جزئیات مصاحبه آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی اعلام شد

زمان و محل برگزاری مصاحبه برای داوطلبان مجاز آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مصاحبه برای داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی از ۱۹ مرداد ۹۸ آغاز می شود.

داوطلبان جهت حضور در جلسه مصاحبه باید علاوه بر کارت شناسایی معتبر، کارت ورود به جلسه را همراه داشته باشند. همچنین باید از مدارک بارگذاری شده خود در پورتال مرکز سنجش پزشکی یک نسخه کپی تهیه کرده و در قالب یک CD در روز مصاحبه تحویل همکاران دانشگاه دهند. ارائه پایان نامه در زمان مصاحبه الزامی است.

دانشجویان ترم آخر نیز باید پایان نامه دفاع شده یا آماده دفاع خود را جهت ارائه به گروه مصاحبه کننده به همراه داشته باشند. عدم ارائه پایان نامه موجب کسر امتیاز مربوط به این بخش می شود.

مصاحبه در مناطق آمایشی ۱۰ گانه علوم پزشکی برگزار می شود.

جدول زمان بندی مصاحبه دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه و دندانپزشکی

رشته منطقه آمایشی/ دانشگاه تاریخ رشته منطقه آمایشی/ دانشگاه تاریخ
اپیدمیولوژی  ۸/ کرمان ۲۷ مرداد اخلاق پزشکی ۱۰/ تهران ۵ شهریور
ارگونومی  ۲/ تبریز ۲۷ مرداد اعضای مصنوعی ۷/ اصفهان ۲۷ مرداد
اقتصاد سلامت ۱۰/ تهران ۵ شهریور انفورماتیک پزشکی ۹/ مشهد ۲۶ مرداد
انگل شناسی ۷/ اصفهان ۲۸ مرداد ایمنی شناسی ۱۰/ ایران  ۲ شهریور
آمار زیستی ۹/ مشهد ۲۶ و ۲۷ مرداد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  ۱۰/ تهران ۴ شهریور
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ۱۰/ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ۲ شهریور آموزش پزشکی ۵/ شیراز ۲۷ مرداد
آینده پژوهی سلامت ۸/ کرمان ۲۶ مرداد باکتری شناسی ۱۰/ ایران ۲ و ۳ شهریور
بهداشت باروری ۱۰/ تهران ۳ و ۴ شهریور بهداشت حرفه ای ۳/ همدان ۲۶ مرداد
بهداشت محیط ۱۰/ تهران ۳ و ۴ شهریور بهداشت و ایمنی مواد غذایی ۲/ تبریز ۲۷ مرداد
بینایی سنجی ۱۰/ شهید بهشتی ۵ شهریور بیوشیمی بالینی ۱۰/ تربیت مدرس ۵ و ۶ شهریور
بیولوژی تولید مثل ۷/ یزد ۲۷ مرداد پرستاری ۱۰/ ایران ۴، ۵ و ۶ شهریور
پزشکی مولکولی ۱۰/ ایران ۲ و ۳ شهریور حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ۱۰/ تهران ۶ شهریور
خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون با گرایش علوم انتقال خون ۱۰/ موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ۴ شهریور روانشناسی بالینی ۱۰/ علوم بهزیستی و توانبخشی ۴ شهریور
روانشناسی نظامی ۱۰/ بقیه الله (عج) ۲ شهریور زیست پزشکی سامانه ای  ۷/ اصفهان ۲۷ مرداد
زیست فناوری پزشکی ۱۰/ تهران ۵ و ۶ شهریور ژنتیک پزشکی ۱۰/ شهید بهشتی ۴ و ۵ شهریور
سالمندشناسی ۲/ تبریز ۲۷ مرداد سلامت در بلایا و فوریتها  ۸/ کرمان ۲۶ و ۲۷ مرداد
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ۱۰/ تهران ۶ شهریور  سلامت و رفاه اجتماعی ۱۰/ علوم بهزیستی و توانبخشی ۵ شهریور
سیاست های غذا و تغذیه ۱۰/ شهید بهشتی ۵ شهریور سیاستگذاری سلامت  ۸/ کرمان ۲۶ مرداد
شنوایی شناسی ۱۰/ تهران ۴ شهریور طب سنتی ۱۰/ ایران ۵ شهریور
علوم اعصاب ۵/ شیراز ۲۶ و ۲۷ مرداد علوم بیومدیکال مقایسه ای ۵/ شیراز ۲۸ مرداد
علوم تشریحی ۱۰/ تربیت مدرس ۳ و ۴ شهریور علوم تغذیه ۹/ مشهد ۲۶ و ۲۷ مرداد
 علوم سلولی کاربردی ۱۰/ ایران ۴ شهریور علوم و صنایع غذایی ۲/ تبریز ۲۷ مرداد
علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی گرایش تصویربرداری عصبی ۱۰/ تهران ۴ شهریور علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی گرایش تصویربرداری مولکولی ۱۰/ ایران ۵ شهریور
فارماکولوژی  ۱۰/ تهران ۳ شهریور فیزیوتراپی  ۱۰/ تهران ۵ و ۶ شهریور
فیزیک پزشکی ۹/ مشهد ۲۷ مرداد فیزیولوژی  ۱۰/ تربیت مدرس ۳ و ۴ شهریور
فیزیولوژی ورزشی ۱۰/ بقیه الله (عج) ۶ شهریور قارچ شناسی  ۱/ مازندران ۲۷ مرداد
کاردرمانی  ۱۰/ ایران ۶ شهریور کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی  ۷/ اصفهان ۲۷ مرداد
گفتاردرمانی ۱۰/ علوم بهزیستی و توانبخشی ۵ شهریور مامایی  ۴/ اهواز ۲۸ مرداد
مددکاری اجتماعی ۱۰/ علوم بهزیستی و توانبخشی ۵ شهریور مدیریت اطلاعات سلامت  ۷/ کاشان ۲۸ مرداد
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۱۰/ ایران ۳ و ۴ شهریور مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۱۰/ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ۲ شهریور
مشاوره توانبخشی ۱۰/ علوم بهزیستی و توانبخشی ۵ شهریور مطالعات اعتیاد ۱۰/ ایران ۶ شهریور
مواد دندانی ۱۰/ تهران ۵ شهریور مهندسی بافت ۱۰/ تهران ۳ شهریور
مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ۱۰/ تهران ۳ شهریور مهندسی پزشکی - رباتیک ۱۰/ تهران ۳ شهریور
نانوفناوری پزشکی ۲/ تبریز ۲۷ مرداد نانوفناوری پزشکی ۱۰/ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ۲ شهریور
ویروس شناسی پزشکی ۱/ گلستان ۲۷ مرداد

جدول زمان بندی مصاحبه دکتری پژوهشی رشته های گروه علوم پزشکی

زمان محل برگزاری مصاحبه دکتری پژوهشی
شنبه ۱۹ مرداد دانشگاه علوم پزشکی تهران: رشته های اپیدمیولوژی، بهداشت محیط، ایمنی شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، سلامت در بلایا و فوریتها، فارماسیوتیکس، مهندسی بافت، مواد دندانی، باکتری شناسی، پرستاری، سیاستگذاری سلامت
یکشنبه ۲۰ مرداد

دانشگاه علوم پزشکی تهران: رشته های اپیدمیولوژی، علوم سلولی کاربردی، ژنتیک پزشکی، علوم تغذیه، پزشکی مولکولی، نانوفناوری پزشکی، فارماکولوژی، فیزیوتراپی، علوم اعصاب، روانشناسی بالینی، اقتصاد و مدیریت دارو، زیست مواد دارویی، بیوتکنولوژی دارویی، شیمی دارویی، سم شناسی

بینایی سنجی (بیمارستان چشم پزشکی نور)

سه شنبه ۲۲ مرداد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: رشته های علوم تغذیه، پزشکی مولکولی، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، اپیدمیولوژی، ژنتیک پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، شیمی دارویی، زیست فناوری پزشکی، بهداشت محیط.

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: رشته فارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان: رشته های نانوفناوری دارویی، نانوفناوری پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه: رشته فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شاهد: رشته ایمنی شناسی پزشکی

چهارشنبه ۲۳ مرداد

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: رشته های بیوشیمی بالینی، شیمی دارویی، فارماسیوتیکس، سم شناسی، فارماکولوژی، بیوتکنولوژی دارویی- فارماکوگنوزی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: رشته های علوم اعصاب، فیزیولوژی ورزشی، سلامت و رفاه اجتماعی، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: رشته های بیولوژی تولید مثل، بهداشت محیط، علوم تغذیه و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دانشگاه علوم پزشکی ایلام: رشته های باکتری شناسی پزشکی و اپیدمیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: زیست فناوری پزشکی

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات: رشته سیاستگذاری سلامت

پنجشنبه ۲۴ مرداد

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: رشته های اپیدمیولوژی، قارچ شناسی پزشکی، پزشکی مولکولی، ایمنی شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، علوم و صنایع غذایی، علوم سلولی کاربردی، مواد دندانی و انفورماتیک پزشکی.

دانشگاه علوم پزشکی بابل: رشته های علوم تغذیه، روانشناسی بالینی، بیولوژی تولید مثل، بهداشت باروری، سم شناسی و ژنتیک پزشکی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی: رشته های ارگونومی، کاردرمانی، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، سالمند شناسی، سلامت در بلایا و فوریتها

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار: رشته بهداشت محیط

شنبه ۲۶ مرداد

دانشگاه علوم پزشکی اهواز: رشته های فیزیولوژی، بهداشت محیط، فارماکوگنوزی، مهندسی بافت، علوم تغذیه، فارماسیوتیس، کنترل دارو، سم شناسی، انگل شناسی پزشکی و قارچ شناسی پزشکی

پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی: زیست فناوری پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کردستان: علوم اعصاب

دانشگاه علوم پزشکی گیلان: رشته های اپیدمیولوژی و حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

دانشگاه علوم پزشکی لرستان: رشته های باکتری شناسی پزشکی، شیمی دارویی

یکشنبه ۲۷ مرداد

دانشگاه علوم پزشکی ایران: رشته های اپیدمیولوژی، پزشکی مولکولی، ویروس شناسی پزشکی، نانوفناوری دارویی، مهندسی بافت، بینایی سنجی، مهندسی پزشکی، بهداشت
باروری، روان شناسی بالینی، فیزیوتراپی

انستیتو پاستور ایران: رشته های قارچ شناسی پزشکی، زیست فناوری پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، فارماکولوژی، بیوتکنولوژی دارویی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: ژنتیک پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان: رشته های فیزیولوژی، ایمنی شناسی پزشکی

دوشنبه ۲۸ مرداد

انستیتو پاستور ایران: رشته های اپیدمیولوژی، ویروس شناسی پزشکی، مهندسی بافت، پزشکی مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان: رشته های فارماسیوتیکس، علوم اعصاب، علوم تشریح، بهداشت محیط

چهارشنبه ۳۰ مرداد

دانشگاه علوم پزشکی همدان: رشته های مطالعات اعتیاد، علوم اعصاب، سم شناسی، باکتری شناسی پزشکی، بهداشت محیط

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: رشته های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، ژنتیک پزشکی، فیزیولوژی، حشره شناسی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی البرز: رشته اپیدمیولوژی

پنجشنبه ۳۱ مرداد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز: رشته های آموزش پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، سلامت و رفاه اجتماعی، ویروس شناسی پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، پزشکی مولکولی، سیاستگذاری سلامت، آمار زیستی، فارماکولوژی، طب سنتی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان: رشته های اپیدمیولوژی، فیزیولوژی، علوم تغذیه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: رشته های سم شناسی، علوم اعصاب، بهداشت محیط، بیوشیمی بالینی، زیست فناوری پزشکی، مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)، شیمی دارویی

شنبه ۲ شهریور

دانشگاه علوم پزشکی شیراز: رشته های علوم اعصاب، ارگونومی، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، سم شناسی، نانوفناوری پزشکی، انگل شناسی پزشکی، قارچ شناسی
پزشکی، خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: رشته های فارماکوگنوزی، اپیدمیولوژی، علوم تشریح، بهداشت باروری

یکشنبه ۳ شهریور

دانشگاه علوم پزشکی مازندران: رشته های توکسینهای میکروبی، طب سنتی، بهداشت محیط، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، آمار زیستی، انگل شناسی پزشکی، زیست فناوری پزشکی، شیمی دارویی، سم شناسی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد: رشته های فیزیک پزشکی، فارماسیوتیکس، نانوفناوری دارویی، بیوتکنولوژی دارویی، ژنتیک پزشکی، علوم اعصاب، فارماکولوژی، فیزیولوژی

دوشنبه ۴ شهریور

دانشگاه علوم پزشکی مشهد: رشته های شیمی دارویی، سم شناسی، زیست فناوری پزشکی، فیزیوتراپی، مهندسی بافت، علوم تغذیه

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: رشته های فیزیولوژی، خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون، اپیدمیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان: رشته ویروس شناسی پزشکی

سه شنبه ۵ شهریور

دانشگاه علوم پزشکی تبریز: رشته های نانوفناوری پزشکی، فارماکولوژی، فارماکوگنوزی، فارماسیوتیکس، کنترل دارو، نانوفناوری دارویی، شیمی دارویی، بیوتکنولوژی دارویی، زیست مواد دارویی، علوم تغذیه

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: رشته بیوشیمی بالینی

مرکز تحقیقات انتقال خون ایران: رشته خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

چهارشنبه ۶ شهریور

دانشگاه علوم پزشکی تبریز: رشته های ژنتیک پزشکی، فیزیک پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، زیست فناوری پزشکی، ارگونومی، اپیدمیولوژی، بیولوژی تولید مثل، پزشکی
مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج): رشته های باکتری شناسی، علوم سلولی کاربردی، توکسینهای میکروبی

پنجشنبه ۷ شهریور دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج): رشته های مهندسی بافت، اپیدمیولوژی، ژنتیک پزشکی، پزشکی مولکولی

بر اساس این جدول مصاحبه مقطع دکتری تخصصی پژوهشی برای هر سازمان/ مؤسسه/ دانشـگاه علـوم پزشـکی در بازه زمانی مشخصی برنامه ریزی شده است که انجام مصاحبه ها توسط مراکز تحقیقات مجری دوره دکتری تخصصـی پژوهشـی با مدیریت معاونت پژوهشی و نظارت معاونت آموزشی در هر دانشگاه انجام می شود.

به دلیل تعدد مراکز تحقیقاتی بعضی از دانشگاه های علوم پزشکی از جمله دانشگاه های تیپ یک مصاحبه کلیه رشته ها به صورت متمرکز در محل معاونت پژوهشی آن دانشگاه انجام خواهد شد.

مصاحبه رشته های تخصصی داروسازی در روزهای ۵ و ۶ شهریورماه در مرکز سنجش آموزش پزشـکی بـه نشانی: تهران، خیابان آزادی، بین خیابان اسکندری و دکتر قریب، روبروی پارک اوستا برگزار خواهد شد.

داوطلبان موظف اند جهت کسب اطلاع از زمان دقیق مصاحبه رشته خود به سایت اینترنتی دانشگاه مورد نظر مراجعه و یا از معاونت آموزشی آن دانشگاه پیگیری کنند. عدم حضور به موقع در مصاحبه به منزله انصراف از آزمون است.

کد خبر 4676949

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 5 =