نحوه انتخابات شورای صنفی دانشجویان/ التزام به ولایت فقیه اضافه شد

شيوه نامه اجرايی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور به منظور وحدت رويه در اجرای آئين نامه مذكور در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به استناد ماده ۲۶ آئين نامه شورای صنفی دانشجويان، مصوب ۷اردیبهشت ۹۵ وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و به منظور وحدت رويه در اجرای آئين نامه مذكور در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی، شيوه نامه اجرايی شورای صنفی را به شرح زیرابلاغ کرد.

تعدد اعضای شورای صنفی دانشجویی

براساس ماده یک این شیوه نامه اجرایی، تعداد اعضای اصلی، علی البدل و حداقل داوطلب مورد نیاز شورای واحد بر اساس جدول ذیل خواهد بود.

تعداد اعضا شورا

جمعیت دانشجویی

اعضا اصلی

اعضای علی البدل

حداقل داوطلب

کمتر از ۵۰۰ نفر

۳

۲

۶

۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر

۵

۲

۱۰

۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ نفر

۷

۳

۱۴

۲۰۰۰ نفر به بالا

۹

۳

۱۸

چنانچه تعداد داوطلبان کمتر از حداقل (جدول شماره ۱) باشد، انتخابات مجدد حداکثر ۱۵ روز بعد باید برگزار شود. چنانچه به سبب استعفا و پس از جایگزینی، اعضای اصلی شورا کمتر از نصف شود، شورا فاقد رسمیت بوده و انتخابات مجدد به فاصله کمتر از یک ماه باید برگزار شود.

براساس ماده ۲، موسسات با تعداد واحدهای کمتر از ۵، در صورت صلاحدید شورای نظارت موسسه می توانند بدون برگزاری انتخابات متعدد برای شوراهای واحدهای آن موسسه، منطق با مواد مرتبط با انتخابات شورای واحد این شیوه نامه، انتخابات مستقیم برای شورای موسسه برگزار کنند.

همچنین براساس ماده ۳ شیوه نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور، موسسات با تعداد واحدهای بیشتر از ۹، می بایستی سالی یک بار در خرداد ماه یا تیر ماه هر سال جلسه ای جهت تعیین نمایندگان دبیران شورای واحدها به عنوان اعضای شورای موسسه برگزار کنند.

براساس این شیوه نامه تعداد اعضای شورای موسسه با تصمیم شورای نظارت موسسه، ۷ تا ۹ نفر از دبیران واحدهای موسسه است. همچنین جلسه دبیران واحدها جهت تعیین اعضای شورای موسسه با حضور دو سوم تمام دبیران رسمیت می یابد و انتخاب افراد با رای نصف به علاوه یک کلیه دبیران انجام می شود.

همچنین موسساتی که از مجموعه واحدهای خوابگاهی متعددی برخوردارند، شورای نظارت موسسه در صورت صلاحدید می تواند به عنوان یک واحد مشترک، یک انتخابات و یک شورا برای چند واحد خوابگاهی در نظر بگیرد.

براساس این شیوه نامه اجرایی، موسسات با تعداد واحدهای متعدد که شرایط خاصی اقتضا می کند که ساختار متفاوتی داشته باشند، می توانند به پیشنهاد شورای نظارت موسسه و تصویب شورای مرکزی نظارت، نحوه تعیین اعضای شورای موسسه را مشخص سازند.

تعداد اعضای کمیته اجرایی

براساس ماده پنج، کمیته اجرایی، شورایی ۵ نفره متشکل از نمایندگان منتخب شورای موسسه است که وظیفه برگزاری تمام مراحل انتخابات شوراهای واحدها اعم از ثبت نام از داوطلبان، رای گیری و تمام امور اجرایی مربوط به انتخابات را بر عهده دارد. کمیته مذکور دو هفته قبل از شروع فرایند انتخابات، توسط شورای موسسه به شورای نظارت معرفی می شود.

عدم عضویت داوطلبان در کمیته اجرایی

هیچ کدام از داوطلبان نمی توانند عضو کمیته اجرایی و یا نظارت باشند و دبیر شورای واحد در صورت داوطلب شدن در انتخابات، حق حضور در کمیته اجرایی را ندارد.

همچنین انتخابات شورا در موسسه ای که برای اولین بار انجام می شود، توسط کمیته اجرایی منتخب معاون دانشجویی برگزار خواهد شد.

براساس ماده شش شیوه نامه مذکور، کمیته اجرایی حداکثر تا سه روز قبل از انتخابات، تمهیدات لازم در خصوص انتخابات الکترونیکی یا چاپ تعرفه لازم، صندوق رای، محل تبلیغات و برگزاری انتخابات و سایر امور مربوطه را طی نامه ای به شورای نظارت اعلام می کند. دبیر کمیته اجرایی موظف است صورت جلسات و گزارش اقدامات انجام شده را به شورای نظارت گزارش دهد.

همچنین تمام مراحل فعالیت کمیته اجرایی در برگزاری انتخابات توسط کمیته نظارت کنترل می شود.

ثبت نام و بررسی صلاحیت های اولیه

براساس ماده هشت شیوه نامه اجرایی، برگزاری انتخابات هر موسسه در فاصله زمانی یک‌ماهه اردیبهشت ماه همان سال است.

شرایط ضروری برای داوطلبان

براساس ماده ۹ با توجه به شرایط ضروری برای داوطلبین، متقاضیان شرکت در انتخابات شورای صنفی در هنگام ثبت نام می بایستی فرم ثبت نام شامل موارد زیر را تکمیل و امضا کنند.

در بند یک از ماده ۹ این شیوه نامه، اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی از شرایط ضرروی برای داوطلبان اعلام شده است.

«لازم به ذکر است که در آئین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاههای کشورکه اخیرا ابلاغ شد این بند از جانب وزارت علوم حذف شده بود که اعتراض تشکل های دانشجویی را درپی داشت و تشکل ها در نامه  ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی به این مساله اعتراض کرده و خواستار رسیدگی شورا شدند  که دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد؛ مطابق گفته وزیر علوم این موضوع در حین نگارش این آئین نامه مورد غفلت واقع شده که قطعا اصلاح خواهد شد.»

رعایت شئون دانشجویی و اخلاقی، و رعایت مفاد آیین نامه و شیوه نامه شورای صنفی دانشجویان از شرایط ضروری برای داوطلبان عنوان شده است.

براساس ماده ۱۰این شیوه نامه، تمام فعالیت های اجرایی برنامه زمان بندی و مسئول اجرایی هر فعالیت مطابق جدول شماره ۲ است :

جدول شماره ۲- زمانبندی فعالیت های انتخابات
ردیف  فعالیت          زمانبندی      مسئول اجرا
۱       تشکیل کمیته های اجرایی و نظارت     حداکثر دو هفته قبل از فرایند انتخابات   معاون دانشجویی
۲   تکمیل فرم ثبت نام و ثبت نام اولیه داوطلبان (مذکور در ماده ۹) ۳ روز کاری    کمیته اجرایی
۳ استعلام از معاونت آموزشی و شورای انضباطی جهت بررسی شرایط داوطلبی  سه روز کاری    کمیته نظارت
۴ اعلام لیست داوطلبان یک روز کاری  کمیته اجرایی
۵ درخواست اعتراض به بررسی شرایط داوطلبی یک روز کاری داوطلب
۶ رسیدگی به درخواست اعتراض به بررسی شرایط داوطلبی یک روز کاری   کمیته نظارت
۷ تبلیغات  سه روز کاری تا ۱۲ ساعت قبل از اخذ رأی     داوطلب
۸ برگزاری انتخابات   یک روز کاری کمیته اجرایی
۹ اعلام نتایج انتخابات        حداکثر ۲۴ ساعت پس از اتمام زمان اخذ رأی   داوطلب
۱۰ درخواست تجدید نظر در نتایج انتخابات   یک روز کاری کمیته نظارت
۱۱ رسیدگی به درخواست تجدید نظر در نتایج انتخابات و گزارش به معاون دانشجویی یک روز کاری کمیته نظارت
۱۲ تایید و اعلام نتیجه نهایی به شورای نظارت موسسه یک روز کاری پس از بررسی    معاون دانشجویی

اطلاع رسانی در خصوص فرآیند انتخابات ۱۵ روز قبل از رای

براساس ماده ۱۱ شیوه نامه، کمیته اجرایی ۱۵ روز قبل از اخذ رأی موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص فرآیند انتخابات (محل و چگونگی ثبت نام، شرایط داوطلبان، تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان و محل اخذ رأی، مقررات و تخلفات و...) در موسسه مبادرت کند. همچنین کمیته نظارت موظف است پس از برگزاری انتخابات در صورت عدم وصول اعتراض نسبت به نتایج انتخابات، حداکثر ۲۴ ساعت پس از اعلام نتایج اولیه، مراتب صحت انتخابات را برای تایید نهایی و اعلام نتیجه نهایی به معاون دانشجویی گزارش کند.

چگونگی تشکیل کمیته نظارت

به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات و تایید صحت انتخابات، کمیته نظارت بر انتخابات با ترکیب معاون دانشجویی موسسه (رئیس کمیته نظارت)، مدیر کل دانشجویی موسسه (دبیر کمیته نظارت)، یک نماینده از اعضاء شورای موسسه، نماینده دفتر حقوقی موسسه و  یکی از اعضاء هیات علمی موسسه به انتخاب رئیس کمیته نظارت با حکم معاون دانشجویی تشکیل می شود.

 همچنین در صورت نبودن شورا در موسسه، یکی از دانشجویان موسسه با انتخاب معاون دانشجویی، جایگزین بند ۳ این ماده، به عضویت کمیته در خواهند آمد. جلسات کمیته نظارت با حضور ۴ عضو رسمی و آرای آن با تصویب نصف به علاوه یک حاضرین تصویب می شود.

تبلیغات و برگزاری انتخابات

براساس ماده ۱۴ این شیوه نامه اجرایی، داوطلبان و طرفداران آنان، به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح کنند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت داوطلبان ممنوع بوده و با متخلفین طبق مقررات برخورد خواهد شد. معاونت دانشجویی و اعضای کمیته های اجرایی و نظارت بر انتخابات، حق تبلیغ له و یا علیه داوطلبان انتخاباتی را تحت هر عنوان ندارند. انتخابات از ۹ صبح شروع و تا پایان ساعت ۱۷ همان روز ادامه خواهد داشت.همچنین به تشخیص معاون دانشجویی زمان تعیین شده تا دو ساعت قابل تمدید خواهد بود.

براسس این شیوه نامه، اعضاء کمیته اجرایی و نظارت بایستی یک ساعت قبل از شروع انتخابات در محل حاضر شده و صندوق ها را با مهر معاونت دانشجویی مهر و موم کنند. کمیته اجرایی موظف است قبل از شروع رای گیری اسامی تمام داوطلبان را به ترتیب حروف الفبا و کد داوطلبی، در محل اخذ رای، به طوری که قابل رویت برای رای دهندگان باشد نصب کند.

بنابراین گزارش، پس از اتمام زمان قانونی اخذ رای، صورتجلسه شمارش آرا با حضور نماینده کمیته نظارت به صورت مکتوب توسط کمیته اجرایی و با امضا تمام اعضا تهیه و به کمیته نظارت جهت تایید و اعلام به منتخبین و دانشجویان ارائه می‌شود.

موارد صورت جلسه شمارش آرا که به دانشجو ارایه می شود

صورت جلسه شمارش آرا که به منتخبین و دانشجویان ارایه می شود از تعداد کل واجدین دارای حق رای (تعداد کل دانشجویان آن واحد)، تعداد کل آراء ماخوذه (کلیه آراء داخل صندوق اعم از صحیح و باطله)، تعداد آراء صحیح (تعرفه‌هایی که در آن به طور مشخص و با درج نام و کد داوطلبان موردنظر به صندوق رای ریخته شده است)، تعداد آراء باطله (تعرفه های مخدوش، از قبیل تعرفه هایی با نوشته های غیر از اسامی داوطلبان و یا اسامی نوشته بر غیر از تعرفه، تعرفه های ناخوانا و سفید ریخته شده در صندوق)، تعداد تعرفه‌های سفید (تعداد تعرفه هایی است که استفاده نشده و سفید باقی مانده است)، تعداد آرا کاندیداها به ترتیب حروف الفبا و کد داوطلبی و مشروح روند انتخابات و تخلفات و یا وقایع قابل ذکر در پایان گزارش، تشکیل شده است.

در شمارش آراء اسامی مشابهی که کد داوطلبی آنها نوشته نشده باشد به صورت مساوی بین داوطلبان هم اسم تقسیم خواهد شد. همچنین در واحدهایی که بیش از یک صندوق رای وجود داشته باشد، شمارش آراء توسط نمایندگان کمیته های اجرایی و نظارت در محل اخذ رای انجام شده و گزارش مکتوب با توجه به مفاد مندرج در همین ماده تهیه و به کمیته نظارت ارائه می شود.

چگونگی رسمی شدن انتخابات

براساس ماده ۱۹این شیوه نامه، انتخابات با حضور ۲۵ درصد کل واجدین دارای حق رای رسمیت می یابد، داوطلبان شورا در مرحله اول با کسب نصف به علاوه یک کل آرا انتخاب خواهند شد و در صورت کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم با کسب اکثریت نسبی رای دهندگان (صرف نظر از تعداد و درصد آنها) حائز شرایط شناخته خواهند شد. کمیته نظارت بر انتخابات، پس از دریافت صورتجلسه نتایج انتخابات از سوی کمیته اجرایی نسبت به تایید صحت برگزاری انتخابات اقدام می کند و به منتخبین ابلاغ می شود.

تایید صحت انتخابات

عدم اعلام نظر کمیته نظارت بر انتخابات ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ برگزاری انتخابات به منزله تایید صحت انتخابات است. هزینه برگزاری انتخابات توسط کمیته اجرایی پیشنهاد و با تایید معاون دانشجویی وفق مقررات از محل اعتبارات موسسه تامین می شود.

نحوه جلوگیری از تخلفات احتمالی

براساس ماده ۲۲ این شیوه نامه، هر دانشجو شخصا فقط یک بار و صرفا با ارائه کارت دانشجویی معتبر می تواند در رای گیری شرکت کند و به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی در روز رای گیری کمیته نظارت می باید اسامی و شماره دانشجویی افراد شرکت کننده در انتخابات را به صورت فایل اکسل ثبت کرده و در حین اخذ رای، شمارش آراء هر صندوق و بازشماری نهایی آراء اسامی احتمالی را که بیش از یک بار رای داده‌اند، حذف کند.

همچننین دراین شیوه نامه آمده است: دانشجو صرفا در واحد آموزشی محل تحصیل خود حق شرکت در انتخابات شورا را دارا است و دانشجویان ساکن در خوابگاه می توانند علاوه بر واحد محل تحصیل در انتخابات خوابگاه محل سکونت نیز شرکت کنند.

نحوه تشکیل جلسات شورای صنفی

براساس این شیوه نامه، جلسات شورا بایستی به صورت منظم حداقل دو هفته یکبار تشکیل شود. حضور اعضای علی البدل بدون حق رای در جلسات بلامانع است. شورا می تواند بر حسب ضرورت و برابر آیین نامه برای انجام وظایف خود کمیته ای را تشکیل دهد، مسئول هر یک از این کمیته ها بایستی از اعضای اصلی شورا باشد. جلسات شورای صنفی واحدها با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با کسب اکثریت نسبی آراء (نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه) تصویب می شود.

همچنین حداکثر یک هفته پس از تایید صحت برگزاری انتخابات توسط کمیته نظارت، اعضا منتخب باید تشکیل جلسه دهند و از میان خود یک نفر را به عنوان دبیر شورای واحد انتخاب و به شورای موسسه و معاون دانشجویی معرفی کنند.   چنانچه دبیر شورا انصراف دهد و یا به هر دلیلی قادر به ادامه فعالیت نباشد اعضا مجددا از میان خود یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می کنند.

چنانچه جلسات شورای واحد بیش از دو ماه تشکیل نشود، شورای واحد فاقد رسمیت بوده و معاون دانشجویی پیشنهاد انحلال شورای واحد را به شورای نظارت ارائه خواهد کرد. همچنین هر یک از اعضای اصلی شورا که در سه جلسه غیبت کنند، مستعفی شناخته شده و عضو علی البدل جایگزین وی خواهد شد.

شرایط انحلال شورای صنفی دانشجویی

چنانچه هر یک از اعضای اصلی شورا قصد استعفا داشته باشد، باید استعفای خود را با ذکر دلیل، کتبا به دبیر شورا اعلام کند، اگر تعداد استعفادهندگان به صورتی باشد که شورا از حداقل اعضا ساقط شود، شورا منحل خواهد شد. جلسات شورای موسسه با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با کسب اکثریت مطلق آراء(نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه) قانونی است.

براساس این شیوه نامه اجرایی، اعضای شورای موسسه را دبیران شورای واحدهایی تشکیل می دهند که تا نیمه خردادماه هر سال، انتخابات برگزار کرده باشند و دبیر شورای خویش را تعیین و معرفی کرده باشند.

سایر موارد

بنابراین شیوه نامه، موسسه موظف است محل مناسب جهت فعالیت شورا تعیین و تجهیزات لازم در حد متعارف را فراهم آورد. همچنین هزینه برنامه‌ ها و فعالیت های شورا در حد متعارف پس از تایید معاون دانشجویی در چارچوب مقررات از محل اعتبارات موسسه قابل پرداخت خواهد شد. معاونت دانشجویی می تواند در راستای ترغیب دانشجویان به مشارکت در فعالیت های صنفی نسبت به اختصاص کار دانشجویی به اعضای شورای صنفی در حد امکانات موسسه اقدام کند.

براساس ماده۳۴ این شیوه نامه، شیوه انتخاب چهار نماینده دبیران شورای صنفی موسسات سراسر کشور، مندرج در بند ۷ ماده ۲۳ آیین نامه شورای صنفی، حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور دانشجویان تعیین و ابلاغ می شود.

این شیوه نامه در ۳۵ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۱۰خرداد ۹۵ به تایید معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و تمام شیوه نامه ها و دستورالعمل های پیشین لغو است.

کد خبر 3684080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 5 =