جمهوريخواهان و دموكرات ها در بينش سلطه طلبانه برجهان اختلافي ندارند

لوموند ديپلماتيك با اشاره به چالشهاي داخلي دولت بوش تاكيد كرد عليرغم انتقادات كنوني دموكرات ها از جمهوريخواهان ، دو حزب اصلي آمريكا در رويكردهاي سلطه طلبانه با هم اختلافي ندارند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" نشريه لوموند ديپلماتيك در تحليلي به قلم آناتول ليه ون Anatol LIEVEN پژوهشگر بنياد آمريكاي نو در واشنگتن دي سي  با عنوان " انزواي فزاينده  بوش در ستيز عراق -  ارتش امريكا از جنگ عراق به ستوه آمده است "  افزود : " گرفتارآمدن ارتش آمريكا در عراق با دستكم 2500 نظامي كشته شده  و فقدان چشم اندازي سياسي يا نظامي براي خروج از بن بست ، آغاز شورشي را در وزارت دفاع  (پنتاگون) و سازمان مركزي اطلاعات (سيا) برانگيخته است. نگراني از درگيري ديگري در منطقه نيز به  دشواري هاي سربازگيري افزوده است.  بانگ خطر مي رود تا دست وبال كاخ سفيد را ببندد" .

تحليلگر لوموند در ادامه مي نويسد : "  اكنون شايد رئيس جمهور بوش  ميان مردم حتي از ليندون جانسون هم نامحبوب تر باشد. مي توان يقين داشت كه نزد بسياري از وطن پرستان آمريكائي، بيانيه هاي خوش باورانه دولت درباره جنگ عراق كه بارها تكرار شده  و هربار خلاف آن ثابت شده است درست مانند بيانيه هائي از قماش  دوران جنگ ويتنام است و  تنها مي تواند خشم و ريشخند آمريكائيان را برانگيزد ".

 آناتول ليه ون  با اشاره به ناتواني كاخ سفيد در اداره بحران فاجعه كاترينا مي گويد :" هرچند دولت رئيس جمهور بوش توانست بي آنكه هيچ كارمند عاليرتبه اي از كار بركنار شود از توفان كاترينا جان بدر برد، اما از اين پس مهر نا آزمودگي و ناپختگي و ناشيگري در چاره جوئي آن فاجعه بر پيشاني كاخ سفيد نقش بسته است . بي اعتنائي رئيس جمهور به كنگره و صلاحيت هاي فرا قانوني كه براي خود تعيين كرده نه تنها اعتراضات تند نمايندگان دموكرات مجلس بلكه ناخشنودي جمهوريخواهان را هم برانگيخته است ".

بي اعتنائي بوش به كنگره و صلاحيت هاي فرا قانوني كه براي خود تعيين كرده نه تنها اعتراضات تند نمايندگان دموكرات مجلس بلكه ناخشنودي جمهوريخواهان را هم برانگيخته است

پژوهشگر بنياد آمريكاي نو در واشنگتن دي سي  همچنين به رسوايي هاي كاخ سفيد و چني معاون بوش در ماجراي لوئيس ليبي و افشاي نام مامور اطلاعاتي  سيا كه همسرش مخالف جنگ عراق بود اشاره مي كند و مي نويسد :" لويس ليبي معروف به "سكوتر"  رئيس دفتر ديك  چني  تحت تعقيب قانوني قرار گرفت . فاش كردن نام مأموران پنهان سيا جرمي است كه در ديوان فدرال قابل پي گيري است و دور نيست كه متهمان ديگري از جمله كارل روو، مشاور سياسي اصلي رئيس جمهور كه در 19 آوريل از سمت خود در كاخ سفيد استعفا داد را نيز به دادگاه بكشاند. با اينهمه صدور قرار مجرميت تنها بخش نمايان شكافي است كه ميان كاخ سفيد از يكسو و سازمان مركزي اطلاعات و نيز قسمت مهمي از سلسله مراتب نظامي از ديگر سو گسترش مي يابد".

وي در ادامه افزوده است :"  مدت ها  است كه ناسازگاري ميان اعضاي سازمان مركزي اطلاعات (سيا) و دستگاه رياست جمهوري درباره جنگ عراق آشكار گرديده است. به تازگي نيز پل پيلار، مسئول پيشين خاورميانه و جنوب آسياي سازمان سيا و نويسنده گزارشي بدبينانه درباره عراق كه در سال 2004 به بيرون درز كرد بار ديگر تأكيد كرده است كه دولت بوش هنگام جنگ عراق كوششي سازمان يافته براي گمراه كردن  افكار عمومي و باهدف برافروختن آتش جنگ براه انداخته بود " .

تحليلگر لوموند ديپلماتيك انتصاب پورتر گاس به رياست سازمان سيا در سال 2004 را تلاشي از سوي دولت بوش براي مهار مخالفت هاي دستگاه هاي اطلاعاتي با برنامه هاي خود ارزيابي كرده و افزوده است  :" اما دلسردي ها و تفرقه هائي كه اين سازمان اطلاعاتي را به لرزه در آورده است   باعث كناره گيري اجباري گاس شد . در طول دوسالي كه وي بر سركار بود، ده ها تن از مسئولان و تحليلگران سازمان سيا و به طور مشخص در ادارات مسئول عمليات پنهاني از سمت خود كناره گرفتند ".

آناتول ليه ون  در ادامه مي گويد :"  اينك ناخشنودي در رده هاي ارتش آمريكا هم برملا شده است. چندين ژنرال نامدار باز نشسته همانند بسياري از نظاميان هم قطار  ، آشكارا  دونالد رامسفلد وزير دفاع  و شيوه اداره جنگ عراق را به باد انتقاد گرفته اند. بخشي از اين حمله هاي بي سابقه را مخالفت نظاميان با تهاجم احتمالي ديگري، اين بار عليه ايران، برانگيخته است كه از فرجام زيان بارش براي ايالات متحده و ارتش امريكا بيمناكند ".

پژوهشگر بنياد آمريكاي نو در واشنگتن دي سي  افزوده است :" در واقع نظاميان ارشد ارتش آمريكا عقيده دارند كه حمله به مراكز هسته اي ايران مخاطره  راه افتادن موجي از روياروئي ها و اقدامات تلافي جويانه اي را در بر دارد كه مي توانند سرانجام آتش جنگي پردامنه را شعله ور سازد. آن ها فقط از پيامدهاي زيان باري كه چنين جنگي مي تواند براي نيروهاي آمريكائي به بار آورد واهمه ندارند، بلكه هراس آن ها  از چشم انداز كارزار عمده ديگري است كه ايالات متحده را به برقراري مجدد سربازگيري ناچار سازد، چرا كه تجربه ويتنام ياد آور آن است كه ارتشي كه از سربازان وظيفه فراهم آمده باشد غالبا بيشتر دستخوش رنجش و باختن روحيه است . اگر چنين شود اعتراضات گسترده مردمي در خاك آمريكا عليه ماجراجوئي هاي بين المللي واشنگتن مي  تواند فرمانفرمائي امپراتوري آمريكا  در خاورميانه را تندتر به سوي فرجام خود پيش راند" .

فرماندهان ارشد آمريكايي از ايجاد جنگي ديگر در منطقه هراس دارند چرا كه مي دانند ارتش آمريكا كه بنيادش بر سربازگيري استوار است همانند جنگ ويتنام با بحران فروپاشي روحيه روبرو است

تحليلگر لوموند در ادامه مطلب خود بارديگر به اختلافات عميق دستگاه هاي اطلاعاتي آمريكا با بوش اشاره مي كند و مي افزايد :" رئيس جمهور آمريكا هنگام حمله به عراق  توان كارشكني نهادهائي مانند ارتش و سازمان هاي اطلاعاتي در سياست كاخ سفيد را دست كم گرفته بود، كه نه با شورشي مستقيم بلكه با سيل مداومي از كناره گيري ها و به بيرون درز دادن اطلاعات  با كاخ سفيد به مقابله برخاسته اند" .

آناتول ليه ون  در ادامه به رقابت  دموكرات ها با جمهوريخواهان در انتخابات ميان دوره اي مجلس كنگره اشاره مي كند و مي گويد:" شايد دموكرات ها كه پيروزي آنان در انتخابات محتمل به نظر مي رسد تمام گناه ناكامي هاي آمريكا را در عراق به گردن جمهوريخواهان بياندازند اما  رهبران اين حزب هرگز ترديد بنياديني در رويكرد آمريكائي به جهان ندارند. رهبري حزب دموكرات درست به همان اندازه جمهوريخواهان  به ويژه در دوران زمامداري هري ترومن ، فيتزجرالد كندي و جانسون  دست اندر كار دستگاه هاي امنيتي بوده است ".

به اعتقاد " ليه ون"  برتري جوئي آمريكا در جهان كه رئيس جمهور كلينتون مدافع آن بود كمتر از رويكرد جمهوريخواهان به ستيزه جويي نيست  زيرا هر دو حزب اصلي آمريكا  از همان بينش ناسيوناليزم "تافته جدا بافته"  اي برخوردارند كه به موجب آن  تسلط بر جهان روا شمرده مي شود و دو طرف به عنوان اصول اعتقادي اختلافي درباره آن ندارند.

جمهوريخواهان و دموكرات ها هر دو  بينش ناسيوناليزم "تافته جدا بافته"  اي برخوردارند كه به موجب آن  تسلط بر جهان روا شمرده مي شود و به عنوان يك اصل اعتقادي اختلافي درباره آن ندارند

تحليلگر لوموند ديپلماتيك تصريح مي كند كه  بينش هاي دو حزب اصلي در آمريكا  به ويژه در حيطه اي كه اوضاع در آن از همه جا وخيم تر است، يعني در باره مسئله خاورميانه، به يكديكر نزديكتر است . همانگونه كه كلينتون نشان داده  هم دموكرات ها و هم جمهوريخواهان به دستمايه استيلاي اسرائيل، خواهان تضمين سيطره آمريكا بر  منطقه هستند، حتي اگر چنين هدفي احتمال درگيري جنگ هاي پياپي را افزايش دهد.

آناتول ليه ون  در ادامه به انتقاد دموكرات ها  از حكومت بوش  كه چرا در سال هاي  2001 و سال 2003 به پيشنهاد ايران براي گشودن باب مذاكره اي فراگير توجه نكرده  است اشاره مي كند و مي گويد :"   اما دولت كلينتون هم به وقت خود نتوانست از در زمان محمد خاتمي رئيس جمهور اصلاح طلب  ايران در سال 1997 براي سرگرفتن مذاكرات مستقيم بهره برداري كند و امروز آنچه سناتورهاي دموكرات مانند هيلاري كلينتون و ايوان باي درباره ايران مي گويند در محتوا با مواضع قبلي كاخ سفيد در زمان دموكرات ها چندان متمايز نيست ".

تحليلگر لوموند ديپلماتيك در ادامه همين مطلب به نفوذ لابي هاي صهيونيستي در هر دو حزب دموكرات و جمهوريخواه اشاره مي كند و مي گويد :" جمهوريخواهان و دموكرات ها هر دو عزم خود را براي خودداري از دست زدن به عملي قاطع براي پايان بخشيدن به ستيزه اسرائيل و فلسطين  آشكار ساخته اند. سردمداران دموكرات مانند  هيلاري كلينتون و نانسي پلوسي به جاي آنكه دولت بوش را به كوشش براي ايجاد  صلح تشويق كنند، مي كوشند بيش از بوش با هواداري بي قيد و شرط  از اسرائيل از وي پيشي گيرند ."

به گفته ليه ون چنانچه بوش تصميم به حمله به ايران بگيرد هم دستكم مي تواند بر حمايت تني چند از رهبران دموكرات حساب كند . به پيش بيني وي دموكرات ها در اين صورت نقشي دو پهلو بازي خواهندكرد، يا سكوت مي كنند  و يا صرفا فرصت جوئي پيشه مي كنند. در آن صورت چنين تهاجمي ممكن است به چشم جمهوريخواهان همچون معامله با صرفه اي در سياست داخلي جلوه كند.

نويسنده تحليل در پايان  مي گويد :" هرچند دموكرات ها بيش از پيش خواسته خود را براي  بيرون كشيدن زود هنگام نيروهاي آمريكايي از عراق مطرح مي كنند  اما واقعيت آن است كه آنان نيز از  ارائه تدبير دورانديشانه متفاوتي با آنچه بوش براي سراسر خاورميانه عرضه كرده است ناتوانند. سياستي كه دموكرات ها درباره نقاط ديگر جهان روا مي دارند كمتر از سياست كاخ سفيد بلند پروازانه نيست ".

کد خبر 344772

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 11 =