دانشجويان خوابگاهي ؛ شهرونداني مهجور در پايتخت

خبرگزاري مهر - دانشجويان شهرستاني زماني كه چمدان مي بندند تا براي يك دوره چهار يا پنجساله براي تحصيل در پايتخت عازم تهران شوند ، در گام اول شايد نمي دانند كه وارد شهري مي شوند كه انبوه مشكلات كوچك و بزرگ آن ،شهروندان ساكن اين شهر را نيز گرفتار كرده است .

بسياري از دختران و پسران جواني كه براي تحصيل علم راهي تهران مي شوند، تازه دوران صميمي و بي بازگشت دبيرستان را سپري كرده اند و شايد هرگز از محدوده  خانه و شهر خود دور نشده باشند كه در اولين قدم پاي در شهري مي گذارند كه با داشتن بيش از نيمي از امكانات كشور ، به همين ميزان گرفتاري و ناهنجاري را در خود جاي داده است .

تهران شهري  مه گرفته و آلوده به انواع ناهنجاري ها و آسيبهاي اجتماعي باداشتن راههاي طولاني، ترافيك فشرده و صداهايي كه از ماشينها و ساختمانهاي بلند آن هر روز به گوش مي رسد جايي است كه هر سال تعداد زيادي از جوانان پر اميد و بانشاط را به عنوان امانتهايي موقت  پذيرا مي شود اما آيا براي اين امانتهاي گرانبها برنامه اي دارد ...

حضور بيش از50 درصد دانشگاههاي كشور در اين شهر ،تهران را به شهر دانشگاهي مبدل كرده در حالي كه بيش از نيمي از اين دانشجويان ، جوانان شهرستاني هستند كه به اميد آينده اي بهتر از شهر و ديار خود دور مي شوند.

 آنان در بدو ورود به تهران نيازهايي دارند كه تهيه خوابگاه و غذاي روزانه اولين و اساسي ترين آن است و در حالي كه وزارت علوم به عنوان متولي امور دانشگاهها و دانشجويان كشور مسئوليت اين حيطه را به عهده دارد، اما نگاهي به وضع موجود و شنيدن صحبتهاي دانشجويان نشان مي دهد فعاليتهاي اين مجموعه جوابگوي نيازهاي اين قشر عظيم نيست .

نيما عزيزي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته جغرافيا معتقد است : دانشجويان شهرستاني  به محض ورود به شهر تهران در مرحله اول با مشكل تامين خوابگاه و محل سكونت رو به رو مي شوند در حالي كه به جز چند دانشگاه بزرگ  ، آن هم تنها براي دانشجويان دوره هاي روزانه، بقيه دانشجويان عموما با مشكل مواجه هستند وبايد براي تامين مسكن به راههاي ديگر متوسل شوند.

وي مي گويد: دانشجوياني كه نمي توانند محل مناسبي ازسوي دانشگاه به دست آورند بايد به صورت جمعي با افرادي كه هنوز شناخت  كافي از آنان ندارند راهي بنگاههاي مسكن شوند و در صورتي كه موفق به تهيه مسكن شوند تازه اول مشكلات است .

وي كه مدت 6سال است در تهران سكونت دارد ،  ادامه مي دهد : پس از تهيه خانه ، اختلاف سليقه و نظر ميان دانشجويان از يك طرف و فشار  و نگاههاي غضب آلود همسايه ها از طرف ديگر دانشجويان را با مشكلات مضاعفي رو به رو مي كند كه در كنار تامين  مايحتاج عمومي و تهيه غذا ديگر زماني براي درس خواندن نمي ماند.

هزينه سنگين  زندگي ؛ مشكل اصلي دانشجويان

سهراب زماني دانشجويي كه از شيرازبراي ادامه تحصيل به تهران آمده است  ، نيز مي گويد : مشكل اصلي دانشجويان نداشتن كار و پول كافي براي گذراندن زندگي است به همين علت بيشتر دانشجويان حتي آنان كه در خوابگاهها زندگي مي كنند با سوء تغذيه و نداشتن بهداشت كافي رو به رو هستند .

وي مي گويد : آشنانبودن جواناني كه براي اولين بار وارد محيط بزرگ جامعه مي شوند و با ريزه كاري هاي آن آشنا نيستند و نداشتن  امكان مالي كافي ، دوري از خانواده و همنشيني آنان با افراد ناآشنا در مواقعي آنان را به ناهنجاري هاي رفتاري و آسيبهاي اجتماعي سوق مي دهد و جواناني كه براي كسب معرفت به تهران آمده اند وارد عرصه هاي ديگر مي كند .

شهر تهران با داشتن بيش از 8 ميليون جمعيت ثابت هر سال ميهمانان تازه وارد جوان را در دل خود جاي مي دهد ،  جواناني كه در كنار دانشجو بودن و كسب علم در دانشگاه و در فضاي بيرون كلاس شهروندان اين شهرند و نيازها و خواسته هايي دارند كه معلوم نيست چه كسي بايد پاسخگوي آنها باشد .

در حالي كه جوانان كشور با مشكلات زيادي مانند بيكاري ، ازدواج ، اعتياد ، ناراحتي هاي رواني و عاطفي رو به رو هستند توجه و رسيدگي به نيازها ي دانشجويان به عنوان جوانان نخبه و توانمند كشور كه تا حد زياد مي توانند به عنوان الگوي موفق و تاثير گذار در جامعه ايفاي نقش كنند شايد بتواند تاحدي از مشكلات آنان بكاهد.

 مشكلات وزارت علوم

احمد محقر معاون مدير كل امور دانشجويان كشور مي گويد : وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري به عنوان متولي اصلي مسائل دانشجويان متاسفانه به علت محدوديت هاي مالي توان رفع نيازهاي رفاهي  همه دانشجويان كشور را ندارد و با توجه به سياست كاهش تصدي گري دولت برنامه اي نيز براي اين كار ندارد .

وي مي افزايد : سياست اصلي وزارت علوم واگذاري امور دانشجويان به بخش خصوصي و پيمانكاران است و تنها مي توانيم با اعمال تسهيلاتي به بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين بخش با آنان همكاري كنيم  ، به همين علت عاجزانه از مردم و دستگاههاي اجرايي مي خواهيم دراين زمينه وارد شوند و همان طور كه در آموزش و پرورش حضور بخش خصوصي وافراد خير توانست بخش مهمي از مشكلات را حل كند در اين بخش نيز مطمئنا حضور مردم كار ساز است .

به كمك نيكوكاران نياز منديم

 وي مي گويد : متاسفانه به علت مشكلات مالي و نبود امكان تامين منابع مالي براي رفع مشكلات دانشجويان ، تنها به كميت خدمات توجه مي شود ،  به همين علت  كيفيت خدمات رفاهي و آموزشي به دانشجويان در حد بسيار نازل است ، و در صورتي كه دستگاههاي ديگر و شهروندان خير به اين عرصه وارد شوند حتما استقبال مي كنيم ضمن اينكه آيين نامه هايي نيز براي تنظيم نحوه همكاري آنان تدوين شده است .

 محقر مي افزايد : مدتي است كه شهرداري تهران با نگاه جديدي به موضوع دانشجويان وارد عمل شده است و براي رفع مسائل و مشكلات آنان به عنوان شهروندان ساكن اين شهر اعلام آمادگي كرده است ما ورود شهرداري را به عرصه مسايل دانشگاهي خوش آمد مي گوييم و اميدواريم اين رويه در ساير دستگاههاي اجراي و همه شهرهاي كشور گسترش يابد .

اقدام شايسته شهرداري

اقدام شهرداري تهران براي بازسازي و بهبود وضع خدماتي در خوابگاههاي كوي دانشگاه كه اخبار آن در روزهاي گذشته و در آستانه روز دانشجو منتشر شد نويد بخش دوره جديد در تعامل دستگاههاي اجرايي و مسئولان كشور است كه براي رفع مشكلات فراوان اين قشر ارزشمند بسيار تاثير گذار است .

مهرداد بذر پاش مشاور شهردار و رئيس گروه مشاوران شهردار تهران دراين زمينه توضيح مي دهد  : شهرداري تهران در دوره جديد از همان ابتدا اساس كار را بر محور تخصص و توجه به نيروهاي متخصص و توانمند گذاشت ،  به همين علت توجه به مسايل دانش آموختگان ودانشجويان كشور يكي از محورهاي اساسي فعاليت شهرداري است كه براي اين منظور برنامه هاي زيادي نيز در دست دارد.

وي افزود : به طور كلي دو نگاه عمده به جوانان به خصوص دانشجويان در كشور وجود دارد عده اي با توجه به جمعيت جوان كشور ، به آنان به صورت افراد اضافي و زايد نگاه مي كنند كه به هر صورت بايد آنها را مشغول كرد تا از شر آنان خلاص شد اما عده اي ديگر جوانان را سرمايه هاي كشور مي دانند كه آينده كشور را رقم مي زنند به همين علت بايد براي آموزش و ارتقاي فكري ، فرهنگي  و رفع نيازهاي آنان كاري كرد .

وي ادامه مي دهد: به طور حتم ديدگاه شهرداري تهران در مورد جوانان در بخش دوم اين تقسيم بندي مي گنجد ، شهرداري تهران به خصوص در مورد دانشجويان حساسيت ويژه اي دارد و آنان را سرمايه هاي ملي مي داند كه بايد با رفع نيازهاي  آنان و كمك به ايشان براي رشد و بالندگي آنان تلاش كرد .

وي مي گويد : اين سازمان در مرحله اول براي بهبود وضع خوابگاه كوي دانشگاه تهران به عنوان بزرگترين مجموعه خوابگاهي تهران  با اعتباري حدود 20 ميليارد ريال وارد عمل شد به  اصلاح وضع ظاهري اين خوابگاه ، افزايش فضاي سبز آن و بهبود امكانات فني آن اقدام كرد ، برنامه هاي زيادي وجود دارد كه اين نوع همكاري با ساير دانشگاههاي تهران نيز ادامه يابد و شهرداري براي رفع مشكلات دانشجويان تهران درحد امكانات خود آمادگي هر نوع همكاري را با دانشگاههاي كشور دارد .

به هر حال ورود شهرداري به محدوده دانشگاههاي كشور اگرچه در نگاه اول قدري عجيب و ناهمگون مي نمود نويد بخش نگاه جديدي است كه در عرصه شهر تهران به وجود آمده و در صورتي كه اين نگاه به ساير دستگاههاي اجراي گسترش يابد و در صورتي كه اهميت جوانان و دانشجويان و نقش اساسي آنان در آينده كشور بيش از پيش آشكار شود مي توان  آينده اي روشن و اميدبخش را براي جامعه علمي كشور به انتظار نشست.

 

کد خبر 42543

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 15 =