گزارش کمیسیون برنامه از تخلفات بودجه‌ سال ۹۶ قرائت شد

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد عملکرد منابع و مصارف بودجه سال ۹۶ که شامل تخلفات بودجه‌ای دولت تدبیر است، در صحن مجلس قرائت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عملکرد منابع و مصارف در قانون بودجه سال ۹۶ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

در مقدمه این گزارش آمده است: «قانون بودجه سال ۹۶ با منابع و مصارف بالغ بر ۱۱ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۵۶۵ میلیارد و ۹۶۹ میلیون ریال پس از رسیدگی به کمیسیون‌های تخصصی و تائید شورای نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ شد».

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه برگرفته از گزارش دریافت و پرداخت خزانه‌داری کل کشور حاکی است که «مبلغ ۳۶.۴۶۷.۵۲۱ میلیارد ریال منابع عمومی پیش‌بینی شده در قانون، دریافت‌های دولت بالغ بر ۳.۲۰۰.۲۸۷ میلیارد ریال بوده که معادل ۹۲.۳ درصد میزان پیش‌بینی شده آن تحقق پیدا کرده و نسبت به سال ۹۵ از رشد ۱۳ درصدی برخوردار بوده است».

در این گزارش در دو بخش به برخی نکات قابل توجه و همچنین برخی ایرادات و نارسایی‌ها حین اجرای این قانون پرداخته شده است:

الف) دریافت‌ها:

مبلغ ۶۲۵.۳۹۳ میلیارد ریال معادل ۱۸ درصد از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۹۶ وصول نشده به طوری که ۳۰ ردیف درآمدی کمتر از ۵ درصد، ۱۳ ردیف درآمدی بین ۵ درصد تا ۲۵ درصد و ۲۸ ردیف بین ۲۵ تا ۵۰ درصد پیش‌بینی شده، محقق شده است. لذا تحقق ۹۲.۳ درصد منابع ناشی از مازاد وصولی برخی ردیف‌های دیگر درج شده بوده است.

مبالغی به شرح زیر مازاد بر پیش‌بینی در قانون بودجه ۹۶ وصول گردید:

ـ مبلغ ۹۵.۳۰۲ میلیارد ریال وجوه حاصل از فروش ارز

ـ مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی بابت قانون مبارزه با تروریسم مصوبه ستاد تدابیر

ـ مبلغ ۵۵.۶۴۲ میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی

ـ مبلغ ۵۷.۹۲۶ میلیارد ریال دریافتی از محل منابع بانک‌های ملی، کشاورزی، صادرات و ملت بابت مانده حساب ذخیره ارزی.

ردیف‌های منابع در بودجه با عدد ۱ پیش‌بینی شده که وصولی داشته و جمع منابع وصولی ۵ ردیف به میزان ۲۴۴.۳۵۳ میلیارد ریال است که بابت مازاد ارقام وصولی در بودجه گردیده است.

منابع موضوع بند «ج» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶، موضوع عدم تحقق منابع نفت، استفاده از ۵۰ درصد منابع برگشتی از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی که در سال مذکور مبلغ ۱۵.۲۰۴ میلیارد ریال وصولی داشته است که پیش‌بینی آن، یک ریال بود.

به استناد حکم بند «و» تبصره ۱۶ و تبصره مبنی بر مجوز انتشار اوراق تسویه به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال مازاد بر رقم پیش‌بینی اوراق مشارکت و اسناد خزانه منتشر شده که موجب افزایش درآمد وصولی شده است.

بنابراین با احتساب مبلغ ۳۵۴.۰۷۴ میلیارد ریال درآمد مازاد و سایر درآمدهای پیش‌بینی نشده، میزان درآمد دریافت شده مبلغ ۲.۸۴۴.۳۰۴ میلیارد ریال بوده که ۸۲ درصد تحقق منابع وصول را نشان می‌دهد و نشانگر عدم تحقق ۱۸ درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده در سال ۹۶ است.

به گزارش مهر، کمیسیون امنیت ملی در خصوص پرداخت‌ها در سال ۹۶ آورده است:  

۱ـ اعتبارات هزینه‌ای بالغ بر ۲.۵۳۸.۱۹۳ میلیارد ریال پیش‌بینی شد که تنها مبلغ ۲.۴۲۹.۳۸۹ میلیارد ریال عملکرد ۹۵.۷ درصد که ۷۶ درصد کل منابع را شامل می‌گردد.

۲ـ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۱۳.۶۷۷ میلیارد ریال مصوب که تا پایان سال بالغ بر ۴۱۶.۹۱۱ میلیارد ریال معادل ۵۸.۴ درصد پرداخت شده است. از رقم فوق ۲۳۶.۶۹۲ میلیارد ریال به صورت اسناد خزانه و اوراق مشارکت که حدود ۵۷ درصد کل پرداختی و مبلغ ۲۰.۶۳۵ میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی و مبلغ ۱۵۹.۵۸۴ میلیارد ریال از محل سایر منابع بابت طرح‌های عمرانی پرداخت شده است.

۳ـ در مورد ردیف‌های درآمد هزینه نیز دولت علی‌رغم وصول درآمد مذکور به علت عدم تخصیص به میزان درآمد وصولی، مبالغی از این منابع را به بخش دیگر بخصوص هزینه جاری اختصاص داده است که مغایر بند «ب» ماده ۳۸ قانون تنظیم الحاق ۲ می‌باشد. (از منابع وصولی صندوق توسعه ملی مبلغ ۳.۷۹۵ میلیارد ریال به ردیف‌های مربوطه اختصاص نیافته و در جای دیگر هزینه شده است).

۴ـ موضوع قانون (اعتبار استفاده متوازن از امکانات کشور و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته) بالغ بر ۱۱۷.۴۷۴ میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود که تنها مبلغ ۲۲.۴۶۵ میلیارد ریال پرداخت شد. از مبلغ پرداخت شده، ۲۲.۳۱۵ میلیارد ریال اسناد خزانه و تنها مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال نقدی است. در صورتی که از منابع صندوق توسعه ملی، مبلغ ۳.۷۹۵ میلیارد ریال نقدی کسر شده و به استان‌ها اختصاص داده نشده است.

۵ـ از محل ردیف مربوط به عوارض ساخت و جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها، مبلغ ۱۴۴ میلیارد ریال وصول شده که تا پایان سال، تخصیص و پرداختی به وزارت کشور صفر بوده است.

۶ـ درآمد وصولی با عنوان «عوارض برق» در طول سال مبلغ ۹.۳۹۰ میلیارد ریال بود که تنها مبلغ ۳.۸۰۵ میلیارد ریال به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی پرداخت شده که مبلغ ۵.۸۴۲ میلیارد ریال، کمتر از وصولی بوده است.

۷- درآمد وصولی با عنوان جرایم معوق رانندگی در سال مذکور مبلغ ۱۲.۵۲۸ میلیارد ریال است که از این محل فقط مبلغ ۷.۵۱۶ میلیارد ریال به نیروی انتظامی بابت هزینه های پیش بینی شده پرداخت گردید که مبلغ ۳.۰۱۲ میلیارد ریال کمتر از وصولی می باشد.

۸-مبلغ ۳۱ میلیارد ریال از محل ردیف درآمدی فروش فروشگاه ها و جایگاه های سوخت فسیلی وصول شد که در طی سال رقمی بابت افزایش سهم د ولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، عشایری تخصیص داده نشده است.

۹-بابت جریمه غیبت مشمولان به مبلغ ۷.۱۳۹ میلیارد ریال درآمد وصول شد که در طی سال مبلغ ۳.۰۶۵ میلیارد ریال پرداخت که مبلغ ۴.۰۷۴ میلیارد ریال کمتر از دریافتی آن است.

۱۰-درآمد وصولی با عنوان مالیات بر مصرف سیگار بالغ بر ۷.۵۷۸ میلیارد ریال بود، تخصیص و پرداختی از این محل ۳۹۹ میلیارد ریال به وزارتخانه های بهداشت و درمان و آموزش و پرورش بوده است بنابراین مبلغ ۷.۳۷۹ میلیارد ریال کمتر از دریافتی است.

۱۱-بیست و هفت صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده برای ورزش مبلغ ۳.۴۲۲ میلیارد ریال وصول گردید. جمعا مبلغ ۱.۹۱۴ میلیارد ریال به وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش پرورش پرداخت شده که مبلغ ۱.۵۰۸ میلیارد ریال کمتر از وصولی پرداخت شده است.

۱۲-کسری تراز عملیاتی در بودجه سال ۹۶ معادل ۷۵۴ هزار میلیارد ریال اعلام شده است یعنی ۷۵۴ هزار میلیارد ریال از اعتبارات هزینه ای از منابعی غیر از مالیات و عمدتا از محل فروش نفت و اوراق تامین شده است.

در پایان این گزارش آمده است همانگونه که نمایندگان ملاحظه کردند بخش زیادی از انحرافات دولت در اجرای قانون بودجه مربوط به عدم رعایت موارد قانونی در دریافت ها و پرداخت ها به ویژه در ردیف های درآمد-هزینه ای بود. این موارد جهت ارائه پاسخ و جلوگیری از تکرار به دولت منعکس گردید. لازم است کمیسیون های تخصصی با نظارت دوره ای موضوع را رصد نموده و دولت را ملزم به پرداخت درآمدها در محل مصوب نمایند تا اهداف مقنن محقق شود.

کد خبر 4476834

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 8 =