مقاومت حزب الله اسطوره شكست ناپذيري اسرائيل را در هم شكست / فلسطيني ها هزينه درك نادرست اعراب از صلح را پرداختند

بشار اسد امروز سه شنبه با تاكيد بر اينكه حزب الله، اسطوره شكست ناپذيري اسرائيل را درهم شكست، خاطر نشان كرد: اسرائيل براساس تجاوزگري و توسعه طلبي بنا نهاده شده است و دشمني است كه خواهان صلح نيست.

به گزارش خبرگزاري مهر،رئيس جمهوري سوريه در سخنان خود در جريان مراسم افتتاحيه اجلاس سنديكاي روزنامه نگاران اين كشور در شهر دمشق كه به صورت مستقيم از شبكه هاي تلويزيوني عرب زبان العالم، العربيه، الجزيره و المنار لبنان و شبكه بي بي سي پخش مي شد، گفت : مقاومت در پاسخ به طرح هاي شكست خورده در جهان عرب آمده است واسرائيل نمونه هرگونه اشغالگري است و نبردهاي اخير مقاومت لبنان پاسخ ملي به طرح هاي شكست خورده در منطقه بود.

وي افزود : قدرت رژيم اسرائيل در برابر قدرت اعراب محدود است و هرگونه اشغالگري بايد شكست خورده و در هم بپاشد و اسرائيل نمونه اي از اشغالگري است.

اسد تاكيد كرد: توازن (قوي) به دليل محدود بودن قدرت و توان رژيم اشغالگر قدس به نفع ماست. وي افزود: خاورميانه جديد با دستاوردهاي مقاومت و برداشته شدن نقاب ها است

رئيس جمهوري سوريه گفت : متقاعد كردن بسياري درباره ديدگاههاي خود درباره آينده ساده نبود و اعراب كساني هستند كه در درك گزينه استراتژيك صلح شكست خوردند.

اسد خاطرنشان كرد كه اعراب در روند صلح هنگامي كه معناي گزينه صلح استراتژيك را درك نكردند، شكست خوردند.

وي خطاب به غربي ها گفت : خاورميانه اي كه از آن دم مي زنند، توهمي شده است و به يك نهضت ملي تبديل شده است و هرچه تحقق صلح دور مي شود، ضروري است كه به دنبال راه هاي ديگر بود.

رئيس جمهوري سوريه درباره برخورد انفعالي برخي كشورها در قبال رژيم صهيونيستي اظهار داشت : برخي همه چيز به اسرائيل دادند و در مقابل چيزي به دست نياوردند و انتخاب صلح استراتژيك به معناي حذف باقي گزينه ها و اصل مقاومت نيست.

وي گفت : صلحي در آينده نزديك با اسرائيل را پيش بيني نمي كنيم و آمريكا روند صلح رابه طور كامل به اسرائيل تحويل داد و اين دو در يك سبد جاي دارند.

اسد تاكيد كرد كه رژيم صهيونيستي براساس تجاوزگري و توسعه طلبي بنا نهاده شده است و دشمني است كه خواهان صلح نيست.

وي خاطرنشان كرد: جهان به ما و منافع ما اهميتي نمي دهد مگر اينكه قوي و توانمند شويم و شوراي امنيت در مقابل كشتار غيرنظاميان فلسطيني از ساليان طولاني دست به اقدام نزده و ساكن مانده است و فلسطيني ها هزينه درك نادرست اعراب از صلح را پرداخته اند.

رئيس جمهوري سوريه در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد كه دولت آمريكا اصل جنگ بازدارنده را در دستور كار خود قرار داده است كه اين اصل مخالفان صلح است.

وي در ادامه اين پرسش را مطرح كرد كه جهان كجاست كه ببيند چه كشتارهايي از سوي رژيم صهيونيستي در لبنان صورت گرفته است؟

اسد گفت : مقاومت ضرورتي براي برقراري صلح و جايگزيني براي بازپس گرفتن حقوق است و مقاومت تنها به معناي استفاده از صلح نيست، بلكه مقاومت سياسي و فرهنگي است.

وي افزود: مسير طبيعي براي صلح، مذاكرات است و هنگامي كه آن شكست مي خورد، جايگزين مقاومت است و مقاومت قدرتي مقاوم و پاسخگو به هرگونه تجاوزگري اسرائيل است.

رئيس جمهوري سوريه گفت: به اعراب گفتيم كه مقاومت، لبنان را آزاد خواهد كرد كه اين امر در سال 2000ميلادي صورت گرفت.

وي در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: تجاوزگري به لبنان ارتباطي به اسارت  دونظامي رژيم صهيونيستي ندارد ، بلكه اين تجاوزگري از پيش آماده و از سوي اين رژيم برنامه ريزي شده بود.

اسد خاطرنشان كرد: اتخاذ صلح به عنوان يك گزينه استراتژيك به معناي بي توجهي به ساير گزينه ها نيست.

وي گفت: موضوع اسارت دو نظامي اسرائيلي بهانه اي از سوي اين رژيم براي تجاوزگري به لبنان بود كه نتيجه آن شكست اين رژيم و همپيمانانش بود.

رئيس جمهوري سوريه در ادامه سخنان خود، برخي گروههاي لبناني را به تحريك اسرائيل براي ضربه زدن به حزب الله متهم كرد.

وي گروه موسوم به نيروهاي 14مارس در لبنان (مخالف با سوريه) را متهم كرد كه ساخته و پرداخته و دست پروده اسرائيل هستند.

رئيس جمهوري سوريه گفت: رابطه اي بين ترور رفيق حريري نخست وزير پيشين لبنان و قطعنامه 1701 شوراي امنيت و برخي نيروهاي سياسي لبنان وجود دارد و قطعنامه 1559شوراي امنيت رابطه اي با تمديد دوره رياست جمهوري اميل لحود رئيس جمهوري لبنان ندارد.

اسد خاطرنشان كرد: آمريكا و رژيم صهيونيستي گزينه نظامي را به عنوان پايه و اساس خود در جنگ بازدارنده قرار داده اند.

وي گفت : مشروعيت مقاومت به سبب نقض حاكميت لبنان به وسيله رژيم صهيونيستي است.

رئيس جمهوري سوريه با اشاره به كشتزارهاي اشغالي شبعا اظهار داشت : رژيم صهيونيستي همچنان بخشي از اراضي لبنان را در اشغال خود دارد.

اسد خاطرنشان كرد: اسرائيل با وجود دوچندان شدن قدرت خود شكست خورد و حمايت و پشتيباني مردمي مقاومت لبنان را در پيروزي بر ضد اين رژيم ياري و كمك كرد.

وي افزود: جنگ اخير لعاب و آب و رنگ را از چهره عربي برداشت و اسرائيل سلطه و اقتدار خود را در اين جنگ از دست داد و قطعنامه شوراي امنيت (1701) اين رژيم را از باتلاق اين جنگ نجات داد.

رئيس جمهوري سوريه با انتقاد از عملكرد شوراي امنيت گفت: واشنگتن شوراي امنيت را به شورايي براي از بين بردن امنيت تبديل كرده است و اين شورا به سمت سوي ايجاد ناآرامي ها پيش مي رود و ناتوان است.

وي تصميم ملي در كشورها را بالاتر از هرگونه تصميم هاي خارجي دانست و گفت : تصميم ملي بالاتر و مهمتر از قطعنامه شوراي امنيت است، حتي اگر اين امر به درگيري منجر شود.

به گزارش مهر، اسد خاطرنشان كرد: قطعنامه 1701شوراي امنيت به صورت ظالمانه، مقاومت را مسئول جنگ دانست و اين قطعنامه در شكل و شمايل مثبت، اما در محتوا و مضمون منفي است و همين مشكل قطعنامه است.

وي افزود: قطعنامه 1701شوراي امنيت براي نجات سياسي اسرائيل بعد از شكست و زيانهاي نظامي اين رژيم بود واين قطعنامه نشان داد كه گوش شنوايي براي سخنان اعراب نيست و ثابت كرد كه سخنان اعراب بي ارزش بوده و وزنه اي در محافل بين المللي ندارد.

رئيس جمهوري سوريه گفت : ارزشي براي تكيه بر وضعيت بين المللي نيست و نبرد حقيقي هم اكنون آغاز شده است.

وي تاكيد كرد: اين پايداري مقاومت لبنان بود كه ساختار اوليه قطعنامه 1701شوراي امنيت سازمان ملل را تغيير داد.

اسد گفت : مواضع مردمي جهان عرب در كنار مقاومت لبنان و هواداري از آنها است. رئيس جمهوري سوريه افزود: لبنان هزينه گزافي را پرداخت و بايد در هر حال در كنار اين كشور باشيم.

رئيس جمهوري سوريه با بيان اينكه ، مقاومت و صلح يك محور واحد بوده و دو محور جدا از هم نيستند، خاطر نشان كرد: ما بايد پيروزي نظامي را به پيروزي سياسي تبديل كنيم و از كسي نمي خواهيم كه با ما يا به نيابت از ما بجنگد.

بشار اسد با بيان اينكه، امكان تحقق صلح در سايه شكاف مداوم بين مواضع رسمي يا مردمي وجود ندارد، تاكيد كرد: مقاومت امروز سمت وسوي سياسي آينده را رقم خواهد زد.

اسد با اشاره به اينكه براي نجات رژيم صهيونيستي از طريق فتنه انگيزي در لبنان تلاشهايي صورت مي گيرد، خاطرنشان كرد كه تجاوزگري به لبنان با تصميم و برنامه ريزي آمريكا و توسط اسرائيل صورت گرفت.

رئيس جمهوري سوريه در رد گفته مقام هاي  برخي از كشورهاي عربي كه عمليات مبارزان حزب الله را ماجراجويي قلمداد كرده بودند، اين پرسش را مطرح كرد كه آيا مبارزان مقاومت ملي در جهان عرب ماجراجو بوده اند؟

وي در اشاره به جعلي بودن و نپذيرفته شدن رژيم صهيونيستي در منطقه خاورميانه خاطرنشان كرد كه اين رژيم تلاش كرده و مي كند تا بخشي از اين منطقه باشد.

وي تاكيد كرد: تنف هرنسل عربي كه مي آيند بيشتر از نسل گذشته است و نسلي با عزم و تصميم بيشتر براي ضربه زدن به اسرائيل خواهد آمد و اسرائيل بايد بداند كه زمان به نفع آن نيست و نسلي خواهد آمد كه به اسرائيل ضربه خواهد زد و از آن انتقام خواهد گرفت.

اسد گفت : اسرائيل بايد از حماقت ها و غرور خود دست بردارد و نسل هاي آينده، راه را براي برچيدن اسرائيل بازخواهند كرد و مقاومت لبنان اسطوره شكست ناپذيري ارتش رژيم صهيونيستي را در هم شكست.

رئيس جمهوري سوريه در پايان اظهار داشت : به كساني كه سوريه را متهم مي كنند از مقاومت حمايت مي كند مي گوييم كه اين اتهام شرافتي براي ماست و ملت سوريه به كسي كه خواستار شكاف در بين سوريه و لبنان بو،د سيلي زد و با قدرت و عزم و تصميم خويش جولان اشغالي را آزاد خواهيم كرد.

کد خبر 367218

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 10 =