اقتدار وتوسعه صنعت سينما در جمهوري اسلامي هدفي راهبردي است

"محمد مهدي حيدريان" معاون امور سينمايي و سمعي- بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد نياز به استراتژي فرهنگي و سينمايي و شكل گيري و اعمال يك استراتژي درازمدت در عرصه سينما به سوالات "مهر" پاسخ داد.

معاون امور سينمايي و سمعي بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درپاسخ به سوال خبرنگار هنري " مهر " اظهارداشت:  بديهي است كه در هر حوزه اي از مديريت و فعاليت نياز به وجود ديدگاه و برنامه استراتژيك از ضروريات حياتي است. وجود استراتژيك فرهنگي را در ايران نمي توان منفي كرد و شايد اگر در سطح كلان خلائي هست بيشتر مربوط مي شود به ديدگاه و تئوري استراتژيكي كه(بايد) اولا به دقت تبيين شده باشد و ثانيا اركان و مفاهيم آن در بين همه يااكثر متوليان و مسوولان كشور مشترك باشد.

 وي افزود : به عبارت ديگر مديريت و فعاليت  به هر حال مستلزم داشتن استراتژي است، اما بايد ديد كه اين استراتژي تا چه حد تعريف ، تبيين و اعلام شده است و اينكه تا چه حد اصول آن مورد شناخت و تاييد افراد موثر و مرتبط در حوزه مربوطه مي باشد. به طور كلي افق پيش روي و طراحي راههاي نزديك شدن و يا حركت به سمت اين افق در محدوده بحث هاي استراتژيك قرار دارد كه به مقتضاي نيازها، شرايط دروني و بيروني، قابليت ها، ضرورت ها، امكانات و ايده آل ها امكان تعريف، تبيين و تحقق مي يابند. در شرايطي كه شناخت درستي از اين عوامل وجود نداشته باشد تعريف  و تبيين استراتژي از جمله درحوزه فرهنگ و هنر بامشكل روبرو مي شود.

حيدريان خاطرنشان ساخت: در عرصه سينما هم در طي سالهاي گذشته ديدگاههاي استراتژيك كم و بيش وجود داشته است ولي شايد نتوان ادعا كرد كه اين ديدگاه ها در بين مسوولان، سياست گذاران و دست اندركاران به شكل جدي و قوي مشترك و يا پذيرفته شده بوده اند.

معاون امور سينمايي وزارت ارشاد يادآور شد: ما در دوره جديد قبل از هر چيز سعي كرده ايم تا در رابطه با سينما ديدگاه هاي مشخصي را در بين مديران و دست اندركاران مطرح كنيم و سعي داشته باشيم كه با تبادل نظر ونقد و بررسي بتوانيم اين ديدگاهها را به گونه اي پالايش دهيم كه ابتدا شناخت نسبتا كامل و عمومي از آن بدست آيد و سپس وفاق و اشتراك نظرنسبي در مورد آنها حاصل شود. بدون اين مقدمات طراحي برنامه هاي استراتژيك با سختي هاي زيادي روبرو خواهد بود.

حيدريان با اشاره به اين كه  شايد تا چندي قبل احساس مي شد كه برخي ترديدها و ابهام ها درباره صنعت و هنر سينماي كشور هم در بين مسوولان و هم دست اندركاران وجود دارد، مبني بر اين كه اصولا در جمهوري اسلامي سينما مي تواند حضور قوي و موثر و گسترده داشته باشد يا نه؟ و يا اين كه انتظار اصولي از سينما مي تواند به گونه اي هم سطح و هم سو با آن در ساير جاها و كشورها باشد يا خير؟ ، افزود :  ما در طي ماه هاي اوليه سعي كرديم كه در اين خصوص پاسخ هاي مشخص و قطعي را هم پيدا  و هم اعلام كنيم. الان به نظر مي رسد كه درباره ضرورت توسعه سينما در كشور و استفاده از پتانسيل هاي فرهنگي، اجتماعي و حتي اقتصادي آن در راستاي اهداف نظام در بين مسوولان عالي رتبه و افراد موثر و مرتبط ديگر شك و ترديدي وجود نداشته باشد.

وي با تاكيد بر اين كه اكنون اكثريت كساني كه از بينش و درايت و تدابير كافي در رابطه با موضوعات كلان فرهنگي و هنري و اجتماعي و حتي سياسي و امنيتي برخوردارند ، مي دانند كه نفي و تضعيف سينماي ملي به مفهوم سپردن روح و انديشه و ذوق و احساس جامعه جوان كشورمان به مسير تاثيرپذيري از توليدات فيلم و سينماي ديگران است  ، آورده است  :  حضور و تاثير و گستره دسترسي به آثار سينمايي غير، چيزي است كه در عصر كنوني نمي تواند نفي شود و ناديده انگاشته شود. از طرفي هر چقدر ما بتوانيم سينماي ايران را از جنبه هاي مختلف فرهنگي، هنري، محتوايي و تكنيكي و صنعتي تقويت كنيم نه تنها قادر خواهيم بود كه به نياز مخاطبان داخلي پاسخ بدهيم بلكه از پتانسيل تاثيرگذاري و جذابيت آن در سطح بين المللي به نفع خود و فرهنگ ايراني - اسلامي خودمان بهره مند خواهيم شد.

حيدريان همچنين يادآور شد : بنابر اين به نظر مي رسد كه در شرايطي كنوني نوعي اتفاق نظر به وجودآمده باشد كه نه تنها ما در جمهوري اسلامي ايران سينما مي خواهيم؛  بلكه صنعت سينماي كشورمان بايد بسيار مقتدر، بسيار تاثيرگذار و بسيار گسترده باشد و دامنه تاثيرگذاري و حضور آن نيز بايد فراتر ازمرزهاي ملي و جغرافيايي خودمان قرار گيرد و بر همين اساس سياست ها و برنامه هاي استراتژيك توسعه سينماي ملي در جمهوري اسلامي طراحي و به تدريج اعلام و به مرحله اجرا گذاشته مي شود.


معاون امور سينمايي وزارت ارشاد در بخش ديگري از پاسخ  خود به " مهر " تاكيدنمود: اگر بخواهيم كمي عيني تر سخن بگوييم ما در راستاي تقويت و توسعه سينماي ملي بنا به ملاحظات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي و امنيتي رويكرد استراتژيك را برگزيده ايم كه از چند جنبه قابل طرح و پيگيري است.

وي در تشريح سخنان خود افزود : اول اين كه سياست ها و برنامه هاي كلان ما در جهت شكل گيري نظام جامع و حرفه اي در فعاليت هاي سينمايي است، نظامي كه ابعاد فرهنگي - هنري، تكنيكي و صنعتي، اجتماعي و اقتصادي را با هم دارد و توسعه موزون همه بخش ها را ضامن سلامت و پايداري مي شمارد ، دوم اين كه در نظام جامع و حرفه اي سينماي كشور نقش دولت منحصر به تعيين و تقويت زيربناها، بسترها و نظارت بر رعايت اصول و ضوابطي است كه سلامت و پايداري نظام را تضمين كنند. در عرصه فعاليت هاي سينمايي كه مشخصا در سه حوزه توليد و توزيع و نمايش انجام مي شوند بنابر اين اين است كه بخش خصوصي و غير دولتي نقش و جايگاه اصلي را در دست داشته باشد.

مهندس حيدريان در ادامه توضيح داد: سومين موردي كه در ملاحظات استراتژيك مورد نظر ما قرار دارد، گسترش حضور سينما در زندگي روزمره جامعه ايراني از طريق افزايش و تنوع كمي و كيفي توليدات و نيز در دسترس بودن فضاهاي مطبوع و مطلوب نمايشي در قالب سالن ها و مجموعه هاي سينمايي در دسترس، با استانداردهاي قابل قبول و مورد انتظار جامعه است و چهارمين نكته ارتقاي سطح تكنولوژيك و استانداردهاي فني در توليد ونمايش است كه بايد سعي شود هم طراز تكنولوژي روز دنيا باشد و در وضعيت ايده آل بتواند در رشد و توسعه اين تكنولوژي ها نيز مشاركت داشته باشد و پنجمين ملاحظه استراتژيك كسب سهم و بخش در خور براي سينماي ايران در بازارهاي جهاني است كه هم از نظر فرهنگي و هم از نظر اقتصادي بايد براي كشور و صنعت سينماي ما بسيار حياتي محسوب شود.

وي تصريح كرد : حركت در مسير استراتژيك تعيين شده با توجه به ملاحظاتي كه برخي از آنها در بالا ذكر شد مستلزم توجه به ضرورت سازماندهي نهادها و تشكل هاي صنفي و حرفه اي، بستر سازي مناسب براي ارتقاء دانش و مهارت هاي تخصصي، تقويت مباني فكري و فرهنگي توليد كنندگان آثار سينمايي با توجه به ذخاير غني ملي و اعتقادي، تقويت اركان مديريت در همه سطوح و شاخه هاي مرتبط به صنعت سينما و تشويق و حمايت كافي از هدايت سرمايه هاي داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري در اين حوزه است.

معاونت امور سينمايي درپايان تاكيد كرد كه معاونت سينمايي براين اساس، برنامه هاي كوتاه و بلند مدت خود را طراحي و به حول و قوه الهي با تدبير و همكاري دست اندركاران اين عرصه ،  به  اجرا خواهد گذاشت.

کد خبر 42426

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 0 =