عضو كمسيون سياسي جمعيت دفاع از ملت فلسطين گفت: آمريكا با جنگي كه از طريق اسرائيل انجام داد دنبال يكسره كردن شرايط لينان و سوريه و ضربه زدن به ايران از طريق ريشه كني حزب الله بود. درواقع كار آمريكا در لبنان ريشه كني حزب الله بود.

به گزارش خبرنگار "مهر"، جمعيت دفاع ا ز ملت فلسطين با همكاري خبرگزاري قدس (قدسنا) امروز نشست تخصصي تحت عنوان "بررسي تقابل جريان آمريكايي و بيداري اسلامي" را با حضور دكتر شيخ الاسلام نماينده تهران و سفير سابق ايران در سوريه و حسين رويوران رئيس كميسيون سياسي جمعيت دفاع از ملت فلسطين برگزار كرد.

حسين ريوران در خصوص ائتلاف جديد آمريكايي در منطقه و تشريح وضعيت منطقه، اظهارداشت: سلطه آمريكا در منطقه در سه برداشت قبل از جنگ اخير لبنان، صحنه جنگ تا زمان كنوني و آينده ، قابل بررسي است. در شرايط قبل از جنگ ما مجموعه اي از تحولات عراق را شاهد هستيم و آمريكا اعلام كرد قصد دارد ساختاري از يك الگو در عراق ايجاد كند در حاليكه اين الگو قابل دفاع نيست و نا امني در آن موج مي زند.

وي درخصوص وضعيت سوريه نيز گفت: با ترور رفيق حريري آمريكا خود را براي يك كودتاي سياسي آماده كرد و سوريه را ودار به عقب نشيني از لبنان كرد. بنابراين مقاومت اسلامي فعال در لبنان بدون پوشش شد، اما  كودتاي آمريكا براي يكسره كردن شرايط سياسي لبنان بي سرانجام ماند. بنابراين آمريكا نمي تواند مدعي پيروزي كامل در لبنان باشد.

عضو كميسيون سياسي جمعيت دفاع از ملت فلسطين در تحليل شرايط فلسطين نيز خاطرنشان كرد: فلسطين در غياب عرفات تصور مي كر فرد ضعيف تري به قدرت برسد البته پيش بيني آنان درست بود زيرا ابومازن نه از لحاظ كاريزمايي نه از لحاظ توان سياسي هم پاي عرفات نبود. اما آنچه آنان را غافلگير كرد انتخابات پارلماني فلسطين است كه حماس 61 درصد كرسي هاي پارلمان را به دست آورد.

رويوران افزود: آمريكا پس از لبنان يك خيز جدي براي تغيير نظام سوريه برداشت و مخالفان  بخشي از داخل نظام را از نظام جدا كرد تا نظام سوريه را تغيير دهد اما به دليل تبعات اين تحول  در ابعاد امنيتي براي اسرائيل، اين طرح به حالت تعليق درآمد.

وي يادآورشد: طرح خاورميانه بزرگ كه آمريكا آن را در سطح جهان اسلام دنبال مي كرد از مغرب تا مرزهاي پاكستان است و به عبارتي منطبق بر آن بخشي از جهان اسلام است كه كاملا به هم پيوسته است. اين طرح با مقاومت مجموعه اي از كشورها و نيروهاي سياسي روبه رو و به چالش كشيده شد.

رويوران افزود: در لبنان ائتلاف متحد غرب با آمريكا خيزي براي تغيير رئيس جمهور" اميل لحود" برداشته بود كه بخشي از كودتاي سياسي لبنان بود. آمريكا با جنگي كه از طريق اسرائيل انجام داد دنبال يكسره كردن شرايط لينان و سوريه و ضربه زدن به  ايران از طريق ريشه كني حزب الله بود درواقع  كار آمريكا در لبنان ريشه كني حزب الله بود.

وي گفت: در طرح اخير آنچه از سوي آمريكا دنبال مي شد اين بود كه شيعيان لبنان، آوارگان اين  كشور شوند. در اين جنگ  حتي يك متر از مناطق شيعه نشين امن نبود.

عضو كمسيون سياسي جمعيت دفاع از ملت فلسطين در تحليل صحنه دوم و تحولات و پيامدهاي جنگ 33 روزه با بيان اينكه اين جنگ يك شكست بسيار بزرگ براي آمريكا و اسرائيل بود، خاطرنشان كرد: واژه پيروزي و شكست يك واژه نسبي است اما براساس اهداف مطرح شده طرفين قابل بررسي است. طرح خاورميانه بزرگ مد نظر آمريكا تحقق پيدا نكرد در حاليكه حزب الله بحث مقاومت و آزاد نكردن دو اسير اسرائيل را هدف خود اعلام كرد و تا پايان جنگ به آن پايبند ماند.

رويوران با بيان اينكه جهان غرب در برخورد با ايران و سوريه دچار دوگانگي شد، تصريح كرد: موضع اروپا نسبت به آمريكا تفاوت بيشتري نسبت به گذشته پيدا كرد و آمريكا متوجه شد كه مجموعه اي از ابزارهاي منطقه اي كه به آنان اميد بسته تا چه حد آسيب پذير هستند و آمريكا ناگزير است كه براي سرپا نگه داشتن آنها هزينه هاي  بسياري بپردازند.

وي با بيان اينكه همبستگي در جهان اسلام در چارچوب همبستگي ديني شروع شده و كار بسيارمي طلبد، خاطرنشان كرد: اين همبستگي در شرايط خاص و انفعالي بود و زماني مي تواند فعال شود كه در تقابل جريان آمريكايي و بيداري اسلامي نقش تعيين كننده د اشته باشد.

رويوران در توضيح برداشت سوم و بررسي تحولات آينده نيز اظهارداشت: سيد حسن نصرالله اصرار داشت كه دولت سينيوره بايد تغير كند زيرا اين دولت  در جنگ نقش قابل قبولي نداشت و درهفته دوم اعلام كرد حاضر است عقب نشيني كند و اين دولت لبنان بود كه اجازه نداد اسرائيل عقب نشيني كند زيرا عقب نشيني اسرائيل پيروزي حزب الله بود. بنابراين دولتي كه مصالح ملي را قرباني مصالح گروهي مي كند نمي تواند شايسته امت لبنان باشد.

وي افزود: اسرائيل و آمريكا قصد داشتند در مورد فلسطين كاري كنند  تا حماس به نقطه اي برسد كه "فتح" رسيده است زيرا "فتح" مظهر سازش با رژيم صهيونيستي  است. درحاليكه فلسطين با شرايط فعلي و فشارهاي موجود سازگار شده است اما اين غرب است كه با فلسطين دچار نوعي بن بست سياسي شده است.

عضو كمسيون سياسي جمعيت دفاع از ملت فلسطين در مورد وضعيت عراق نيز گفت:  اگر در انتخابات آمريكا جمهوري خواهان پيروز شوند جريان جنگ طلب در آمريكا تقويت مي شود. آمريكا در حال حاضر سعي دارد با تشديد تضاد با ايران يك بار ديگر شرايط بين المللي و منطقه اي را باز توليد كند.

وي با اشاره به سفر رايس  وزير امور خارجه آمريكا به خاورميانه و ايجاد محور اعتدال تصريح كرد: رژيم هايي كه به نوعي در كنار رژيم صهيونيسيتي بودند سرمايه  گذاري  كردند تا تپيروز جنگ باشند واز پيروزي اسرائيل بهره مند شوند اما با شكست اسرائيل آنها نيز شكست خوردند و سرخورده شدند. بنابراين آمريكا در قاهره يه ست حفظ وضع موجود عقب نشيني مي كند.

رويوران افزود: كشورهاي عربي در ديدار قاهره اين نظر را مطرح كردند كه محور فلسطين بهترين محور تقابل جريان آمريكايي با بيداري اسلامي است  و تا زماني كه عرصه فعاليت ايران باز است و ايران در منطقه و عرصه بين الملل جايگاه برتري پيدا خواهد كرد زيرا منطق ايران حمايت از گروههاي مقاومت در منطقه است و مسئله اي مطرح است اين بود كه آمريكا راه حلي براي فلسطين بيابد تا جايگاه ايران محدودتر شود.

وي گفت: از نظر آنان بهترين راه تقابل ايران است و اگر جمهوري خواهان در آمريكا پيروز نشوند سياست هاي  تقابلي آمريكا با يك شكست جدي مواجه خواهد شد. 

در ادامه اين نشست حسين شيخ الاسلام با بيان اينكه پيروزي انقلاب اسلامي با رهبري امام خميني منطقه را دگرگون  كرد و اين حركت آغاز بيداري اسلام است، خاطرنشان كرد: اولين جهت گيري اين حركت برنده نه تنها در مبارزه  با رژيم شاهنشاهي بلكه با اشغال سفارت آمريكا بود و جنگ از آنجا آغاز شد.

وي در باب اهميت منطقه خاورميانه از نگاه آمريكا تصريح كرد: انرژي آينده جهان در اين منطقه است و هركس كه اين منطقه را اداره كند جهان را اداره مي كند. آمريكايي ها جريان طالبان را نيز براي مقابله با اسلام و بيداري اسلام راه انداختند همانطور كه ماجراي 11 سپتامبر نيز از جمله برنامه هاي آمريكا بود.

سفير سابق ايران در سوريه در خصوص جنگ اخير لبنان نيز گفت: يك ماه قبل از آغاز جنگ مانور انجام دادند و با اسارت دو  سرباز ا سرائيلي جنگي كه تدارك آن را ديده بودند زودهنگام آغاز شد.

نماينده مردم تهران افزود: ايدئولوژي حزب الله بر اساس عاشورا، كربلا  و اهل بيت شكل گرفت و سيد حسن نصرالله گفت لبيك يا حسين و شروع كرد آنگاه متوجه شديم كه نتيجه چنين حركتي يا پيروزي يا شهادت است.

وي افزود: اسرائيلي ها كه تمام پشتيباني آمريكايي ها را برخوردار بودند و تمام ماهواره هاي آنان در منطقه عمليات مسلط بود نتواستند با همان تكنيكي كه در دقايق اوليه جنگ عراق ارتباطات مخابراتي عراق ار قطع كرد، ارتباطات حزب الله را قطع كند.

شيخ الاسلام با بيان اينكه شعارهاي حزب الله تا پايان جنگ حفظ شد، خاطر نشان كرد: اما  اسرائيل اين حمله كه براي نابودي كامل حزب الله آغاز شده بود در مراحل گوناگون شعار و اهداف خود را تغيير داد به گونه اي كه رايس از نابودي حزب الله، طرح خاورميانه ، خلع سلاح نيروهاي جنوب  ليتاني تا قطعنامه بي اثر شوراي امنيت سخن گفت. 

کد خبر 395429

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 11 =