طرحهای نمادین برای احیای زاینده رود/ برنامه هایی که کارشناسی نیست

اصفهان- پروژه‌های هفتگانه برای احیای زاینده رود در حالی طی مدت اخیر مطرح شد که بسیاری از صاحب نظران حوضه زاینده رود مخالف اجرای آن ها بودند.

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - عاطفه قلع ریز:  در طول سالهای اخیر هزاران طرح، مصوبه، قانون و برنامه‌ برای احیای زاینده رود مطرح شد اما با برخوردن به موانعی این طرح ها یکی پس از دیگری در آرشیو ماند و تنها نامی از آنها باقی ماند، آخرین بار پروژه های هفت گانه از سوی مهرعلیزاده استاندار قبلی اصفهان مطرح شد که البته هیچ یک از صاحبنظران این طرح را کارشناسی ندانستند.

عده ای از کارشناسان پروژه های هفت گانه را مشابه طرح ۹ ماده ای آب در دوران زرگرپور استاندار اسبق اصفهان می دانند تنها با این تفاوت که در پروژه‌های هفت گانه طرح انتقال آب از خلیج فارس مطرح شده است و بارزترین نکته منفی این طرح را نیز  بازچرخانی آب دانستند.

 کارشناسان و متخصصان حوضه زاینده رود می‌گویند منظور از اظهار نظر استاندار سابق اصفهان مبنی بر اینکه اجرای پروژه‌های هفت گانه سبب احیای زاینده رود تا ۹ ماه دیگر می شود همان اجرای بند بازچرخانی و ایجاد چاله آب در یک فاصله ۱۳ کیلومتری از طول رودخانه زاینده رود است.  

یکی از اساتید دانشگاه و فعال محیط زیست که اظهار نظر خود را منوط به عنوان نکردن نام خود دانست ضمن اعلام مطالب فوق، گفت: در طرح ۹ ماده‌ای آب عدم بارگزاری جدید در زاینده رود مطرح شده است که در پروژه هفت گانه نیامده است و این یکی دیگر از تفاوت های این طرح با طرح ۹ ماده ای است.

وی بیان داشت: هر طرح و پروژه‌ای که از بارگزاری‌های جدید در حوزه زاینده رود جلوگیری نکند نمی تواند به احیای زاینده رود  کمک کند.

تنها طرحی که سبب احیای زاینده رود می شود که به مدیریت یکپارچه زاینده رود بیانجامد که در پروژه هفت گانه ای که توسط استاندار سابق مطرح شده اصلا مدیریت یکپارچه حوضه زاینده رود دیده نشده استمخالفت شرکت آب منطقه‌ای با اجرای طرح هفت گانه پروژه آب

رئیس گروه مطالعات آب‌های سطحی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام مخالفت خود با اجرای پروژه هفت گانه احیای زاینده رود گفت: طرحی که سبب احیای زاینده رود می شود که به مدیریت یکپارچه حوضه زنده رود بیانجامد اما در پروژه هفت گانه ای که توسط استاندار سابق مطرح شده اصلا مدیریت یکپارچه حوضه زاینده رود دیده نشده است.

عباس کاظمی خشویی با بیان اینکه احیای زاینده رود تنها با ایجاد مدیریت یکپارچه حوضه زاینده رود و مشارکت تمامی ذی نفعان امکانپذیر است، گفت: ما در شرکت آب منطقه ای از هشت سال گذشته با مشارکت چندین گروه آلمانی پروژه ای را تحت عنوان مدیریت یکپارچه منابع آب رودخانه زاینده رود استارت زدیم و در این هشت سال تنها اقدام شریک آلمانی مطالعه و ایجاد فضای مدیریت یکپارچه است،.

وی ادامه داد: عجیب است که هر باری طرحی مطرح می شود و با قاطعیت اجرای آن طرح را سبب احیای زاینده رود می دانند بدون اینکه هماهنگی بین دستگاهی ایجاد شده باشد.

هفت گامی که آب منطقه ای برداشت اما باز هم رودخانه احیاء نشد

 مسئولان شرکت آب منطقه ای معتقدند که  تمام سرفصل هایی که در کتاب پروژه هفت گانه احیای زاینده رود مطرح شده از جمله منابع آبی جدید، مدیریت مصرف بهینه آب،‌ ساماندهی روخانه زاینده رود،‌ مدیریت برداشت از حوضه زاینده رود ( پایش، کنترل و توزیع عادلانه)، مدیریت پساب و استفاده بهینه از آب خاکستری (جمع آوری، تصفیه، انتقال،‌استفاده در صنعت و برخی مصارف کشاورزی) و ایجاد جریان دائمی در زاینده رود (شامل محدوده شهر اصفهان) و رساندن آب دائمی به تالاب گاوخونی  کماکان در طی این سالها از سوی این شرکت اجرایی می شده و امری جدیدی نیست.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: قول و وعده‌های استاندار قبلی در مورد احیای زاینده رود و طرح های هفتگانه غیر کارشناسی بود و راهی به جایی نبرد.

حسین محمدرضایی ادامه داد:  مهرعلیزاده میخواست دو متر مکعب در ثانیه، آب از سد چم آسمان به ابتدای ناژوان انتقال داده و تا سد آبشار را تبدیل به یک آبنما کند، که با این اقدام سالانه حدود ۶۵ میلیون از حق آبه کشاورزان را برای این آبنما مصرف  می کرد و این اقدام مشکلی بر مشکل کشاورزان می افزود.

وی اعلام کرد: در صورت اجرای طرح هفت گانه نزدیک به ۹۰ کیلومتر بالا دست خشک و بیش از ۱۵۰ کیلومتر زیر دست زاینده رود هم خشک می ماند و در این میان ۱۲ کیلومتر آن داخل شهر اصفهان به صورت آبنما می شد، نام این طرح را به هیچ وجه نمی توان احیای زاینده رود نهاد بلکه باید به آن آبنما گفت و بر این اساس این طرح به هیچ عنوان مورد قبول کشاورزان، کارشناسان و تشکلهای محیط زیستی نیست نخواهد بود.

اگر هزینه های هنگفت این پروژه را صرف خرید باغهای بالا دست زاینده رود چه در استان اصفهان و چه در استان چهارمحال کنند کل باغات این مناطق خریداری خواهد شد که با رهاکردن این باغات چند برابر آبی که از خلیج فارس می خواهند تصفیه و انتقال دهند به زاینده رود باز خواهد گشت که با بازگشت این مقدار آب، زاینده رود دائمی و همیشه جاری خواهد شدهزینه انتقال آب از خلیج فارس را صرف خرید باغات از کشاورزان کنند

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: تامین منابع آبی جدید نیز یکی از بندهای طرح های هفت گانه بود که به انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان اشاره کرده بود که هزینه پروژه  انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان به طول بیش از یک هزار کیلومتر که شامل خرید و آزاد سازی مسیر، خرید لوله، اجرا و لوله گذاری، آب شیرین کن، پمپاژ خانه های متعدد در مسیر بود نیاز به برقی برابر با یک نیروگاه و هزینه های نگهداری زیادی داشت.

وی بیان داشت: اگر هزینه های هنگفت این پروژه را صرف خرید باغهای بالا دست زاینده رود چه در استان اصفهان و چه در استان چهارمحال و بختیاری کنند کل باغات این مناطق خریداری خواهد شد که با رهاکردن این باغات چند برابر آبی که از خلیج فارس می خواهند تصفیه و انتقال دهند به زاینده رود باز خواهد گشت که با بازگشت این مقدار آب، زاینده رود دائمی و همیشه جاری خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان اصفهان نیز با غیرکارشناسی و غیر عملیاتی دانستن طرح های هفت گانه احیای زاینده رود، گفت: استاندار سابق اصفهان در حالی اجرای پروژه های هفت گانه را تنها راه احیای زاینده رود معرفی کرد که بسیاری از متخصصان آن را رد کردند.

پورمحمد شریعتی نیا اعلام کرد: منظور از احیای زاینده رود با اجرای پروژه هفت گانه، جاری کردن آب از ناژوان تا پل شهرستان است.

وی بیان داشت: زاینده رود از زردکوه و شاه علی کوه تا تالاب گاو خونی است و باید تمام پروژه‌های انتقال آب با تامین اعتبار از سوی دولت اجرایی شود.

شریعتی نیا با بیان اینکه باید از  کشاورزان حمایت همه جانبه داشت،‌افزود: برای احیاء زاینده‌رود به همکاری هر سه قوه کشور نیاز است.

وی به عملیاتی نشدن مصوبان شورای عالی آب تاکنون اشاره کرد و گفت:  به اندازه کافی مصوبه و قانون داریم اما عزم ملی برای تحقق آن وجود نداشته است.

 برخی از مسئولان مرتبط با حوضه زاینده رود و کارشناسان خبره از سراب تا پایاب رودخانه و حتی نمایندگان مجلس حاضربه اظهار نظر در خصوص پروژه‌های هفت‌گانه آب نشدند و این موضوع این مطلب را به ذهن می رساند که خود مسئولان نیز خسته از طرح انواع پروژه، برنامه و مصوبه و قانون به اسم احیای زاینده رود خسته شدند، گویی خود می دانند همه این حرف ها و طرح ها تنها سمبلیک است، طرح هایی که فقط ازاین دست به آن دست می شود و راه به جایی نمی برد و از این بابت خود نیز خسته از اظهار نظر هستند.

کد خبر 4482604

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 9 =