تاكيد بر حق مسلم كشورها در برخورداري از فناوري هسته اي / تشكيل كميسيون مشترك اقتصادي

رئيس جمهوري افغانستان عصر امروز پيش از ترك تهران، به قصد اصفهان بيانيه مشتركي را با همتاي ايراني ‌اش صادر كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در اين بيانيه محمود احمدي ‌نژاد رئيس جمهوري كشورمان و حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان با تاكيد بر حق مسلم كشورها و برخورداري آنها از فن ‌آوري ‌ها و صنايع جديد از جمله فن ‌آوري صلح‌ آميز هسته اي در چارچوب قوانين بين ‌المللي، ضرورت دستيابي به راه ‌حل مسالمت ‌آميز در پرونده هسته‌ اي جمهوري اسلامي ايران ازطريق گفت ‌وگوهاي ديپلماتيك را مورد تاييد قرار دادند.

متن كامل بيانيه‌ مشترك روساي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان به تاريخ شش خردادماه 1385 به اين شرح است:

جناب آقاي حامد كرزاي رئيس جمهوري اسلامي افغانستان در راس يك هيات عالي‌ رتبه از تاريخ 6 الي 8 خرداد ماه (ماه جوزا) 1385 بنا به دعوت رسمي جناب آقاي دكتر محمود احمدي ‌نژاد، رئيس جمهوري اسلامي ايران از تهران ديدار رسمي به عمل آوردند.

جناب آقاي كرزاي در جريان اين ديدار با مقام معظم رهبري و رئيس محترم جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي ملاقات و گفت‌وگو نمودند.

هدف از اين ديدار، گفت‌ وگو و تبادل نظر مقامات دو كشور در خصوص گسترش روابط دوجانبه، تداوم مشاركت جمهوري اسلامي ايران در بازسازي افغانستان، رايزني و تبادل نظر پيرامون مسايل منطقه اي و تحولات بين ‌المللي بود و در اين راستا گفت ‌وگوهاي مفيدي صورت گرفت.

طرفين در راستاي توسعه و تقويت هر چه بيشتر روابط بر اساس حسن همجواري، احترام به حاكميت ملي و مصالح دو كشور با بيان اين مطلب كه مرزهاي مشترك دو كشور، مرزهاي صلح و دوستي بوده و منافع دو ملت را تضمين مي‌نمايد. بر گسترش همكاري‌ هاي مرزي، امنيتي و مبارزه قاطع با اشرار تاكيد نمودند و به منظور تداوم اين همكاري‌ هاي مرزي، امنيتي و مبارزه قاطع با اشرار تاكيد نمودند و به منظور تداوم اين همكاري‌ ها و گسترش آن خواستار برگزاري مداوم جلسات كميسيون عالي مشترك امنيتي براي ساماندهي همكاري ‌ها در اين زمينه گرديدند.

جمهوري اسلامي ايران، بازسازي افغانستان را در مقطع كنوني ضروري‌ ترين نياز در راستاي تثبيت امنيت و توسعه پايدار در افغانستان مي ‌داند و بر اين اساس همچنان در برنامه‌ هاي عمراني، سرمايه‌ گذاري و ايجاد صنايع در اين كشور كمك و همكاري خواهد نمود. طرف افغان ضمن قدرداني از طرح‌ها و اقدامات انجام شده در چارچوب كمك‌ هاي جمهوري اسلامي ايران به افغانستان طي چهار سال گذشته، خواستار تداوم اين همكاري ‌ها شد.

با عنايت به ايجاد زيرساخت‌ هاي حمل ونقل و ترانزيتي در توسعه‌ اقتصادي منطقه، دو طرف جهت احداث طرح مهم راه‌ آهن خواف هرات كه در راستاي توسعه‌ راه ‌هاي ارتباطي افغانستان مي ‌باشد، به توافق رسيدند. جزئيات اجراي اين پروژه‌ مهم توسط هيات‌ هاي كارشناسي دو كشور مورد بررسي قرار گرفته و يادداشت تفاهم اجرايي آن در حضور روساي محترم جمهور دو كشور امضاء شد.

دو طرف ضمن ابراز رضايت از توافقات به عمل آمده‌، در مورد تشكيل كميسيون مشترك اقتصادي بين دو كشور، بر برگزاري دومين اجلاس آن در آينده نزديك كه مي‌تواند اقدام مهمي در جهت توسعه هر چه بيشتر روابط اقتصادي دو كشور باشد، تاكيد نمودند.

دو طرف ضمن ابراز خرسندي از اسناد امضاء شده در جريان اين سفر (موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري، همكاري قضايي، استرداد مجرمين و انتقال محكومين به حبس و همكاري‌هاي فرهنگي، علمي و آموزشي و يادداشت تفاهم احداث خط آهن، قرنطينه‌ گياهي) بر اجرايي نمودن توافقات به عمل آمده تاكيد نمودند. طرفين همچنين آمادگي خود را جهت مذاكره كارشناسان فني دو كشور و امضاء اسناد همكاري در راستاي تحكيم، تقويت و تسهيل روابط دو جانبه در كليه‌ زمينه‌ ها از جمله تعيين مرزهاي گمركي جديد در مناطق مشتركي مرزي را بر اساس اصول حسن همجواري و منافع مشترك مورد تاكيد قرار دادند.

جمهوري اسلامي ايران آمادگي شركت‌ هاي ايراني را جهت مشاركت فعال به صورت دو جانبه يا چند جانبه در طرح ‌هاي بازسازي افغانستان اعلام نمود. دولت افغانستان ضمن استقبال از مشاركت شركت ‌هاي ايراني در بازسازي و سرمايه ‌گذاري در افغانستان تلاش خواهد نمود تا تسهيلات و زمينه ‌هاي لازم را براي سرمايه ‌گذاري و فعاليت بخش‌ هاي مختلف اقتصادي فراهم نمايد.

با عنايت به وجوه مشترك فراوان فرهنگي و تاريخي دو كشور كه زمينه را براي توسعه هر چه بيشتر روابط در زمينه‌ هاي مختلف فراهم نموده است، دو طرف از اقدامات مهمي كه در بخش فرهنگي و آموزشي در خصوص آموزش كادر وزارتخانه ‌هاي افغانستان، اعزام مستشاران فني، اعطاي بورس تحصيلي، چاپ كتب درسي، احداث و تجهيز مدارس و كتابخانه ‌ها صورت گرفته، ابراز خرسندي نموده و تداوم آن را مورد تاكيد قرار دادند.

مواد مخدر همچنان به عنوان يكي از معضلات اساسي در منطقه و جهان محسوب مي‌ شود، رفع اين معضل نيازمند همكاري و مبارزه همه جانبه بين ‌المللي با اين پديده است. عدم توجه به اين موضوع موجب بروز مشكلات سياسي و اجتماعي در افغانستان و منطقه شده و مي ‌تواند زمينه‌ رشد تروريسم را فراهم آورد. در جهت مبارزه با مواد مخدر با عنايت به اين كه برنامه‌ها و اقدامات مهمي در اين زمينه بين بخش‌ هاي ذيربط دو كشور با همكاري جامعه‌ بين ‌المللي در جريان مي ‌باشد، جمهوري اسلامي ايران ضمن آمادگي كمك و هرگونه همكاري جهت ريشه‌ كن شدن كشت مواد مخدر در افغانستان، توجه بيشتر جامعه‌ جهاني و دولت افغانستان جهت مقابله با اين پديده ضروري مي‌ داند.

دو طرف ضمن ابراز اميدواري به استمرار و تسريع روند بازسازي جهت فراهم شدن زمينه بازگشت مهاجرين افغان در ايران در چارچوب برنامه‌ سه جانبه با كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در اين زمينه تاكيد نمودند.

طرفين ضمن رايزني در خصوص همكاري ‌هاي منطقه اي بر لزوم هماهنگي بيشتر در مجامع و سازمان‌هاي منطقه‌اي از جمله اكو در چارچوب منافع مشترك تاكيد نمودند. دو طرف همچنين از همكاري‌ هاي سه جانبه منطقه اي جمهوري اسلامي ايران و افغانستان با ازبكستان و تاجيكستان (به صورت جداگانه) كه در راستاي توسعه‌ اقتصادي و تسهيل ارتباطات و ترانزيت كالا به افغانستان خواهد بود، ابراز رضايت نمودند.

طرفين با بيان خطر تروريسم در منطقه و جهان بر مبارزه همه جانبه با آن تاكيد و خواستاري همكاري‌هاي مشترك كشورهاي منطقه و جهان در مبارزه و ريشه ‌كني اين پديده‌ شوم شدند.

طرفين ضمن تاكيد بر حق مسلم كشورها و برخورداري آنها از فن‌آوري‌ها و صنايع جديد از جمله فن ‌آوري صلح‌ آميز هسته اي در چارچوب قوانين بين ‌المللي، ضرورت دستيابي به راه ‌حل مسالمت‌ آميز در پرونده‌ هسته اي جمهوري اسلامي ايران از طريق گفت‌وگوهاي ديپلماتيك را مورد تاييد قرار دادند.

محمود احمدي ‌نژاد
رئيس جمهوري اسلامي ايران

حامد كرزاي
رئيس جمهوري اسلامي افغانستان

کد خبر 332716

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 12 =