تجلیل از مبدع سلطنت ایران شهری خیانت در بیت المال مسلمین است

مجتبی زارعی گفت: حمایت و تشویق و تجلیل از کسانی که علیه فلسفه اسلام و علیه خواجه نصیرها، علیه ملّاصدراها و علیه حافظ ها و مبدعان سیاست متعالیه کتاب نوشتند خیانت در بیت المال مسلمین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی بیش از یکصد نفر از مسوولان و مدیران کانون های بسیج اساتید دانشگاه شهر تهران در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این گردهمایی که با موضوع «ابلاغ تبیینی نقشه راه جدید سازمان بسیج اساتید» برگزار گردید، رئیس و معاونان این سازمان به تشریح و تبیین سازمان کار و رویکردهای جدید بسیج اساتید در افق تحول خواهی و اثربخشی این سازمان پرداختند.محور برنامه تحول گرا و اثر بخش سازمان بسیج استادان کشور کمک به گره گشایی از مشکلات مردم از طریق همکاری استانداران، فرمانداران، وزرا و مجموعة دولت و کارگزاران نظام با رویکرد شناسایی مسائل و حل آنها از طریق اندیشکده های راهبردی در سطوح ملّی و استانی است. همچنین در این گردهمایی، استادان بسیجی و هریک از حضار که متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر تهران، مسوولان و مدیران کانون های بسیج اساتید در تهران بودند به اظهارنظر درباره نقشه راه جدید سازمان و ارائه پیشنهادات و پرسش های خود پرداختند.

در آغاز، رئیس سازمان بسیج اساتید با ارائه سه گزاره مرتبط با انقلاب اسلامی در آستانه دهه فجر به عنوان محور حرکت و چشم انداز مجموعه بسیج اساتید، به نامه حضرت امام(ره) به گورباچف در دی ماه ۶۷ اشاره کرده و گفت: حضرت امام(ره) در آخرین روزهای عمر پربرکت خویش نامه ای را به گورباچف نوشت که مبنایی هستی شناختی برای حرکت های امروز ماست. عده­ای در آن زمان خیال کردند که احتمالا محتوای این نامه، درخواست کمک و حمایت رهبر ایران از بلوک شرق است؛ تصور برخی این بود در ایامی که انقلاب نوپای مردم ایران در کمتر از یک دهه از عمر خود، با فتنه های بزرگی نظیر جنگ ۸ ساله تا ترور شخصیت های برجسته کشور و اعمال تحریم های گوناگون از سوی دشمنان و در رأس آن آمریکا، روبرو شده، دیگر رمقی برایش نمانده؛ اما محتوای آن نامه، جهان را به حیرت درآورد.

زارعی با تأکید بر عظمت نگاه امام(ره) طی این اقدام بومی و درون زا، اظهار کرد: امام(ره) در این نامه، عظمت فرهنگ ایران و اسلام را به سران بلوک شرق متذکر می شود؛ شکل متفاوت ارائه نامه که در قالب یک هیأت غیردیپلماتیک امّا فلسفی و با محتوای دیپلماسی ارشادی-الهی همراه بود؛ سبب شد تا مدتها این اقدام در صدر رخدادها جهان و افکار عمومی بنشیند. محتوای این نامه اکنون به عنوان چارچوب هستی شناسی در تعریف و نگاه به انسان، سرشت بشر، سبک زندگی، تمدّن و آینده بشر پیش روی ماست و یکی از گزاره های بنیادین ما در حرکت ها و برنامه ریزی های بومی و درون زا به شمار می آید.

وی در محور دوم به مصاحبه امام(ره) با خبرنگار تایم اشاره نموده و آن را گزاره محوری از موضع متدولوژی علمی انقلاب اسلامی عنوان کرده و اظهار داشت: امام حکیم ما در پاسخ به پرسش خام خبرنگار تایم که گفته بود "شما که علوم جدید را نخوانده اید و به آداب و قواعد روابط بین الملل در دنیای جدید و تجربه سیاست ورزی براساس این قواعد وقوف ندارید و تحصیل­تان مربوط به الهیات هست؛ آیا فکر نمی کنید چیزهایی در این بین باشد که شما قادر به درک آن نباشید؟" امام پاسخی داده است که به روش­شناسی نو پدید مردم ایران اشاره داشت. اینکه امام(ه) در پاسخ ابتدا بصورت جدلی می فرماید: آری من از معیارهای شما چیزی نمی دانم و بهتر است که ندانم؛ امّا در ادامه از منظر تبیینی می­فرماید ما معادله ها را به هم زده ایم، معیار جدید آورده ایم، چارچوب جدید ارائه کرده ایم؛ عدل را ملاک قرار دادیم تا حقوق مظلوم را بستانیم و ظلم را ملاک و معیار قرار دادیم تا به ظالم بتازیم. امام(ره) تأکید می کنند که امیدواریم روزی برسد که نهادهای بین المللی مثل شورای امنیت و نهادهای وابسته به آن نیز با این دو ملاک اداره شوند. 

وی با تأکید بر این نگاه امام(ره) ادامه داد: امام در این مصاحبه، چارچوب و متدولوژی علم و معارف انقلاب ما را بحث می کند. اینکه با چه مکانیزمی میخواهیم به قدرت و سبک زندگی برسیم. این حکیم الهی و متأله ما، در اینجا از موضع خودبسندگی ایدئولوژیک فرمودند: "بهتر که چیزی از علم شما نمی دانم".

رئیس سازمان بسیج اساتید، گزاره سوم خود را به نکته مهم آنتونی گیدنز اختصاص داد و افزود: آنگاه که گیدنز به بزرگان علم الاجتماع مدرن از آگوست کنت و جامعه­شناسانی نظیر دورکیم و مارکس و وبر و سایرین اشکال و انتقاد می کند که چطور می­گفتید روند عمومی جوامع به سمت سکولاریزه شدن در حرکت است، اما از قضا انقلابی در گوشه ای از جهان رخ داده که روند جدیدی را پیش گرفته است؛ یعنی روند دینی شدن. مجموع این سه گزاره نشان می دهد که انقلاب اسلامی با دگرگونی در قواعد فکری و عملی در عالم همراه بوده است؛ پس الگوی عمل ما که میراث دار انقلاب اسلامی و گفتمان این انقلاب در بُعد اندیشه آن در بسیج اساتید هستیم نیز باید واجد چنین تحوّل و ساختارشکنی عظیم تمدّنی باشد.

اینک در شرایطی هستیم که با گذشت بیش از سه دهه و پس از شکست تمامی گزینه های روی میز دشمن در منطقه ولی به دلیل ناکار آمدی تکنوکرات ها در ادارة سه دهه ای کشور در ادوار مختلف، برخی تصور کردند ایران اسلامی باید با مدل هایی غیر اسلامی و لاییک اداره شود؛ یعنی همان فتنة جدیدی که من اسم آن را فتنه ای بر مبنای هرمنوتیک فلسفی و بسط یافتة آن در سطح سیاست علیه شریعت اسلامی ارزیابی می کنم که دو ضلع دیگر آن به دست تکنوکرات که بدعملی را در ادارة کشور به اوج رسانید و سبب نارضایتی مردم شدند و ضلع دیگر آن گروهک نفاق و جریان رسوای سلطنت طلب اند. البته باید جریان فلسفی سلطنت ایران شهری را که خواستار حذف اسلام از صحنة سیاست هستند هم اضافه کرد؛ آنها بدون در نظر گرفتن حقایق عالم و واقعیت های متزلزل و آشوب های انسان در جهان مدرن می خواهند با خشونت و درگیری های خیابانی و قدری فلسفه بگویند دوران اسلامگرایی به سر آمده است و باید به جمهوری ایرانی بر مبنای سلطنت ایران شهری رسید امروز که ۲۶ دیماه ۹۶ است و از فرار رییس رسوای سلطنت به دامان آمریکا قریب ۴۰ سال می گذرد خیال می کنند می توانند دوباره سلطنت و شاه دوستی را به جای اسلام که با گوشت و پوست این مردم عجین شده جایگزین نمایند.

زارعی با این مبنا در اعتراض به اتفاق اخیر در اختتامیه جشنواره فارابی، اظهار داشت: با اینکه مبنای جدید سازمان بسیج استادان کشور کمک به دولت محترم و رویکرد "حل المسائلی" در استان ها برای کمک به استانداران است، امّا من از این زاویه می خواهم و در این جمع استادان محترم اعتراض شدید استادان بسیجی و متعهد ایران اسلامی را به رئیس جمهور اعلام کنم؛ زیرا عملیات شبه علمی‌ فارابی در بخش ویژه اش نوعی خشونت متافیزیکی جریان فلسفی "ایران شهری ها" با کمک بیت المال مسلمین علیه الگوی اسلامی پیشرفت است. اعطای جایزه از سوی رییس جمهور محترم به فردی که پیوند شریعت اسلامی با  فلسفه اسلامی  واتحاد عرفان اسلامی با فلسفه اسلامی را مهمترین دلیل و نقطه عطف  انحطاط ایران و زوال فلسفه سیاسی اسلامی می­داند، مصداق انداختن پوست خربزه ای از سوی برخی  گردانندگان فارابی زیر پای رییس جمهور است؛ وقتی جریان ضد انقلاب و برانداز در خیابان شعار احیای سلطنت و جمهوری ایرانی را سر می دهد  وبه  آتش زدن اموال مردم و ترور دست می زند و هم زمان فردی که هزاران دشنام را در نقاب علم علیه عرفان اسلامی و پیوند شریعت و حکمت عملی اسلام تئوریزه کرده از سوی ریس جمهور محترم مورد تشویق و تجلیل قرار می گیرد پیداست که در جشنواره ی فارابی خواسته یا نا خواسته یک عملیات در ادامه خشونت خیابانی صورت گرفته و به عنوان مقوّم فتنة ۹۶ عملیات شده است.

وی با تاکید بر این افزود: با این که ما حساب رییس جمهور محترم که خود برگزیده مکتب اسلام است را از این عملیات شبه علمی علیه عرفان اسلامی و فلسفه اسلامی و فلسفة سیاسی اسلام جدا می کنیم، اما به ایشان اعتراض و گلایه شدید داریم. مگر آقای رئیس جمهور نمی دانند که ابتکار امام خمینی در طراحی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران تلفیقی از فقاهت، فلسفه، سیاست، عرفان و دیانت بوده و هنوز این مدل در آغاز راه است و به قول آیت الله جوادی آملی، امام با این کار سیاست متعالیه را پی ریزی کردند؛ پس چرا او که این پیوند را نقطه زوال و انحطاط ایران می داند از دست فرزند حوزة علمیه جایزه می گیرد؟

این استاد علوم سیاسی دانشگاه در پایان گفت: ما می گوییم بسیج استادان طرفدار انسداد نیست و طرفداران آزاد اندیشی و دیالوگ دو طرفه حتی با نظریه پردازان سکولار است، امّا حمایت و تشویق و تجلیل از کسانی که علیه فلسفه اسلام و علیه خواجه نصیرها، علیه ملّاصدراها و علیه حافظ ها و مبدعان سیاست متعالیه کتاب نوشتند و نظریه پردازی از نوع لج بازانه داشته اند، خیانت در بیت المال مسلمین ارزیابی می کنیم؛ چرا پیوند شریعت و فلسفه انحطاط و زوال ایران تلقی و ایدئولوژیک تفسیر می شود امّا لج بازی ایدئولوژیکی برای فلسفی نشان دادن سلطنت ایران شهری واجد دریافت جایزه می شود.

کد خبر 4202348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 5 =