خانواده و آموزش و پرورش مهمترین نقش را در تربیت دینی دارند/ مسئولان فرهنگی برای ارتقاء آموزه های قرآنی هدفمند عمل کنند

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: رشد و گسترش باورهای دینی در زندگی فردی و اجتماعی، از جمله ضرورتهایی است که می بایست مورد توجه جدی قرار گرفته و فعالیتهای لازم در مورد آن صورت گیرد، مسئولان و کارشناسان در گفتگوهایی با تأکید بر نقش خانواده به عنوان نخستین نهاد مرتبط با کودک، آموزش و پرورش و همچنین صداوسیما را نیز در این زمینه تأثیرگذار معرفی کرده و ضرورت فعالیت هدفمند مسئولان فرهنگی را یادآور شده اند .

به گزارش خبرگزاری مهر، تربیت دینی مقوله ای است که پرداخت صحیح به آن در شرایط مناسب و از سوی مسئولان مربوط، ضرورتی انکارناپذیر است، در صورتی که این موضوع مورد توجه شایسته قرار نگیرد، تبعات منفی آن در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی نمود خواهد داشت .

نتایج این ضعف در قالب عدم خودباوری مناسب، پوچی و بی هدفی، گرایش به تفکرات منفی و بی ثباتی بروز و ظهور دارد .

در مقابل چنانچه این امر به درستی مورد توجه قرار گرفته و در راستای آن فعالیتهای لازم صورت گیرد، نسلهایی خلاق، پویا، متفکر، آینده نگر و امیدوار تربیت و سازنده کشور خواهند بود .

آموزش و پرورش نقش مؤثری در تعمیق آموزه های قرآنی دارد

دکتر قاسم پورحسن معاون آموزشی دانشکده علوم قرآنی تهران، اظهار داشت: در میان متفکران اسلام جهت ترویج آموزه های دینی دو دیدگاه وجود دارد، یک دیدگاه رهیافت دینی است، در این باب عده ای معتقدند که رهیافت دینی هم حوزه عملی و هم حوزه معرفتی را شامل می شود و این رهیافت چهارچوب  و اساس وجود بشر است، در این دیدگاه آموزه های قرآنی خطوط عام و خطوط خاص زندگی بشر را مشخص می کنند و تحقق آن به فهم هر زمان از دستورات و آموزه های کلی دینی مربوط است.

دکتر پور حسن با اشاره به چند نکته در باب اهمیت تحقق بخشیدن آموزه های دینی، اظهار داشت: اولین نکته در باب  اهمیت آموزه های دینی این است که معرفت دینی را در سطوح مختلف جامعه افزایش یابد، بدون اینکه جامعه با آموزه ها دینی آشنایی داشته باشند امکان آن نیست  که در جامعه احکام دین رشد یابد، بنابراین مرحله نخست داشتن آگاهی و دانش در رابطه با معارف قرآنی است.

وی افزود: مرحله دوم روش مند کردن شیوه های تحقق آموزه های قرآنی است، هر اندازه جامعه ظرفیت پذیرش برای دریافت و عمل به آموزه های قرآنی را دارا باشد دین اسلام موفق عمل کرده است، در این مورد امام صادق(ع)، می فرماید: قرآن چهار مرتبه دانایی است، مرحله اول الفاظ آیات است، اشارات و ظرایف و در نهایت  دقایق است، هیچ آیه ای از قرآن که قابل فهم نباشد، وجود ندارد این صراحت در همه قرآن قابل لمس است به شرط آنکه نیازهای جامعه شناسایی شود.

خانواده ها نقش مؤثری در تبیین آموزه های قرآنی دارند

مجید زکی لو مدیر کل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن کریم، اظهار داشت: در مرحله اول کسانی که ترویج دهنده آموزه های قرآنی هستند و این آموزه های دینی را برای مردم تفهیم می کنند باید در حیطه هایی که مسائل قرآنی را آموزش می دهند، با آگاهی کامل عامل نشر آن بوده و متخلق به اخلاق قرآنی بوده و آگاهی کامل در این رابطه داشته باشند.

مدیر کل آموزش و پژوهش سازمان دارالقران کریم با اشاره به نقش خانواده در ترویج احکام قرآنی، اظهار داشت: خانواده به عنوان عضو کوچکی از اجتماع ابتدائی ترین وظیفه را برعهده دارد به این معنا که انسان در بستر خانواده به گونه ای  باید تربیت شود که با این آموزه های قرآنی رشد کند.

وی با بیان اینکه مسائل دینی باید در سطح جامعه فرهنگ سازی شوند، اظهار داشت: ارزش گذاری قرآنی برای افراد دست اندرکار، مستلزم بها دادن تشکیلات دولتی و غیر دولتی، شامل وزارتخانه ها، نهادها و مؤسسات و مراکز فرهنگی و مراکز علمی و مهمتر از همه مدارس و دانشگاهها است که باید با برنامه ریزی صحیح و در سطح کلان افرادی که آموزه های قرآنی را در اندیشه و عمل به آنها توجه می کنند و سرلوحه رفتار خود قرار می دهند را مورد تشویق جدی و مداوم قرار داد.

 
رسانه ها نقش مهمی در تبیین و تعمیق آموزه های قرآنی دارند

حجت الاسلام یعقوب جعفری نیا نویسنده و مفسر قرآن کریم درباره آموزه های قرآنی و نحوه ورود آنها به بطن زندگی، یادآور شد: مبحث آموزه های قرآنی در چندین بخش قابل بررسی است و به یک بعد خلاصه نمی شود، با یادگیری صحیح این آموزه ها می توان آثار بی نظیر آن را در زندگی مشاهده کرد.

وی با اشاره به ضرورت یادگیری آموزه های دینی و قرآنی، اظهار داشت: بخشی از آموزه های قرآنی به اعتقادات و باورهای قلبی انسان مربوط می شوند، به این معنا که آموزه های قرآنی یک نوع جهان بینی در اختیار انسان قرار می دهند که مستلزم شناخت برای انسان است تا در پیشبرد اهداف معنوی خود بتواند موفق عمل کرده و اثر بخش باشد.

وی با تأکید بر نقش مهم خانواده در تبیین احکام قرآنی، اظهار داشت: بدون شک خانواده مهمترین نقش را در یادگیری آموزه های قرآنی دارد، در محیطی که نماز خوانده می شود و روح عبادت در خانواده جاری است به طور طبیعی فرد با مسائل دینی و قرآن انس گرفته و مشابه رفتار بزرگان دینی عمل می کند.

گسترش آموزه های قرآنی باید با حضور قلب همراه باشد

حجت الاسلام سید محمد علی ایازی قرآن پژوه و محقق،  اظهار داشت: گستره آموزه های قرآنی بسیار وسیع است و نیاز به معرفی و توصیف فراوان از سوی کسانی دارند که در زمینه های قرآنی فعالیت و البته سعی می کنند معارف قرآنی به دیگران آموزش دهند.

این قرآن پژوه و محقق قرآن کریم با تأکید بر اجرای کاربردی مباحث قرآنی، یادآور شد: به منظور ترویج آموزه های قرآنی در جامعه و در واقع کاربردی کردن و اجرای سهل و آسان مسائل قرآنی  و اینکه زمینه های جذب جوانان به مسائل دینی زیاد شود، جامعه نیازمند فرهنگ سازی در این زمینه است.

حجت الاسلام ایازی با اشاره به نقش سازنده دستگاههای دولتی، یادآور شد: دستگاههای دولتی نباید به شکل مستقیم در قانونگذاری مفاهیم قرآنی وارد شوند، اگر آنها به شکل مستقیم و بی واسطه در مسائل قرآنی دخالت کنند آموزه های دینی نتیجه ای معکوس را می دهند، چرا که آموزه های قرآنی به دلیل معنویتی که دارا هستند باید در قلب مردم رسوخ کنند .

برنامه ریزی دقیق دستگاههای فرهنگی عاملی برای اشاعه آموزه های قرآنی است

پروین امیرآبادی مدیر انجمن قرآنی بانوان، اظهار داشت: یکی از دستاوردها و نتایج ارزشمند توجه به مباحث و آموزه های قرآنی، خودسازی انسان است، اگر انسانها وجود خود را بهتر بشناسند بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر با آن دست به گریبان هستند رفع می شود.

وی با اشاره به اینکه قرآن کتاب زندگی و کتاب هدایت است، یادآور شد: بیشتر مواقع هنگامی که قرآن خوانده می شود آن طور که باید به فرامین و به عمق مطالب آن توجه نمی شود، این مطلب به روخوانی صرف قرآن محدود می شود، در حالیکه اگر به عمق مطالبی که در قرآن آمده توجه شو، مباحث آن به درستی درک شده و با بکارگیری آنها، زندگی فردی و اجتماعی از ارزش و سلامت لازم برخوردار خواهد شد .

مدیر انجمن قرآنی بانوان با تأکید بر اهمیت احساس وظیفه هر فرد در قبال جامعه، اظهار داشت: هر فردی در اجتماع و در هر جایگاه و مقامی که قرار دارد اگر در حوزه انجام وظیفه خود احساس مسئولیت داشته باشد و البته اگر در خانواده صحیح تربیت شده باشد و در اصل با تقوا باشد آن زمان است که او نیز می تواند به نوبه خود در گسترش آموزه های قرآنی و در سازندگی جامعه تأثیر گذار باشد.

مسئولان فرهنگی برای ارتقاء آموزه های قرآنی هدفمند عمل کنند

مدیر کل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن با بیان اینکه دستگاههای فرهنگی در زمینه ترویج آموزه های قرآنی فعالیت جدی و منسجمی ندارند، گفت: متأسفانه گسترش آموزه های قرآنی از سوی دستگاههای فرهنگی و دولتی بسیار کمرنگ است، این نهادها نباید تنها برگزار کننده مسابقات دینی بوده و یا از فعالان قرآنی تقدیر کنند، بلکه باید در رشد آموزه های قرانی هدفمند عمل کرده و توسعه دهنده آموزه های قرآنی در سطوح مختلف جامعه باشند.

حسن تفکری مدیر کل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن کریم، اظهار داشت: نخستین اقدام برای وارد کردن مفاهیم و مباحث قرآنی به بطن زندگی اقشار مختلف مردم این است که ارتباط مستمر در زندگی روزانه با قرآن داشته باشیم، روح ما در اثر انس با قرآن کریم معنوی  شده و موقعیتی فراهم می شود که لحظات زندگی را با معنویت قرآن سپری کنیم .

تفکری با اشاره به نقش بنیادین خانواده در اشاعه آموزه های قرآنی، یادآور شد: بی تردید اصلی ترین نقش در تربیت نسل ها بر عهده  خانواده قرار دارد، خانواده ها در تربیت هدفمند و اصولی فرزندان و آینده سازان جامعه نخستین و مهمترین وظیفه را بر عهده دارند .

خانواده مهمترین نقش را در تعمیق آموزه های قرآنی دارد

مدیر کل دفتر انتشارات آثار اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر اینکه قرآن پاسخگوی تمامی نیازهای انسان است، گفت: مصادیق و الگوهایی که قرآن معرفی کرده برای هدایت انسان به سوی کمال بسیار مهم هستند و در این میان ابتدا خانواده و بعد مراکز آموزشی و دستگاههای فرهنگی نقش مؤثری در ارائه و تعمیق این آموزه ها بر عهده دارند .

حجت الاسلام قبادی با اشاره به ضرورت شناخت آموزه های دینی و قرآنی و به کارگیری آنها در در زندگی، تصریح کرد: در مرحله اول شناخت ظاهر قرآن کریم لازم است، زمانی می توانیم آموزه های دینی را وارد زندگی کنیم که درک صحیحی از الفاظ صوری در قرآن داشته باشیم، این امر مستلزم خواندن قرآن کریم است و البته به همین دلیل است که قرآن به آن اشاره کرده، تا جایی که امکان دارد قرآن بخوانید همین انس با قرآن و صرف خواندن قرآن نورانیت را در زندگی وارد می کند.

مدیر کل دفتر انتشارات آثار اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر نقش مهم مادران در تربیت خانواده، یادآور شد: به این دلیل که مادر در تربیت فرزند بسیار مؤثرتر از پدر است بنابراین می بایست خود پدر و به ویژه مادر قبل از تولد فرزند پیش زمینه دینی را در خود تقویت کند تا توانایی تربیت فرزند صالح را داشته باشد.

گسترش مراکز دینی راهکاری برای تعمیق آموزه های قرآنی است

کرم خدا امینیان مترجم قرآن کریم با تأکید بر تأثیر آموزه های قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، اظهار داشت: مهمترین راهکار برای ترویج آموزه های قرآنی، توسعه و گسترش انجمنها و کانونهای قرآنی در سطح کشور برای سطوح مختلف است، در این کانونها مباحث قرآنی باید به شکلی ارائه شوند که آموزه های قرآنی برای اقشار مختلف به درستی تبیین و تشریح شوند .

کرم خدا امینیان مترجم قرآن کریم، با تأکید بر اهمیت ترویج آموزه های دینی در جامعه، گفت: در رابطه با ترویج و گسترش آموزه های دینی و قرآنی در سطوح مختلف جامعه این عمل باید از سنین کودکی صورت پذیرد، البته نه به شکلی که امروز در بیشتر مدارس کشور و در سازمان های آموزشی رایج است به این معنا که از آموزش معارف دین تنها به آموزش قرائت اکتفا می شود در حالی که این موضوع کفایت نمی کند.

امینیان با تأکید بر ضرورت گسترده تر کردن آموزه های قرآنی توسط نهادهای آموزشی جامعه، یادآور شد: زمانی که افراد وارد جامعه می شوند و حس مسئولیت پذیری در آنان احساس می شود نهادهایی که به نوعی در شکل دهی فرهنگ جامعه تأثیرگذار هستند در توسعه و اشاعه آموزه های دینی به طور قطع مؤثر عمل می کنند البته لازم است قدری این فرهنگ بین این نهادها رایج شود، به شکلی که آموزه های قرآنی برای مردم در حکم زبان مادری تلقی شوند.

تلویزیون در اشاعه آموزه های قرآنی بسیار تأثیرگذار است

احمد طوبایی مدیر طرح و برنامه شبکه قرآن سیما با بیان اینکه مهمترین رسانه در گسترش آموزه های قرآنی تلویزیون است، تصریح کرد: از آنجا که هر خانواده چند ساعتی از روز را به این جعبه جادویی اختصاص می دهد، شک نیست که برنامه های آن از تأثیرگذاری بسیاری برخوردار هستند، بنابراین با برنامه ریزی دقیق و ارائه برنامه های کاشناسی شده می توان تحولات عظیمی در سطح جامعه ایجاد کرد .

وی با اشاره به بخش نظری در توسعه آموزه های قرآنی، یادآور شد: بخش نظری را به تدریج باید از زمینه هایی که مسائل قرآنی آموزش داده می شود و عواملی که در جامعه است، دریافت کرد بدین معنا که به شکل تدریجی در رفتار فردی و اجتماعی  بروز کند و در اصل مطلب در رابطه با آموزه های دینی در جامعه فرهنگ سازی متناسب با درک افراد اجتماع صورت پذیرد.

احمد طوبایی مدیر طرح و برنامه شبکه قرآن کریم با اشاره به بخش عملی توسعه آموزه های قرآنی، اظهار داشت: برای نهادینه کردن و در واقع تقویت بخش نظری که در اذهان عموم شکل گرفته است باید با تمرین و تشویق رفتار کرد، فرد در جریان تشویق به دلیل رفتاری که ارائه داده توسط کسانی که آموزه های دینی را آموزش می دهند باید تأیید شود.

خانواده و آموزش و پرورش مهمترین نقش را در تربیت دینی دارند

حسین علوی مهر استاد مرکز جهانی علوم اسلامی و مدیر دانشنامه قرآن پژوهی، تصریح کرد: مسئله ورود آموزه های قرآنی در زندگی و کاربردی کردن مفاهیم قرآنی آرزوی دیرینه تمام دینداران است و در اصل وجود ائمه معصومین(ع)، برای هدایت انسانها به سمت دین اسلام و همچنین ورود قرآن به بطن زندگی مسلمانان به همین دلیل بوده است.

وی با اشاره به اینکه در گسترش آموزه های دینی عوامل بسیاری نقش دارند، اظهار داشت: نهاد خانواده به عنوان اولین اعضای مرتبط با کودکان، نقش ارزشمندی در تربیت این گروه دارند، خانواده باید به  فرزندان خود اولین درس دینی را که می آموزد احترام به قرآن را یاد دهد و طوری اخلاق دینی را در خانواده حاکم کند که به مرور زمان به شکل فرهنگ در میان خانواده شود.

وی همچنین به نقش آموزش و پرورش در ترویج آموزه های قرآنی اشاره کرد و یادآور شد: مراکز آموزشی  از جمله آموزش و پرورش در روش های تدریسی موجود تجدید نظر کرده و تنها به روش های موجود اکتفا نکند، مانند یادگیری روخوانی قرآن، بلکه لازم است در مباحث درسی عمق مفاهیم دینی را بگنجانند، در این زمینه مسئولان مدارس نقش مهمی ایفا می کنند.

تلویزیون نقش مؤثری در گسترش و تعمیق باورهای دینی دارد

دکتر محمدرضا ستوده نیا از داوران مسابقات بین المللی قرآن کریم با تأکید بر نقش دستگاهها و نهادهای فرهنگی مختلف از جمله آموزش و پرورش و صداوسیما در گسترش و تعمیق باورهای دینی گفت: در این میان تلویزیون به دلیل فراگیری و تأثیرگذاری بیشتر، نقشی بسیار اساسی در این زمینه دارد که می بایست با برنامه ریزیهای صحیح فعالیتهای مناسب را داشته باشد .

ستوده نیا اظهار داشت: خانواده  نقش اصولی و بنیادی در ترویج و اشاعه آموزه های قرآنی بر عهده دارد، خانواده اجتماع کوچکی است که از پدر و مادر و فرزندان تشکیل شده است، در تعالیم اسلامی خداوند این وظیفه را بر عهده پدر خانواده قرار داده است تا برای فرزند اسم نیکو انتخاب کرده، قرآن را به نحو شایسته به فرزند آموزش داده و نیز اسباب ازدواج فرزند را فراهم کند.

وی افزود: نهادهای فرهنگی و دولتی از دو جنبه می توانند آموزه های قرآنی را توسعه دهند، در مرحله اول ترویج آموزه های قرآنی متوجه رسانه های گروهی است این رسانه ها که تعداد آنها کم نیست با طراحی برنامه های جدی و منسجم می توانند پشتیبانی برای آموزه های قرآنی در جامعه باشند.

کد خبر 404021

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 6 =