت . 


کد خبر 32805

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha