در گفتگوی مهر با مسئولان و کارشناسان فرهنگی عنوان شد: عملکرد آموزش و پرورش در هدایت جامعه به معرفت دینی ضعیف است/ تربیت دینی تأثیرگذار نیازمند روشهای نوین آموزشی است

خیرگزاری مهر ـ گروه دین و اندیشه: آموزش و پرورش نهادی مؤثر در امر تعلیم و تربیت و هدایت جامعه در مسیر معارف اسلامی است که عملکرد مناسب آن تأثیرات عمیقی در سازندگی معنوی جامعه خواهد داشت، این عملکرد از سوی مسئولین و کارشناسان آموزشی و فرهنگی ضعیف عنوان شده و تربیت دینی مطلوب را مستلزم بکارگیری روشهای نوین آموزشی اعلام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، چنانچه برنامه ریزیها و اقدامات اجرایی در آموزش و پرورش، در راستای تربیت خیل عظیم دانش آموزان و آینده سازان جامعه مناسب باشد، نتایج حاصل از تربیت صحیح این قشر، در آینده به خوبی بروز و ظهور خواهد داشت .

برخورداری از نسلی خلاق و پویا و پایبند به ارزشهای اخلاقی و اعتقادی از جمله دستاوردهای تربیت دینی صحیح در آموزش و پرورش است، تربیتی که به نظر می رسد طی سالهای اخیر در سایه آموزش قرار گرفته و کمتر مورد توجه قرار می گیرد .

جامعه امروز در حوزه دین با نقصهای پرورشی مواجه است

علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقصهای موجودی که در سیستم پرورشی کشور طی سالهای گذشته وجود داشته است، گفت: اگر آموزش و پرورش بتواند ابعاد دینی کودکان را پرورش دهد، در عمل توانسته ایم جامعه را در مسیر ارتقاء فرهنگی و معرفت دینی جامعه سوق دهیم.

وی با تأکید بر اینکه مراکز دینی نقش مؤثری در ارتقاء ابعاد شخصیتی، فرهنگی و دینی یک انسان دارند، تصریح کرد: اگر آموزش و پرورش بتواند ابعاد دینی کودکان را به خوبی پرورش دهد، در عمل توانسته ایم جامعه را به سوی ارتقاء فرهنگی و معرفت دینی جامعه سوق دهیم. اما اینک در سطح جامعه با برخی نقصهایی مواجه هستیم که در سیستم آموزش و پرورش و بر جنبه های دینی آن تأثیر گذاشته است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل عدم اهتمام به مسئله پرورش طی سالهای گذشته، در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطالب کتب درسی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت و گروه کمیسیون از بحثهایی که در ارتباط با وضعیت کتب درسی بود با تیم پژوهشی صحبت کرد تا در وهله اول ضمن تغییراتی که در کتب ایجاد می کنند، شناخت دینی در دانش آموزان را افزایش دهند. از این رو در کمیسیون آموزش و تحقیقات در حال پی گیری این موضوع هستیم تا ببینیم که چه برنامه ریزیها و طرحهایی برای ارتقاء ابعاد دینی و تربیتی در دانش آموزان صورت می گیرد.

عملکرد آموزش و پرورش در هدایت جامعه به معرفت دینی ضعیف است

محمد علی حیاتی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در راستای فعالیت به منظور ارتقاء معرفت دینی فرد و جامعه عملکرد ضعیفی داشته است، گفت: اگر آموزش و پرورش در اجرای فرآیند تعلیم و تربیت دینی افراد جامعه رویکرد منسجم و واحدی داشته باشد در هدایت جامعه به سوی معرفت دینی موفق عمل کرده است.

حیاتی اظهار داشت: با توجه به اینکه آموزش و پرورش مهمترین وظیفه را در تربیت و سازندگی و نیز در آموزش افراد در جامعه بر عهده دارد اما یک سؤال در اینجا مطرح می شود که آیا این نهاد توانسته تا به امروز در راستای رسالت خود موفق باشد یا خیر، در این رابطه نمی توان نسبت به عملکرد این نهاد آموزشی با دید مثبت نگاه کرد چون آنگونه که باید در ابعاد کلان  مباحث آموزشی موفق نبوده است.

وی افزود: مسئولین آموزش و پرورش تمام ابعاد آموزش تعلیم و تربیت را در راستای اقدامات خود در رأس امور آموزشی قرار داده اند اما این برنامه ریزیها نیازمند اقدامات مناسب نیروهای انسانی و آگاه است که جامعه را به سوی اهداف جامعه اسلامی سوق دهند، چون زمانی که می خواهیم نوجوان و جوانی را با سیستم آموزشی مناسب وارد اجتماع کنیم این امر محقق نمی شود مگر با دستیابی به اهداف و مؤلفه های آموزش مطلوب در سطح جامعه.

آموزش و پرورش از تربیت دینی غفلت کرده است

اسدالله عباسی دیگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضرورت اهمیت کارکردهای آموزش و پرورش حول دو محور تعلیم و تربیت دینی در جامعه، گفت: بی تردید آموزش و پرورش در سالهای اخیر از مسئله پرورش دینی در آموزش غفلت ورزیده لذا در این راستا می بایست توجه بیشتری به امر تربیت و پرورش دینی دانش آموزان داشته و در نهایت جامعه را در مسیر اهداف اسلامی هدایت کند .

عباسی با تأکید بر اینکه به آموزش بیش از تربیت توجه شده است، یادآور شد: همان طور که گفته شد در سالهای اخیر آموزش و پرورش اساس کار خود را بر مسئله آموزش بنا نهاده و به امر تعلیم بیش از تربیت توجه داشته است، این موضوع به این دلیل است که مباحث آموزشی ملموس تر و واضح تر از مسائل تربیتی است، مسائل تربیتی پیچیده تر بوده و همچنین زمان بیشتری لازم است تا نتایج آن حاصل شود، این امر نیازمند تدوین و اجرای برنامه های مدون در حوزه آموزش و مهمتر از آن حوزه پرورش است.

وی با اشاره به نقش کلیدی و محوری معلمان در تعلیم و تربیت دانش پژوهان، اظهار داشت: محور اصلی در تعلیم و تربیت افراد در نگاه اول معلمان و مربیان آموزشی هستند و در مراحل بعدی توجه ها به سمت کتاب و محتوای درسی معطوف می شود، لذا مربیان آموزشی می بایست در تمام ابعاد تربیتی و آموزشی در حد بالایی قرار داشته باشند و آموزش و پرورش می بایست ابزاری را در اختیار این مربیان قرارداده و آنها را ساماندهی کند.

ساختار تربیتی آموزش و پرورش نیازمند تغییر است

حمید سعادت عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ساختار فعلی آموزش و پرورش در آموزش مفاهیم دین اسلام مطلوب و کارآمد نیست، گفت: ساختار تعلیم و تربیت دینی سازمان آموزش و پرورش در اجرای منسجم، اصولی و مدون تعالیم دینی افراد جامعه دارای مشکلات بسیاری است که با اجرای برنامه های عمیق در امر آموزش صحیح معارف دینی رفع می شود.

سعادت با بیان اینکه آموزش و پرورش در راستای ارتقای معارف دینی نقش مهمی را ایفا می کند، اظهار داشت: تعلیم و تربیت همواره در کنار یکدیگر آمده و همواره لازم و ملزوم یکدیگر هستند، هرگز نمی توان تنها به یکی از این دو مقوله توجه داشت چرا که اینها در کنار هم اثر بخش هستند و آثار مطلوب خود را در تربیت افراد دارا هستند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ساختار آموزش و پرورش جوابگوی مطالبات برحق جامعه نیست، اظهار داشت: در حال حاضر مشکل آموزش و پروش مشکل ساختاری است به این معنا که ساختار و برنامه های آموزش و پرورش نمی تواند جوابگوی مطالبات برحق جامعه باشد، بنابراین در این راستا ساختار آموزش و تعایم دینی باید اصلاح شود و در جهت مدرسه محوری قرار گیرد.

ارتقاء معرفت دینی نیازمند بهره گیری از شیوه های نوین تربیتی است

هادی دوست محمدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی در تربیت دینی افراد جامعه دارد، گفت: برنامه های آموزش و پرورش در تربیت دینی می بایست متناسب با شرایط روز و نیازهای افراد جامعه باشد.

دوست محمدی با بیان اینکه در اسلام،  تربیت دینی در رأس امور قرار دارد، اظهار داشت: در اسلام و همچنین در نظام جمهوری اسلامی ایران به امر تعلیم و تربیت توجه و اهتمام ویژه ای شده است، البته مسئولین و بنیانگذاران آموزشی در اهداف و مقاصد خود در تربیت ابعاد مختلف متفاوت هستند چنانچه اگر کسی از نظر دینی به شکل مطلوب تربیت شده باشد به دلیل جامعیت دینی در سایر حوزه های اجتماع، رفتاری عقلایی و مناسب از او شاهد خواهیم بود .

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آموزش و پرورش برای کارکرد مطلوب نیازمند شیوه های نوین است، اظهار داشت:  آموزش و پرورش در تربیت دانش پژوهان دینی باید از ابزار جدید و نوین و متناسب با شرایط روز استفاده کند، تربیت و شیوه های تربیتی باید در دل و جان آموزش نهفته شود کلاس آموزشی باید تربیتی باشد به این معنا که مربی باید بداند از این بحث علمی که آموزش می دهد تربیت را بگونه ای در آن بگنجاند که در رفتار دانش آموزان دیده شود و تأثیر خود را بر جای بگذارد.

مربیان آگاه و کارآزموده نقش مهمی در تربیت دینی صحیح دارند

علی سرافراز یزدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آموزش و پرورش در هدایت جامعه در مسیر معارف دینی عملکرد مناسبی نداشته است، گفت: اگر آموزش و پرورش و مسئولین آموزشی ابعاد مختلف جامعه را در نظر گیرد و مربیانی با آگاهی دینی بالا انتخاب کنند در ارتقای جامعه به سوی اهداف اسلامی موفق عمل کرده اند.

سرافراز با اشاره به اینکه مسائل دینی نیازمند ترویج از سوی مربیان دارند، اظهار داشت: با توجه به اینکه امر آموزش به دو محور تعلیم و تربیت تقسیم می شود و هر دو این محورها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، لذا مسئولین آموزش در کشور باید با برنامه ریزی های مدون و اصولی و همچنین اجرای این قبیل برنامه های آموزشی در پیشبرد اهداف اسلام اثربخش باشند.

وی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت معارف دینی دارای کاستیهایی است، یادآور شد: بعد از انقلاب اسلامی مسئولین آموزش و مربیان پرورشی تربیت را نیز در دستور کار خود قرار داده و فعالیت خود را بر این پایه قرار دادند تا به بهترین نحو ممکن مسائل دینی را به دانش آموزان بیاموزند، اما متأسفانه به دلیل کاستیهایی که در برنامه های آموزشی و نیز در تألیف کتب دینی و مهمتر از اینها در انتخاب معلمین وجود داشت، آنگونه که باید به امر تربیت توجه چندانی نشد.

برنامه ریزی دقیق و صحیح عاملی برای ارتقاء معرفت دینی است

شهریار مشیری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی بحرانهایی که امروز به واسطه ضعف در عملکرد آموزش و پرورش شاهد هستیم، گفت: آموزش و پرورش تاکنون به منظور تربیت دینی و ارتقاء معنویت اقدامات ریشه ای و اساسی نداشته و فعالیتهای سطحی اکتفا کرده است .

مشیری با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در نحوه گزینش مربیان ضعیف عمل می کند، یادآور شد: آموزش و پرورش در چگونگی گزینش مربیان و معلمان بیشتر به ظواهر توجه داشته تا به سطح علمی و آگاهی دینی آنان، از این رو سطح علمی معلمان آنچنان که باید جامع و کامل نیست تا در فرآیند تربیت موفق باشند .

وی با تأکید بر اینکه عملکرد مسئولین آموزش و پرورش تاکنون از عمق لازم برخوردار نبوده است، گفت: متأسفانه عملکرد مسئولین آموزش و پرورش در امر تعلیم و تربیت در سطح روبنایی بوده است، نه در سطح اعماق و زیر بنای آموزش و تربیت دینی، البته این کمبودها و کاستیهای آموزش و پرورش راهکارهای مناسبی دارد، یکی از این راهکارها این است که  مسائل اخلاقی و تربیتی را با مشارکت مدرسه و خانواده های دانش آموزان دخالت داد چرا که این دو نهاد مهم می توانند اقدامات مؤثری در امر تربیت فرزندان که آینده سازان جامعه هستند، داشته باشند .

آموزش و پرورش نیازمند نیروهای کارآزموده و آگاه است

حجت الاسلام محمد حسن نبوی معاون تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علیمه قم با بیان اینکه آموزش و پرورش در راستای دستیابی به اهداف خود می بایست از شیوه های نوین بهره گیرد، گفت: مسئولین آموزش و پرورش در راستای رسیدن به اهداف متعالی در امر تعلیم و تربیت نیازمند نیروهای کارآزموده، با آگاهی بالا و جامع است.

حجت الاسلام نبوی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش یکی از مؤثرترین نهادهای آموزشی در کشور است، اظهار داشت: آموزش و پرورش با توجه به دو محور اصلی که در معنای خود دارد یعنی تعلیم و تربیت، تنها یکی از مؤثرترین نهادهای آموزش و تربیت افراد دینی در سطح کشور است، البته نهاد فرهنگی صدا و سیما نیز در این زمینه بسیار تأثیرگذار است .

وی با بیان اینکه بحث تربیت در دین نیازمند احیاء دوباره است، تصریح کرد: حقیقت این است که آموزش و پرورش در تربیت دینی، نیازمند نیروهای انسانی آموزش دیده است که این نیروها گاهی با نظارت بر اقدامات تربیتی وارد کار می شوند و گاهی نیز نیروهای کارشناس فعالی هستند که فعالیت خود را در این زمینه ها دنبال می کنند، بهتر است مسئولین آموزش و پرورش در گزینش افرادی که استخدام می شوند به عنوان مربی از طلبه های کارآزموده ای باشند که در زمنیه های دینی آگاهی بالایی دارند.

تربیت دینی تأثیرگذار نیازمند روشهای نوین آموزشی است

حجت الاسلام دکتر محمود تقی زاده داوری رئیس مؤسسه شیعه شناسی با اشاره به اینکه مسئولان آموزش و پرورش باید برای تربیت دینی تأثیرگذار، شیوه های نوین را جایگزین شیوه های قدیمی آموزشی کنند، گفت: اگر آموزش و تربیت دینی در جامعه مبتنی بر اعتقادات و باورهای دینی صحیح باشد، مبانی و آموزه های دین اسلام در باطن افراد نهادینه خواهند شد .

حجت الاسلام دکتر تقی زاده داوریبا اشاره به اینکه آموزش معارف دینی در مباحث تربیتی نهاد آموزش و پرورش نیازمند الگوهای جدید است، یادآور شد: آموزش مطلوب معارف دینی و در واقع جنبه های تربیت دینی افراد توسط مسئولین آموزش و پرورش، به واسطه شیوه های مختلف صورت می گیرد، یکی از بهترین روشها این است که الگوهای عملی را در تربیت دینی دانش آموزان جایگزین شیوه های قدیمی کرده و از این طریق الگوهای مورد نظر را منتقل کنیم.

رئیس مؤسسه شیعه شناسی با تأکید بر اینکه آموزش معارف دینی در ارتقاء دین نقش اساسی دارد، تصریح کرد:  اگر چنانچه آموزش و تربیت دینی در جامعه مبتنی بر اعتقادات و باورهای دینی درست و صحیح باشد، می تواند محتوای دین اسلام را در باطن افراد نهادینه کند .

کد خبر 414800

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 12 =