غرب از محاسبات اشتباه خود در باره ايران متاسف خواهد شد / تحولات لبنان موازنه سياسي منطقه را تغيير مي دهد

محمود احمدي نژاد درگفتگويي اعلام نمود : كساني كه فقط راجع به بمب، جنگ و حمله به ديگران فكر مي كنند، علت اصلي همه مشكلات امروز جهان هستند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمود احمدي نژاد در گفتگو با روزنامه هندي "هندو" به تشريح مواضع ايران در خصوص مسائل مختلف از جمله مسائل هسته اي، تحولات لبنان و روابط اقتصادي ايران و هند پرداخت.

بسته پيشنهادي 1+5

رئيس جمهوردرخصوص پاسخ ايران به بسته پيشنهادي 1+5 درپي پيچيده شدن اوضاع با قطعنامه 1696شوراي امنيت  گفت : به عقيده من، اين مسئله پيچيده نشده، بلكه روشن است. آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي نمي خواهند ايران به فن آوري صلح آميز هسته اي دسترسي داشته باشد و ازاين فنآوري استفاده كند و آنها از تمام وسايل در اختيار خود براي تضمين اين امر استفاده مي كنند.

وي تاكيد كرد : ما هميشه علاقمند به گفتگو بوديم و همچنان برپايه قانون و براساس منافع ملي مان و عدالت و در محيطي عادلانه، علاقمند به مذاكرات هستيم. علت اين است كه ما امور خود را بطور مشروع انجام داديم و هميشه به نظريه صلح و آشتي و عدالت اعتقاد داشتيم و خواهيم داشت و بر اين اساس از چيزي نمي ترسيم.

احمدي نژاد به تاريخ اعلام شده از سوي ايران براي پاسخ به بسته پيشنهادي اشاره كرد و گفت : آنها با اين وجود قطعنامه اي را صادر نمودند و من نمي توانم اين را توجيه كنم معني آن چيست؟ تنها نتيجه گيري كه مي كنم اينكه آنها مي خواهند ما را تهديد كنند. آنها مي خواهند نظر خود را بر ما تحميل كنند. آنها واقعاً به دنبال مذاكره نيستند.

گروه1+5  غلط محاسبه كردند،ما نگران نيستيم، اما آنها از محاسبه نادرست خود متاسف خواهند شد 

وي اظهار داشت : واقعيت اين است، آنها نمي خواهند با ما گفتگو كنند بلكه خواهان تحميل خواسته هاي خود بر ما هستند. آنها مي خواهند ما را از حقوق ما محروم سازند. آنها مي خواهند بالاي سرما شمشيرنگه دارند تا درنهايت ما تسليم شويم اما آنها غلط محاسبه كردند. زمان استفاده از اين روشها گذشته است. ما نگران نيستيم و آنها نسبت به محاسبه نادرست خود متاسف خواهند شد.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه هندو مبني بر احتمال ارائه پيشنهادي جديد ازسوي ايران در پاسخ به بسته پيشنهادي غرب گفت : چيزي كه ما اعلام نموديم اين است كه ما اين بسته پيشنهادي را مطالعه مي كنيم و ديدگاه خود در اين خصوص را پس از آن اعلام خواهيم كرد. ما علاقمند به ادامه مذاكره هستيم اما روش اخيرشان كافي است كه ما نسبت به صداقت آنها ترديدي داشته باشيم.

رئيس جمهور گفت : ما با در نظر گرفتن تمام تحولاتي كه تا به حال رخ داده، هيچ اعتمادي نداريم. ما فكر مي كنيم  اقدام به ارائه بسته پيشنهادي به ما بيشتر يك عمليات سياسي بوده است، لذا براي ما مشكل شده كه نتيجه گيري را كه به آن رسيده ايم، از ذهن خود پاك كنيم.

وي افزود : نتيجه گيري اين است كه آنها در اين خصوص زياد صادق نيستند. براي ما مشكل است تا بپذيريم كه آنها روشهاي قديمي استعمارگرانه خود را ترك نموده اند. بديهي است امكان آن وجود دارد كه به بررسي بسته هاي پيشنهادي ادامه دهيم و پاسخي را اعلام نمائيم. ما در اين خصوص نهايت تلاشهاي خود را انجام مي دهيم.

رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال كه " آيا شما تعجب كرديد كه روسيه و چين نيز در تصويب اين قطعنامه با آمريكا، فرانسه و انگليس همكاري كردند؟" گفت :  نه خير. ما روي دو پاي خود ايستاده ايم. البته بديهي است كه ما خواهان آن هستيم كه دوستان ما در كنار ما قرار داشته باشند.

تغيير سياست هسته اي ايران  

وي در خصوص احتمال خروج ايران از ان پي تي در پي افزايش فشارها گفت : ما كراراً گفته ايم كه تمام فعاليت هاي هسته اي ما مسالمت آميز بوده و در چارچوب پادمان آژانس و مقررات ان.پي.تي. انجام مي گيرند. ما بطور محكم در داخل آن مرزها قرار داريم. اما با اين وجود، اگر آنها تصميم بگيرند تا براي اعمال فشار عليه ما، براي محدود ساختن فعاليت هاي ما، از ابزارهايي كه در اختيار دارند، استفاده نمايند و سعي كنند تا ما را از حق خود محروم سازند و چيزي را كه حق ما است از ما بگيرند و براي منحرف نمودن حقوق ما سعي كنند، بديهي است كه ما نظر خود را عوض خواهيم كرد.

خبرنگار هندو پرسيد : در اين صورت نظر شما راجع به عضويت در ان.پي.تي. عوض خواهد شد يا راجع به صلح آميز بودن برنامه هسته اي ، رئيس جمهور پاسخ داد : ما به تناسب پاسخ آنها، پاسخ خواهيم داد. به عبارت ديگر، ما پاسخ متقابل خواهيم داد. البته بايد مشخص كنم كه آنها نمي توانند عليه ما فشار اعمال كنند.

خبرنگار هندو با اشاره به فتواي امام خميني در خصوص حرام بودن استفاده از بمب هسته اي در اسلام پرسيد : آيا شما هم توليد بمب هسته اي و يا نگهداشتن بمب براي مقصد بازدارندگي را يك اقدام غيراسلامي تلقي مي كنيد؟

امروزعصر تفكر، مبادلات فرهنگي است ، چيزي كه ما به شدت علاقمند آن هستيم، مبادلات خوب انساني، صلح، عدالت و (ارزش) قلم است كه همه آن بايد براي بهبود كار كنند. بمب ها ثروتي را به دنبال ندارند. پولي كه براي توليد تسليحات خرج مي شودبايد براي رفاه، براي توسعه جوامع مختلف خرج شود

احمدي نژاد پاسخ داد : ما فكر مي كنيم آن زمان كه تسليحات كشتار جمعي در تعيين مسير روابط سياسي و انساني نقش داشت، گذشته و آن دوره به سر آمده است و در آينده بسيار نزديك، اين ذخاير موجود بي فايده خواهند شد. همه كشورها جنگ، كشتار و خونريزي را دوست ندارند. تنها برخي ابرقدرت ها علاقمند به گسترش مسابقه تسليحاتي مي باشند و بدون ترديد علت آن اينست كه آنها دنبال پر كردن جيب هاي خود هستند.

وي افزود : امروز عصر تفكر، مبادلات فرهنگي است. چيزي كه ما به شدت علاقمند آن هستيم، مبادلات خوب انساني، صلح، عدالت و (ارزش) قلم است كه همه آن بايد براي بهبود كار كنند. بمب ها ثروتي را به دنبال ندارند. پولي كه براي توليد تسليحات خرج مي شود بايد براي رفاه، براي توسعه جوامع مختلف ما و هم براي بهداشت خرج شود.

صرفه اقتصادي سوخت هسته اي

رئيس جمهور در پاسخ به سوالي درخصوص صرفه اقتصادي برق هسته اي در شرايطي كه ايران نيازمند صنعت پالايش نفت است گفت :  اين دوموضوع چيزي را بريكديگر تحميل نمي كنند. كارشناساني كه درحوزه هايي كه شما به سوي آن اشاره كرديد، فعال هستند بايد فعاليت هاي خود را بهتر انجام دهند وحتماً ما به آنها مي گوئيم عمليات خود را تسريع ببخشند. اين دو تلاش موازي مي باشد و مشكلي را در راه ديگري ايجاد نمي كند. آيا كسي مي تواند ادعا كند كشوري كه به مقادير زيادي انرژي به شدت نياز داشته باشد، از پرداختن به امور بهداشتي صرفنظر كند؟ يا از مسائلي مانند ايروديناميك، ليزرها و خدمات پيشرفته بهداشتي صرفنظر كند؟ رشته هاي مختلف فن آوري و علوم وجود دارند. اين امر براي يك كشور طبيعي است كه در يك رشته بيشتر پيشرفت كند.

روابط  تهران- دهلي 

 احمدي نژاد در خصوص روابط ايران و هند بويژه بعد از راي مثبت اين كشور به قطعنامه ضد ايراني شوراي حكام آژآنس در سال گذشته گفت : ايران وهند داراي روابط تاريخي هستند. بسياري از مشتركات فرهنگي و تمدني، اين دو كشور را به يكديگر مربوط ساخته اند. ادبيات و هنر ما، و همينطور آداب اجتماعي، سنت ها و روشنفكران ما، و ذوق و احساسات مردم اين كشور بسيارمشابه ملت هند مي باشند. بعلاوه، دراين منطقه ما داراي بسياري از منافع مشترك و ديدگاه هاي و مواضع مشترك  هستيم. روابط ما داراي ريشه هاي عميق در تاريخ هستند.

وي در عين حال افزود : ما از موضع اتخاذ شده توسط دولت هند ناراحت شديم. اين موضع  تعجب آور بود. با اين وجود، اين امر در تعيين روابط ما نقشي نخواهد داشت. ما در اين خصوص كار مي كنيم و اميدوار به ظهور افق هاي بسيار شفاف و اميدبخش هستيم. هنگامي كه ايرانيان خود را در كنار برادران هندي خود مي يابند، بسيار احساس راحتي مي كنند و ما داراي شباهت هاي زيادي با هندي ها هستيم. مناسبات ما از نوعي نيست كه تحت تاثير يك اشتباه قرار بگيرد. فكر مي كنم، اين مناسبات به قدري مهم مي باشند كه اگر طرفي اشتباه هم بكند خود آن طرف آن اشتباه را اصلاح خواهد كرد. اما راجع به آن نگران نيستيم و اين امر براي ما تعجب آور بود.

خط لوله گاز ايران پاكستان هند

خبر نگار هندو پرسيد :  هنگامي كه وزير نفت هند، مورلي ديورا، با شما در ماه ژوئن در شانگهاي ملاقات داشت، شما گفته بوديد كه از مجلس ايران خواهيد خواست تا وضعيت قرارداد ال.ان.جي. را مشخص كند. آيا شما مي توانيد بفرمائيد كه وضعيت كنوني چيست؟

دكتر احمدي نژاد پاسخ داد :  مي خواهم تاكيد كنم مسئله قرارداد ال.ان.جي. ربطي با مسئله آژانس ندارد. مي خواهم بطور صادقانه عرض كنم، همه چيزدر نهايت به تفسيرحقوقي قرارداد برمي گردد. بين شركت نفتي ما و همتاي هندي اش يك اختلاف نظر وجود دارد. در رابطه با همكاري انرژي با هند عرض مي كنم كه من شخصاً اين مسائل را پيگيري مي كنم. من از همكارانم خواسته ام تا در اين مورد با مجلس تماس برقرار كنند و بپرسند كه در مسئله ال.ان.جي. ما در كجا قرار داريم. فكر مي كنم، ظرف 30 – 40 روز از امروز، ما پاسخي خواهيم داشت.

وي در خصوص ميزان انعطاف پذيري ايران در قيمت گاز در خط لوله ايران، هند و پاكستان گفت :  ما داراي احترام و محبت زيادي نسبت به مردم هند و پاكستان هستيم. ما آنها را مانند مردم خودمان نگاه مي كنيم. ما بسيار علاقمند به احداث اين خط لوله هستيم. بايد ملاحظه كنيم در حال حاضر ما براي گاز خود از سوي اروپا و با قيمت بالا پيشنهادهاي زيادي را داريم. با اين وجود ما خواهان احداث اين خط بين ايران، پاكستان و هند هستيم. ما مي خواهيم اين خط يك خط برادري و صلح شود. بدون ترديد، ما موضع انعطاف پذيري اتخاذ خواهيم كرد.

احمدي نژاد با اشاره به اينكه اين مسير بايد از طريق شركت ملي نفت ايران طي شود افزود: آنها بايد قراردادي را طراحي كنند. بديهي است ديدگاه آنها يك ديدگاه اقتصادي مي باشد و آنها بايد اين كالا يعني گاز را به بالاترين قيمت بفروشند. اين خط لوله قابل اعتماد و قابل تضمين خواهد بود. با در نظر گرفتن اين امر، قيمت نمي تواند با قيمت هاي بين المللي زياد متفاوت باشد. فكر مي كنم انشاالله مي توانيم به توافقي برسيم. بايد به كارشناسان سه كشور فرصت بدهيم تا به توافق برسند.

نامه به بوش و مركل

خبرنگار هندو با اشاره به ابتكار ديپلماتيك دكتر احمدي نژاد در ارسال نامه به بوش و مركل پرسيد هدف از ارسال اين نامه ها چيست؟ آيا آن نامه ها دعوتي براي مذاكره بود؟ آيا شما از اينكه پاسخ نامه هاي خود را دريافت نكرديد، مأيوس شديد؟

غربي ها براي فعاليتهاي ديپلماتيك چارچوبي را تهيه نموده اند ، هر كسي كه طبق آن اصول عمل كند و هر كسي كه در داخل آن چارچوب قرار داشته باشد، ضرر خواهد كرد

رئيس جمهور پاسخ داد :  شما بايد دو نكته را مورد توجه قرار دهيد. غربي ها براي فعاليت هاي ديپلماتيك چارچوبي را تهيه نموده اند. آنها مقررات بازي را تدوين نموده اند و مي خواهند همه آن اصول را رعايت كنند. من به شما اطمينان مي دهم كه هر كسي كه طبق آن اصول عمل كند و هر كسي كه در داخل چارچوب قرار داشته باشد، ضرر خواهد كرد.

وي افزود : ما بايد سنت ها، روش ها و متدهاي خود را تهيه كنيم. ما خود ما مي توانيم چارچوبي درست كنيم. ما يك فرهنگ بسيار غني و يك تمدن بسيار قديمي را بعنوان پشتوانه خود داريم. ما براي حل بسياري از مسائل بين المللي پيشنهادها و ديدگاه هايي را داريم. لذا براساس آن، اعتقاد راسخ داريم كه مي توانيم جهان خوبي را داشته باشيم. ما مي توانيم جهان را بهتراز وضعيت كنوني اداره كنيم.

احمدي نژاد توضيح داد : نامه هاي كه من ارسال كردم، از نظر روحيه، بيشتر يك پيام بود. بدون ترديد، من اميدوار و علاقمند به آن بودم كه آنها اين كلمات صادقانه را قدرداني كنند و بپذيرند. من دوست داشتم كه آنها به راستي برگردند و به صداقت ارزش بگذارند. آنها راجع به حق انتخاب خود آزادهستند. اما درنهايت، همه افراد محصولي كه كاشتند را درو خواهند كرد و نتايج  انتخاب هاي خود را تحمل خواهند كرد.

وي تاكيد كرد : من معتقدم اين نامه ها در هدف خود موفق بوده اند. اين پيامي بود، درخواستي بود و دعوتي بود براي صلح و قدرداني صداقت. اگر آنها اين پيام را مي پذيرفتند، خوب بود. اگر آنها انكار كنند، ملل جهان ارزيابي خواهند كرد كه آنها مخالف صلح بودند، زيرا اين درخواستي براي صلح و دعوتي براي صلح بود.

تحولات لبنان

به گزارش "مهر" خبرنگار هندو پرسيد : آيا عدم توفيق اسرائيل در نيل به هدف خود در لبنان فرصت جديدي براي جامعه بين المللي براي تلاش دستيابي به صلح عادلانه در خاور ميانه مي باشد تا همه كشورها بتوانند بطور مسالمت آميز و در داخل مرزهاي امن و با آزادي زندگي كنند؟ 

 رئيس جمهو پاسخ داد : ما اعتقاد داريم تحولاتي كه در لبنان رخ داده، موازنه هاي كنوني در منطقه را تغيير خواهند داد. رژيم اشغالگر قدس (اسرائيل) رژيمي است كه به دستگاه جنگ نظامي خود بسيار متكي مي باشد و در اين خصوص بسيار حرف هم مي زند. اين رژيم فاقد روابط انساندوستانه مي باشد، يك روابط ديرينه با كشورهاي منطقه. اين كشور فقط بر قدرت نظامي خود تكيه مي كند. آنها ظرف 60 سال گذشته بارها از اين قدرت استفاده كردند. اما اين قدرت نظامي و اين دستگاه جنگ اكنون بطور ناگهاني متوقف شده است. بديهي است، اين خلأ مقدمه برخي تغييرات مي باشد و اين تغييرات رخ خواهند داد. تحولات تا به حال رخ نداده اند. ما بسيار اميدوار هستيم كه اين تحولان منجر به يك صلح عادلانه و پايدار شود .

احمدي نژاد با بيان اينكه آمريكا ، انگليس و رژيم صهيونيستي علاقه اي به صلح در منطقه ندارند گفت :  آنها در جستجوي جنگ هستند. آنها خواهان ايجاد تسلط هستند. اين امر از رفتار آمريكائيها و انگليس ها به هنگامي كه مسئله آتش بس در لبنان مورد بحث قرار مي گيرد، كاملاً روشن مي شود. 

وي در پايان تاكيد كرد : چيزي كه اخيراً در لبنان رخ داده به ما مي گويد كه برخي ابرقدرت ها علاقمند به پيشرفت كشورهاي ديگر نيستند. آنها فقط راجع به منافع خود فكر مي كنند، آنها فقط جيب هاي خود را پر مي كنند و به كنترل و تسلط خود گسترش مي دهند. آنها چه كساني هستند؟ آنها كساني هستند كه مدعي هستند ملاحظات اخلاقي جايگاهي در مناسبات سياسي و روابط اجتماعي ندارد. آنها راجع به ستم عليه ديگران، راجع به دروغ  و فساد ترديدي ندارند.

رئيس جمهور خاطرنشان كرد: همه اينها به من مي گويد كه بشريت علاقمند به داشتن حاكماني مي باشد كه مقررات اخلاقي را رعايت كنند. جهان به افراد متقي و خالص نياز دارد. كساني كه فقط راجع به بمب ها، حمله به ديگران، تجاوز و ظلم عليه ديگران فكر مي كنند، علت اصلي همه نارسائيها در اين جهان مي باشند. ناتواني شوراي امنيت سازمان ملل در كمك به آوردن صلح و آشتي براي ملل مختلف را مي توان در رفتار برخي رهبران جستجو كرد.

کد خبر 367189

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 3 =